Eiti į turinį

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 2014.08.26 in all areas

  1. 1 point
    Kurį laiką negalėjau apsispręsti, ar šaudyti stačiom nuo kumščio, ar nuo delno. Ta proga parinkau statistikos, gal kam bus įdomu. Duomenys iš šių metų pasaulio taurių finalų, pneumatika ir mažo kalibro stačiom. Vyrai ir moterys, du pratimai, keturios pasaulio taurės varžybos, po aštuonis šaulius finale, tai iš viso 128 dalyviai, bet kai kurie kartojasi, tai gavosi 73 šauliai. Asmeniniai duomenys iš ISSF duomenų bazės, duomenys apie padėtis iš nuotraukų. Surinkti duomenys čia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cC4Yj9oAZfcfbMvggKnLszJeNTZob1eePYCFcMt3rTg/edit?usp=sharing šaulių nuotraukos iš finalų čia: https://drive.google.com/folderview?id=0BzFLyDKid0qWSXFwU19PNUw0dTg&usp=drive_web Iš 43 moterų: 25-ios [58%] šaudo nuo kumščio, 16-a [37%] nuo delno, 2-i ant/tarp pirštų. Iš 30 vyrų: 8-i [36%] nuo kumščio ir 22-u [73%] nuo delno. Taigi, moterys daugiau nuo kumščio, vyrai daugiau nuo delno. Viena iš priežasčių turbūt - dėl ūgio. Vidutinis moterų ūgis (šituose duomenyse) 165, vyrų - 178. Beje, vidutinis moterų, šaudančių nuo kumščio ūgis 164, šaudančių nuo delno - 166. Vyrų nuo kumščio 177, nuo delno 178. Taigi, panašu, kad aukštesni labiau šaudo nuo delno. Bet yra išimčių, pvz. Martina Lindsay Veloso (kuri beje laimėjo penumatiką Miunchene 14 metų amžiaus) šaudo nuo delno, ūgis 156.
×