Jump to content

Vytautas Pavilonis

Seržantai specialistai
 • Content Count

  285
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  61

Vytautas Pavilonis last won the day on June 1 2017

Vytautas Pavilonis had the most liked content!

Community Reputation

92 Puiki reputacija

About Vytautas Pavilonis

 • Rank
  Užkietėjęs narys

Profilio informacija

 • Lytis
  Vyras

Recent Profile Visitors

16,651 profile views
 1. JAV ir sąjungininkų pajėgų peiliai ir durklai II Pasauliniame kare Truputį istorijos Gerai žinoma Amerikos kovos peiliu raida datuojama 1820/30 metų pabaigoje, o visa tai susiję su Džimu Bouy (Jim Bowie) vardu, didvyriškai žuvusiu per Alamo forto gynybą Meksikos karo su Teksasu metu. Dabar ne laikas aptarinėti painią ir prieštaringą J. Bowie istoriją ir jo konstrukcijos peilį, turime tik pažymėti, kad nuo tada visi dideli medžioklės ir kovos peiliai Amerikoje, o po Antrojo pasaulinio karo ir visose šalyse, esančiose šių tradicijų įtakos sferoje, nuo Japonijos iki Švedijos buvo žinomi kaip peiliai "Bowie". "Bowie" peilių modelis įsiskverbė ir į kariuomenės šaltojo ginklo arsenalą. Dauguma JAV pagamintų armijos peilių, pavyzdžiui, garsus Ka-Bar, o pokario metais ir kitose šalyse gaminti peiliai remėsi jo pagrindu. Labiausiai stebina šioje istorijoje tai, kad JAV kariuomenėje masiškiausiai naudotas XX amžiaus peilis Trench Knife M3 (Tranšėjų Peilis M3) jokios sąsajos su "Bowie" peilio gamybos tradicijomis neturėjo. Įsitraukę į Antrąjį Pasaulinį karą vėliau nei kitos šalys, Jungtinės Valstijos turėjo galimybę matyti viską kas yra geriausia kariaujančių pusių arsenale. Po to, kai buvo panaikintas 6-colių versijos medžioklės peilių deficitas, kariškiai ėmėsi naujo tranšėjos peilio kūrimo. 1943 metais, į JAV armijos ginkluotę buvo priimtas Trench Knife M3 "apkasų" peilis, kuris turėjo ryškesnę geležtės kovinę paskirtį – pusantro abipusio užgalandimo. Amerikiečiai, turėję tų laikų vieną iš geriausių peilių - 1219C2, skyrė prioritetą technologiškai paprastam ir mažesnių laiko sąnaudų gamyboje reikalaujančiam peiliui. Be to, 1219C2 modelio peilis buvo skirtas jūrų pėstininkams, o M3 - pėstininkų daliniams. Peiliai durklai buvo gaminami Camillus Cutlery Co., Imperial Knife Co. Ir kitose bendrovėse. Nuo 1943 metų vasario M3 gamybos pradžios, vos per 17 mėnesių buvo pagaminta beveik 2,6 milijonų peilių-durklų. Iki sutarties galiojimo pabaigos, Amerikos odininkai pasiuvo daugiau nei 300 tūkstančių makščių. Vėliau makštys buvo pakeistos M8 ir M8A1 modeliais, kurios buvo pagamintos iš pigesnių medžiagų – plastiko ir brezento. Jas gamino bendrovėje Beckwith Manufacturing Co., - pagaminta daugiau kaip 2,5 mln. vienetų. M3 peiliais-durklais buvo apginkluoti parašiutininkai, kalnų daliniai ir kareiviai, neturintys durtuvų, pvz. kulkosvaidininkai. Taip pat, nedidelė šių ginklų siunta buvo pristatyta sąjungininkams, tačiau britai tuoj pat nukreipė visą partiją į gamyklą perdarymui, kad M3 peilio-durklo geležtė būtų užgaląsta abipusiai - taptų pilnai dviašmeniu durklu. Vienok, išvystyta peilių gamybos industrija JAV leido ne tik sukurti naujus karinius modelius, bet taip pat greitai patenkinti milžinišką paklausą kovos peiliams. M3 peiliais-durklais buvo apginkluoti parašiutininkai, kalnų daliniai ir kareiviai, neturintys durtuvų, pvz. kulkosvaidininkai. Taip pat, nedidelė šių ginklų siunta buvo pristatyta sąjungininkams, tačiau britai tuoj pat nukreipė visą partiją į gamyklą perdarymui, kad M3 peilio-durklo geležtė būtų užgaląsta abipusiai - taptų pilnai dviašmeniu durklu. Vienok, išvystyta peilių gamybos industrija JAV leido ne tik sukurti naujus karinius modelius, bet taip pat greitai patenkinti milžinišką paklausą kovos peiliams. Daug blogesnė padėtis buvo britų armijoje. Pirmoje XX amžiaus pusėje Anglijoje veikė griežtas šalto ginklo gamybos ir įsigijimo įstatymas, kuris 30-ųjų metų pabaigoje beveik sunaikino kadaise galingą ir klestinčią pjaunamųjų-duriamųjų ginklų gamybos pramonę Sheffield'e. Todėl karo pradžioje britų kariams kovos peilius pradėjo pirkti iš mėsininkų, o perdarius juos - pritaikė armijai. 1940 metais įmonė Wilkinson Sword sukūrė kamandosams specialų durklą, žinomą, kaip "Fairbairn-Sykes", bet keli dešimtmečiai draudimų turėjo įtakos praktiniams britų ginklininkų įgūdžiams, - durklo kokybė gavosi prasta. Idėja sukurti specialias britų pajėgas (Commando) priklauso pulkininkui leitenantui Dudley Clarke. Netrukus po gėdingo pralaimėjimas prie Dunkerque jam pavyko įtikinti britų vyriausybę, kad būtina sukurti specialius padalinius, galinčius vykdyti užduotis su minimalia parama ir tik savo nuosavais ištekliais netikėtą tam tikrų objektų puolimą. Šių specialių padalinių instruktoriais tapo buvę policijos pareigūnai William Ewart Fairbairn ir Eric Anthony Sykes įgiję artimos kovos meno patirties judriose Šanchajaus gatvėse - buvusioje Britų imperijos kolonijoje. Filosofija, kurią jie įkvėpė kamandosams buvo paprasta: "žudyk arba būk nužudytas" ("Kill or get killed"!). Pirmieji peiliai, kuriais ką tik apginklavo specialias pajėgas buvo netinkami vykdyti kovines operacijas. BC41 - peilis-kastetas, pagamintas remiantis Pirmojo pasaulinio karo modeliu, o peilis RBD - medžioklės peilis. 1940 metų lapkričio mėnesį Fairbairn ir Sykes pradėjo bendradarbiauti su įmone Wilkinson Sword. Jiems pavyko sudominti firmos John Wilkinson-Latham bosą sukurti naują kovinį peilį Britų armijai. Jau 1941 metų sausio mėnesį prasidėjo naujo durklo, pažymėto jo kūrėjų inicialais gamyba, trumpai tariant - durklas "F-S". Karo metu, be įmonės Wilkinson Sword šiuos, įvairių modifikacijų šaltuosius ginklus pradėjo gaminti ir kitos bendrovės. Parengė: Vytautas
 2. Peiliai ir durklai II Pasauliniame kare Trečias Reichas Kiekvienas tarpvalstybinis karinis susidūrimas yra skirtingas, o strategai taikos sąlygomis nepajėgūs numatyti karo eigos ar kaip nors atspėti visus niuansus ir „siurprizus“, kurie priešininkų gali būti pateikti jau vykstant aršioms kovoms, karo lauke. Todėl nuolatos tenka mokytis ir keisti taktiką. Nepaisant I Pasauliniame kare tranšėjos peilių-durklų paplitimą, įgautos didelės jų panaudojimo patirties žvalgant ir šturmuojant priešo apkasus, nė viena iš konfliktuojančių šalių iš to karo nepasimokė. Nors Vokietijos Reichswehr (Vokietijos gynybos ministerija) vidurinio ir aukštojo lygio vadovybė aktyviai dalyvavo Pirmajame Pasauliniame kare, ir patys galėjo įsitikinti dėl galimybių taikant susirėmimuose kovos peilius, jokių išvadų padaryta nebuvo, o per visą tarpukario laiką tarnybinio peilio Veimaro Respublikos kariuomenė negavo, - išlikę nepanaudoti tranšėjų peiliai sugulė saugyklose. 1935 metais buvo įkurtas Wermacht, įdiegta visuotinė karinė prievolė, Vokietijos ginkluotosios pajėgos pradėtos aktyviai plėtoti, 3-čio Reicho vadovybė pradėjo rengtis keršto misijai už pralaimėjimą I Pasauliniame kare. Tradiciškai buvo ruošiamasi greitam ir pergalingam karui, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kariniam jūrų laivynui, oro pajėgoms ir šarvuotų pajėgų daliniams, kurios buvo aprūpinamos tų laikų naujausia karine technika ir technologijomis. Tuo tarpu, pėstininkų pajėgos praktiškai jokių naujovių negavo, išskyrus kulkosvaidį MG 34 ir plieno šalmus M35. Pagrindiniu durtuvu liko vis tas pats "Steingewehr 98K", skirtas tam pačiam šautuvui Mauser mod. 1898, karabinams "98b" ir naujam "98k", šautuvams "33/40" ir "98/40", pasikeitė tik rankenos apsodas, kuris buvo gaminamas iš rifliuoto bakelito, nors dalis durtuvų išlaikė medinius apsodus. Ši durtuvų modifikacija buvo gaminama nuo 1934 m., o masinės gamybos pradžia - 1936 metai. Peilių Vermachto ginkluotėje nebuvo priimta, nors 1933 metais Vokietijoje prasidėjo masinė uniforminių peilių-durklų gamyba įvairioms politinėms, sukarintoms 3-čio Reicho organizacijoms. Buvo gaminama daug įvairių variantų peilių-durklų, paradinių durtuvų, durklai - kai kurie sukurti net remiantis Šveicarijos durklų "Golbeyn" dizainu. Buvo pagamintas tarnybinis SA Sturmabteilung šturmuotojų durklas (Sturmabteilung - sukarintos NSDAP), SS ir kitoms organizacijoms. Be uniforminių ginklų, paradinio "KS98" durtuvo pagrindu įmonės gamino daugybę "laisvo stiliaus", sutrumpinto peilio-durklo variantas, peiliai-durklai buvo skirti nešioti su uniforma, bet ne tarnybos metu, o organizacijų nariai juos įsigydavo savo lėšomis. Buvo gaminama daug peilių su paveikslėliais geležtėje ir makštyse (metalo cheminis nuėsdinimo būdas, graviūra) variantai, peiliai pagal užsakymą, kai kurios Vokietijos kompanijos net išleido peilių parinkčių katalogus. Vėliau aptraukta geležtė ir makščių pagražinimas smarkiai sumažėjo dėl prastų tokių peilių kovinių savybių (netinkamas peiliams plienas). Negrūdintos geležtės, dekoratyvinės rankenos durklus pavertė žaisliukais, mažai tinkamus naudoti kovinėmis sąlygomis armijoje. Panašu, šių uniforminių ginklų kūrėjai ir gamintojai daugiau dėmesio teikė simbolikai, o ne funkcijai. Pirmieji, kaip ir buvo galima tikėtis, naujus peilius gavo karinės pajėgos - Luftwaffe. Spartus pajėgų vystymasis pareikalavo skrydžių įguloms sukurti ir specialią įrangą, viena detalė iš kurių susijusi su "Kappmesser M1937", - inercinis peilis, priimtas į ginkluotę 1937 m gegužės 24 dieną. Gamintojas - Paul Weyersberg & Co. Matmenys - 254/154. Jis priklausė įgulų narių išgyvenimo įrangos kategorijai, o naudoti kaip kovos peilį?, dizaineriai apie tai nepagalvojo. Peilis turėjo būti naudojamas, daugiausiai parašiutų virvių išnarpliojimui ir nupjovimui avarijos atveju, kai įgula palieka pažeistą orlaivį. 1939 metų rugsėjo 1-oji gali būti laikoma, kaip Vokietijos armijos kovos peilių atgimimo diena. Lenkijos užpuolimui buvo suformuoti mišrūs padaliniai, kuriuos sudarė Pirmojo Pasaulinio karo veteranai ir Vermachto naujokai. Būtent veteranai atsinešė peilius, išsaugotus nuo I Pasaulinio karo, tokiu būdu pirmą kartą per Antrąjį Pasaulinį karą buvo panaudoti koviniai peiliai. Veteranai privalėjo perduoti savo patirtį jauniems kariams, ir jiems tai pavyko. Kovos peiliai dar kartą įrodė jų būtinumą Wermacht ginkluotėje, todėl kariuomenė pateikė prašymą dėl šių ginklų tiekimo. Kadangi tarnybiniai peiliai Wermacht ginkluotėje nebuvo iš anksto planuoti, tiekimo departamentas negalėjo iš karto įvykdyti karinių padalinių poreikius, ir čia padėjo organizacija TODT, kurie užpirko gamyboje ir prekyboje esančius tinkamus kariuomenei peilius ir pristatė juos kariuomenės aprūpinimui. Tarp šių peilių taip pat buvo didelė partija tranšėjinių peilių, naudotų Pirmojo pasaulinio karo metais, jų makščių prispaudimo spyruoklė buvo kiek patobulinta ir peiliai buvo pateikti kariuomenei. Kai 1941 metais Blitzkrieg Rytuose užstrigo, karas virto sunkiu poziciniu karu, Vermachtas vėl prisiminė seną Graben-Dolch ir 1942 metais pradėjo pirkti "Infanteriemesser 42" - nebrangus armijos peilis metalo makštimis, taip pat su įrengtu spaustuku: šis peilis galėjo būti prisegamas, pavyzdžiui, kur nors prie kario uniformos ir ekipuotės, arba, tiesiog, prie kariško ilgo bato aulo. Kaip dažnai atsitinka su peiliais gamintais karo metu, neišliko jokių dokumentų ir tikslios datos apie šių peiliu priėmimą ginkluotėn. Taip pat nežinoma, ar visos divizijos tokius peilius turėjo, ar tik specialūs padaliniai, pagal panašų karo ministerijos potvarkį I Pasaulio karo metu. Faktas yra tik tai, kad nedaugelis karinių dalinių buvo pilnai aprūpinti mod. 1942 metų pavyzdžio pėstininkų peiliu. Peilis buvo labai paprastos konstrukcijos iš vieno metalo ruošinio, sukniedytu mediniu rankenos apsodu. Taip, iš tikrųjų, visada atrodė vokiški kariuomenės peiliai, vienintelė išimtis buvo įmonė Puma, kuri gamino peilius su bakelito rankenos apsodu. Taip pat žinomas šios bendrovės ir dar vienos nežinomos gamintojos peilio variantas su papildomais įrankiais įrengtais rankenoje. Tik minimalus skaičius vokiškų kovinių peilių ant geležtės galo, prie susidūrimo su rankena, turėjo gamintojo žymę. Parengė: Vytautas
 3. Šiek tiek istorijos Be karinių reikalų, peilių ir durklų vaidmuo Žmonijos istorijoje toli gražu nėra vienareikšmis. Viena vertus, nuo akmens amžiaus, kai žmonės išmoko apdoroti akmeninį peilis tapo jų nuolatinis kompanionas, derinant medžioklės įrankių, buities ir ginklų funkcijas. Kita vertus, peiliai ir durklai beveik visada veikė kaip pagalbinis įrankis buityje ir gerokai rečiau kaip ginklas. Istorinės kronikos, pasakojančios apie masinį peilių naudojimą kovų istorijoje, pasak daugumos mokslininkų, hiperbolizuota. Pagrindinis organizuotų karinių grupuočių ginklas artimoje kovoje nuo seniausių laikų iki pirmųjų civilizacijų, Antikos ir ankstyvųjų viduramžių buvo ietis ir skydas. Įžymūs romėnų kalavijas, kuriuo buvo ginkluoti legionieriai, masinėse kovose, kai buvo naudojama glausta rikiuotė buvo tik pagalbinis ginklas. Neįmanoma glaustai suformuotoje rikiuotėje mosuoti kertančiais ginklais, romėnų legionieriai puolimui naudojo ietis ir skydus. Trumpi kalavijai buvo naudojami tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, nužudyti jau gulintį, sužeistą kovos lauke priešą, dvikovoje arba paskutinio šanso ginklas klastingo užpuolimo metu. Dviprasmiškas ir faktų interpretavimas metraščiuose minint peilių naudojimą mūšio lauke, kaip neva specializuotos kovos peilis. Metalurgijos plėtra bronzos, vėliau ir geležies amžiuje žmogui suteikė galimybę išgauti naujas medžiagas, o su tuo ir daugiau veiksmingų ginklų. Tam tikros rūšies ginklų paplitimą formavo ir tiesiogiai priklausė nuo amatų vystymosi lygio. Pirmieji bronzos amžiaus ginklai, išskyrus strėlių ir iečių antgalius buvo kirviai, peiliai ir durklai nes įrankius ilgomis geležtėmis išmoko gaminti toli gražu ne visi ir ne visur. Pagrindiniai ankstyvų civilizacijų karių ginklai buvo lankai, kilpos, ietys, vėzdai, kirviai. Tais laikais tokį sudėtingą ir brangų gaminti ginklą, kaip ilgą peilį ar durklą galėjo sau leisti labai retas. Žymiausi kovos peiliai iš ankstyvųjų viduramžių istorijos yra senovės germanų peiliai - saksai ir ilgesnė jų versija - skramasaks. Nors pagrindinis germanų kavalerijos ir pėstininkų ginklas buvo, kaip ir anksčiau, ietis ir kirvis, bet ilgi peiliai skramasaksai 6 - 7-a. gana sėkmingai konkuravo su šiaurinių germanų genčių kalavijais. Tokie peiliai su ilgomis vienpusio galandinimo geležtėmis, buvo randami visoje šiaurinėje Europos teritorijoje nuo Skandinavijos iki pietuose gyvenusių slavų genčių. Saksai pirmiausia buvo duriantys ginklai, kol skramasaksai, kartais su pusiau rankena, jau galėjo būti naudojami kaip pjovimo įrankis. Su kalviško amato paplitimu Šiaurės Europoje, kai meistrai išmoko kalti peilius daugiasluoksnėmis ilgomis geležtėmis, skramasaksai užleido vietą kardams dviašmenėmis geležtėmis. Visa tai prisidėjo prie ginklų kokybės gerinimo, į kurią turėtų būti įtraukta į galingų kombinuotųjų lankų ir arbaletų gamybos plėtrą, taip pat atsirado metalo šarvai, kurie privertė keisti susirėmimų taktiką. Bet kuriuo atveju artimoje kovoje dominavo ilgieji kardai, o durklai ir stiletai vaidino pagalbinį vaidmenį, pavyzdžiui - Misericordia, durklu su siaura, ilga geležte pro šarvų plyšį buvo nužudomas jau gulintis priešininkas, ar vadinamasis durklas kairėje rankoje, - kuriuo oponentas atmušdavo priešo atakas kardu. Ši situacija vyravo ilgą laiką, tačiau peiliai nebuvo laikomi profesionalų ginklas, o tarnavo kaip pagalbinis ginklas valstiečių savisaugai, kartu su kitais žemės ūkio įrankiais. Atsiradus šaunamiesiems ginklams, kurie kietus šarvus pavertė nereikalingais ir prisidėjo prie spartaus šaltojo ginklo vystymosi, ypač sparčiai formuojant reguliarias armijas. Kariams, ginkluotiems sunkiomis muškietomis, o vėliau šautuvais buvo svarbu pakeisti nepatogius kalavijus ar kardus į trumpus duriamuosius-pjaunamuosius ginklus. Nepaisant to, šis procesas užtruko šimtus metų ir baigėsi tik 20 amžiaus pradžioje. Trumpieji šaltieji ginklai 20-ojo amžiaus I ketvirtyje 1905 metų rusų-japonų karas Tolimuosiuose Rytuose parodė 19 amžiaus karinių doktrinų nesėkmę naujomis sąlygomis. Koncentruotas artilerijos apšaudymas, kulkosvaidžiai, rankinės granatos, didelis tankis pėstininkų šautuvų ugnies ir kitų naujovių, kurios lėmė milžiniškus nuostolius iš abiejų pusių ir pareikalavo pakeisti mūšio taktiką. Masiška artilerijos ugnis pradėta derinti su pėstininkų atakomis, kurios jau vykdomos ir naktį išskleistomis šaulių grandinėmis, pasinaudojant vietovės reljefu. Būtent tada, vykstant susirėmimams artimoje kovoje aiškiai matėsi japonų durklų, Typ 30 Arisaka šautuvui, pranašumas prieš nepatogius Rusijos durtuvus-adatas Mosino šautuvui. Užbaikalės kazokų kariai, kurie neturėjo ginkluotėje durklų, bandė kovoje užgrobti japoniškus durtuvus, kad turėti savo žinioje artimos kovos ginklą. Nepaisant to, kad visi šie akivaizdūs faktai buvo gerai žinomi, nė viena iš priešininkų pusių artėjant I Pasauliniam (Didžiajam) karui nebuvo pasirengusi tokiai situacijai, kuri susidarė jau pabaigoje pirmų karo metų (1914). Konflikte dalyvavo visų pagrindinių pasaulio galių kariuomenes, karas vyko milžiniškoje teritorijoje su visomis taktinėmis naujovėmis: greitašaudė artilerija, kulkosvaidžiais, tankais, orlaiviais, laivynu, cheminu ginklu. Kariaujančių šalių generolai ir politikai tikėjosi greito mobilaus karo, tačiau teko patirti didelį nusivylimą. Dėl didžiulių gyvosios jėgos nuostolių per pirmuosius karo mėnesius, 1914 metų pabaigoje Vakarų frontas sustingo. Kelių milijonų armijos sugulė, daugiau nei šimto kilometrų fronto linijoje visai nedideliu atstumu priešais vieni kitus, skubiai organizuoti žvalgybos padaliniai, pro spygliuotos vielos atitvarus rengdavo nuolatinius reidus į priešo tranšėjas, rinko žvalgybinę informaciją, bandė pagrobti "liežuvius" (priešo karius). Tada ateidavo eilė tranšėjų šturmo komandoms, kurių užduotis buvo įsitvirtinti užimtuose apkasuose, kad parengti sąlygas pagrindinių pėstininkų pajėgų atakai, kad užimti placdarmą. Dėka šių trumpalaikių susirėmimų greitai tapo aišku, kad ginkluotėje turimi šautuvai su ilgais durtuvais, skirti kovai atvirame lauke, netinka grumtis siaurose tranšėjų sistemose. Kareiviai pradėjo naudoti savo asmeninius peilius, nors karo pradžioje niekam neatrodė, kad asmeninis peilis, paimtas į karą buities reikmėms, bus pagrindinis artimos kovos ginklas pradiniame karo etape. Peilių prireikė taip staigiai, kad nuo 1915 metų Vokietijos kariuomenė pradėjo juos pirkti oficialiai. Užsakymai buvo pateikti daugeliui įmonių, kad būtų galima kuo greičiau patenkinti milijoninės armijos reikmes, o kol nebuvo sureguliuotas tiekimas, pagal karių reikalavimą, lauko kalvės ir ginklų remonto dirbtuvės priekinėse linijose pradėjo skubiai gaminti tranšėjinius peilius ir durklus iš sugadintų ir trofėjinių durtuvų, o dažnai ir iš sandėlyje esančių visiškai naujų pėstininkų durtuvų, kurie privalėjo ten būti pagal aprūpinimo statutą. Buvo perdaromi ir sulūžę kardai ar kiti pjaunamieji ginklai, taip pat peiliai buvo gaminami iš visko, ką galima buvo panaudoti tam reikalui. Kadangi nė viena iš šalių nesitikėjo užsitęsusio karo, visų šalių armijos pradėjo patirti ginklų ir šaudmenų trūkumą, bet labiausiai tą jautė Koalicijos kariuomenės, kurios buvo atkirstos nuo prieigos prie žaliavų šaltinių. Ginklų gamyba vyko taupant viską, ką tik buvo įmanoma. Į gamybą masiškai buvo diegiamos pigios technologiškai pažangios metalinės makštys durklams, gaminamos štampavimo būdu. Makščių laikmenys juosmeniui dažnai buvo brezentiniai, o ne odos. Galiausiai, Vokietijoje, nauju baziniu modeliu buvo priimtas 1884-1898 metų pavyzdžio durtuvas, masiškai pradėtas gaminti 1915 metais daugelyje Vokietijos bendrovių. Per laikotarpį nuo 1915 iki 1917 buvo pagaminta daugiau nei pusė milijono vienetų unifikuoto modelio durtuvų su tvirtomis ir funkcionaliomis metalinėmis makštimis. Bavarijos daliniams durtuvo modelis buvo gaminamas su pjūklu nugarinėje geležtės pusėje. Tokie durtuvai kėlė didelį nepasitenkinimą priešininkams: buvo manoma, kad dviejų eilių pjūklas padaro ypač skausmingas ir sunkiai gyjančias žaizdas. Todėl tokio durtuvo savininkų laukdavo nepavydėtinas likimas: patekę į nelaisvę jie buvo nušaunami iš karto, o kartais net žiauriai kankinami. Į karo pabaigą, vokiečių pėstininkai stengdavosi šių durtuvų visaip atsikratyti. Pagal Prūsijos karo ministerijos 1915 m. gegužės 8 dieną įsakymą Nr. 47184/15, kiekviena Vakarų armijos pėstininkų kuopa privalėjo turėti 6 durklo modelio peilius. Ši data gali būti laikoma tranšėjinių peilių-durklų gimimo diena Vokietijos armijoje. 1915 metais, Prūsija užsakė 54000, Bavarija 10000 ir Württemberg 6000 vienetų tranšėjinių durklų, apie likusius karo metų oficialius užsakymus duomenų nėra. Kadangi peiliai apkasų kare pademonstravo savo geriausias pusės ir sulaukė didelio populiarumo tarp karių-šturmuotojų, karo ministerijos 1916 metų vasario 29 užsakymu, tranšėjinių durklų skaičius kiekvienoje pėstininkų kuopoje buvo padidintas iki 12 vienetų. Tų pačių metų liepos 26 dieną buvo padidinta dar kartą - iki 24 vienetų kuopoje. Ir galiausiai, atsižvelgiant į karo ministerijos 1917 metų kovo 20 dienos įsakymą - pasiekė skaičių iki 40 vienetų pėstininkų kuopoje. Be to, tranšėjiniai peiliai-durklai buvo priskirti Vakarų armijos minuotojų ir minosvaidžių kuopų kariams. Tas pats karo ministerijos įsakymas apibrėžė pėstininkų ir minosvaidininkų kuopų aprūpinimą atitinkamai 24 ir 36 vienetais tranšėjų durklais Rytų fronte, nes ten kovos veiksmai virto taip pat poziciniu karu. Šis karo ministerijos potvarkis galiojo iki 1-ojo Pasaulinio karo pabaigos, be jokių pakeitimų. Be oficialiai įteisintų kovos durklų daliniuose taip pat buvo didelis kiekis asmeninių, įvairios gamybos peilių. Yra žinoma bent 27 skirtingų konstrukcijų Pirmojo (Didžiojo) pasaulinio karo tranšėjų durklų ir peilių su karinės priėmimo į ginkluotę atžymomis, t.y. jie buvo oficialiai įsigyti ir paskirti Vokietijos armijai. Tiesą sakant, ne kiekvienas tranšėjos peilis, įsigytas pagal artilerijos direktorato užsakymą, buvo paženklintas. Skirtingai nei Vokietijoje, kitoms šalims nepavyko greitai išspręsti peilių-durklų klausimą, šių šalių kariams teko naudoti perimtus - trofėjinius ginklus. Parengė: Vytautas
 4. Jau iki 1915 metų pradžios Rusijos kariuomenėje, kariaujančioje Pirmame pasauliniame atsirado ginklų ir šaudmenų trūkumas, kurio nebuvo galima numatyti, nes to meto Rusijos karinė vadovybė tikėjosi greito ir trumpalaikio karo. Rusijos pramonė nesuspėdavo atstatinėti ginklų praradimus fronte, o gamyklos gaminti naujus ginklus paimtiems į armiją rekrūtams apginkluoti. Norėdami išspręsti šią problemą, Rusijos armija pradėjo ginkluotis imdama iš sandėlių pasenusias vienašūvius Berdan šautuvus, o dėtuviniai Mosin sistemos šautuvai išskirtinai buvo tiekiami kariaujantiems fronte. Tačiau ginklų trūkumas vis didėjo, todėl Rusijos vyriausybė buvo priversta kreiptis pagalbos į sąjungininkus Antantės koalicijoje. Po neilgų derybų, sąjungininkai pradėjo Rusijai tiekti ginklus ir šaudmenis: JAV specialiai Rusijai gamino perdirbtus pagal trijų linijų šovinį Winchester šautuvus, kulkosvaidžius Colt-Browning, Prancūzija Rusijos kariuomenei tiekė Benjamin B. Hotchkiss ginklų gamyklos kulkosvaidžius Hotchkiss ir Chauchat (Sho-Sho), Britanija lengvuosius kulkosvaidžius Lewis, o jau per pilietinį karą baltagvardiečiams buvo tiekiami šautuvai Lee-Enfield ir šaudmenys. Rusijos armijai padėjo ir nesenai buvę priešininkai - japonai, kurie dabar jau tapo Rusijos sąjungininkais. Jie siuntė gana didelį kiekį egzotiško kalibro (6.5 mm) savo šautuvų Arisaka. Visi aukščiau išvardinti ginklai buvo plačiai naudojami Rusijos kariuomenėje 1-ojo pasaulinio karo metu, o vėliau prasidėjus (1918 metais) ir abejose konfliktuojančiose pusėse pilietinio karo metu Rusijoje. Winchester M1895. Veikimas: išilgai slystanti spyna, šovinių papildymas svirties Henry pagalba, Kalibras: 7,62x54R mm, 0.30-40 Krag, 0.30-06, 0.303 British, Bendras ilgis: 1160 mm, Vamzdžio ilgis: 712 mm, Svoris: 4,1 kg, Dėtuvės talpa: 5 šoviniai. Winchester M1895 šautuvas buvo legendinio amerikiečių ginklų konstruktoriaus John Browning kūrinys, kurį pagaminti 1895 metais užsakė Winchester Repeating Arms Co. Priežastis kurti M1895 metų pavyzdžio šautuvą buvo ta, kad ankstesni Browning šautuvai su Benjamin Tyler Henry užtaisymo svirtimi sukurti Winchester bendrovėje 1892 ir 1894 metais netiko ilgiems, galingiems šoviniams su smailiomis kulkomis. Browning pakeitė tradicinę, tokiems šautuvams vamzdinę, į vertikaliai išsidėstančius šovinius dėtuvę, veikiančią su Henry užtaisymo svirtimi, talpinančią penkis ar šešis, gana ilgus šovinius. Iš pradžių, šautuvai M1895 buvo sukurti pagal medžioklei skirtus .38-72 ir 0.405 WCF kalibro šaudmenis, taip pat tarnybinį to meto Amerikos šautuvo 0.30 US, taip pat žinomą kaip .30-40 Krag šovinį. Vėliau M1895 šautuvai gaminti ir pagal naująjį tarnybinį JAV armijos šovinį 0.30-06 Springfield. 1897-98 metais JAV armija įsigijo nedidelį kiekį .30-40 kalibro "muškietų" M1895, kurie buvo naudojami per Ispanijos-Amerikos karą. Tačiau labiausiai paplitęs variantas M1895 7,62x54R kalibro šautuvas "rusiškas modelis". Iš pagamintų 426 000 M1895 nuo 1895 iki 1931 laikotarpiu šautuvų, beveik 300 000 vienetų jų buvo 1915-1917 metais pagamintų pagal "rusišką" šovinį. Šis faktas paaiškinamas, - kaip labai didelis trūkumas Mosin šautuvų, kuris susidarė Rusijoje po Pirmojo pasaulinio karo. Iš 300 tūkstančių, užsakytų Winchester kompanijoje šautuvų 1915 metais, į Rusiją buvo pristatyta nuo 291 iki 293 tūkstančių šautuvų, kurie buvo naudojami per Pirmąjį pasaulinį ir pilietinį karą. Palyginti su Mosin šautuvais, šautuvas Winchester M1895 išsiskiria šiek tiek didesne greitošauda, kur lemia Henry sistemos apkabos naudojimas, o ne išilgai slystanti-sukama spyna. Kita vertus, M1895 šautuvai buvo jautresni taršai, o užtaisymas, naudojant laikiklį Henry iš padėties gulint buvo gana nepatogus. Šautuvo Winchester M1895 išilgai slystanti spyna juda viduje šautuvo korpuso. Spynos užraktas vyksta pleišto principu vertikaliai judant kreipiančiosiose, gale dėtuvės kanalo. Medžioklinis Winchester M1895 šautuvas buvo gaminamas pagal įvairių kalibrų šovinius, kurių vamzdžio ilgis buvo nuo 20 iki 28 colių (508-711 mm), kariuomenėje naudojami šautuvai, paprastai buvo apie 710 mm ilgio, o taip pat buvo įrengtas durtuvų prijungimo lizdas priekiniame apsodo žiede. Taikiklis reguliuojamo diapazono su U-formos išpjova, kryptukas atviro tipo. Be to, šautuvai skirti kariuomenei turėjo būti gaminami būtinai su pasukama kilpa diržui, tuo tarpu medžiokliniams šautuvams kilpų galėjo ir nebūti. 1905 metų gamybos šautuvas Arisaka Type 38, Japonija. Kalibras: 6,5 mm, Svoris be durtuvo ir šaudmenų: 3,9 kg, Dėtuvės talpa: 5 šoviniai, Greitošauda: 10 šūvių / min, Prisitaikymo nuotolis: 2400 m, Pradinis kulkos greitis: 770 m/s Per Pirmąjį pasaulinį karą iš Japonijos į Rusiją buvo pristatyta didelis kiekis šautuvų Arisaka Type 38 (1905) ir šaudmenų jiems: šautuvai buvo naudojami šiauriniame Rusijos-Vokietijos fronto sektoriuje. Šautuvas Arisaka Type 38 buvo sukurtas remiantis Rusijos-Japonijos karo 1904/1905-aisiais metais patirtimi. Šautuvo konstrukcijos pagrindą sudaro anksčiau naudoto šautuvo Arisaka Type 30 (1897 metų) 6,5 mm užtaisas su smailia kulka. Todėl pokyčiai pirmiausia palietė vamzdį, spyną, dėtuvę ir taikiklį. Kaip ir ankstesnių modelių šautuvas Arisaka Type 38 priskiriamas dėtuviniams šautuvams su išilgai slystančia spyna, kai spynos užsklendimas įvyksta pasukant rankenėlę žemyn. Patobulintą spyną sudarė vos penkios detalės. Šautuvui buvo įrengtas šūvio mechanizmas, perspėjimo apie šūvį įtaisas, apsauga nuo atsitiktinio šūvio (saugiklis). Šovinių padavimas vyksta iš vertikaliai įrengtos dėžutės tipo dėtuvės penkiems (5) šoviniams. Šoviniai į dėtuvę sugula šachmatine tvarka, užpildant dėtuvę iš šovinių apkabos. Šautuvui pritaisytas rėminis taikiklis, graduotas iki 2400 metrų prisitaikymo nuotoliui. Kovai su durtuvais šautuvui prijungiamas durtuvas peilis, kuris žygio metu atjungiamas nuo ginklo ir įkišamas į makštis, pakabintas ant kario juosmens. Arisaka Type 38 bazėje buvo sukurtas Karabinas Type 44 (1911 metų). Juo buvo ginkluojami kavalerijos ir artilerijos dalinių kariai. Karabinas nuo šautuvo skyrėsi 300 mm trumpesniu vamzdžiu. Pagrindinis Arisaka šautuvo trūkumas buvo mažos galios 6.5 mm kalibro šovinys, dėl to šis šautuvas yra mažesnio galingumo lyginant su vokišku Mauser 98, arba rusiška "trehlineyka", tačiau dėl to, kad Rusijai labai trūko šaulių ginklų, Arisaka šautuvai Rusijos kariuomenėje buvo plačiai naudojami ne tik I Pasauliniame kare, bet ir Rusijos pilietinio karo metu. 7.71 mm šautuvas Lee-Enfield Mk 3 №1 1907, Jungtinė Karalystė. Kalibras: 0.303 British 7,7x56 R mm, Bendras Ilgis: 1132 mm, Vamzdžio ilgis: 640 mm, Svoris be šovinių: 3,96 kg, Dėtuvės talpa: 10 šovinių Lee-Enfield buvo vienas iš geriausių šautuvų to metu pasaulyje: šį šautuvą noriai pirko skirtingose šalyse, dėl to, Lee-Enfield plačiai paplitęs visame pasaulyje. Buvo naudojamas šis ginklas, ir pilietinio karo metu Rusijoje: britų atsiusti Lee-Enfield ginklai Baltosios gvardijos apginklavimui, kurių dalį užgrobė raudonieji. Tai jiems buvo nematytas to meto ginklų gamybos technologijos stebuklas. Pagrindinis akcentas Britų šautuvui buvo - nuimama šovinių dėtuvė, kurioje šachmatine tvarka išsidėsto 10 šovinių, taip pat spynos gale užlenkta žemyn užtaisymo rankenėlė. Spynos užraktas - su dviem kovinėmis atramomis spynos gale. Toks spynos užraktas šiek tiek sumažina darbinę spynos eigą, kuri, kartu su patogiai įrengta rankenėle ir santykinai didele dėtuvės talpa užtikrina aukštą praktinę ginklo greitošauda - apmokyti britų kariai galėjo iššauti iki 30 šūvių per minutę! Panašus rodiklis Pirmojo pasaulio karo metu sukūrė vokiečiams įspūdį, kad prieš juos naudojami kulkosvaidžiai, nors priešingoje pusėje buvo tik pėstininkų šautuvai. Pilietinio karo metu Rusijoje, baltagvardiečiai vargu ar turėjo pakankamą šaudmenų "britams" tiekimą, tikriausiai nedrįso siekti greitošaudos rekordų, tačiau vis dėlto, šis įspūdingas to meto ginklas ir jo efektyvumas pilietinio karo mūšiuose abejonių nekėlė. Kulkosvaidis Hotchkiss 1909 metų pavyzdžio, Prancūzija. Kalibras: 0.303 Britų, 7,71x56 mm (Lebel 8), Ilgis: 1187mm, Vamzdžio ilgis: 596 mm, Svoris be šovinių: 12.25 kg, Šaudymo tempas: 500 š/min, Pradinis kulkos greitis: 739 m/s, Prisitaikymo nuotolis: 2000 metrų, Kovinė greitošauda: 250 š/min, Šovinių juostos talpa: 30 šovinių. Kai 1909 metais bendrovė Hotchkiss rinkai pristatė lengvuosius kulkosvaidžius, sveriančius 7 ir 10 kg, pagamintus remiantis jos pačios sukurto sunkiojo kulkosvaidžio pagrindu, šie ginklai iš karto sudomino Rusiją. Valstybinis Artilerijos komiteto ginklų departamentas nusprendė išbandyti šio ginklo "sunkųjį" variantą su greitai keičiamu, aušinamu vamzdžiu. Ir nors ginklo bandymai dėl gedimo korpuse sustojo, atsižvelgiant į tai, kad kitose armijose kulkosvaidis buvo plačiai naudojamas (JAV, Japonija), Rusija nusprendė tęsti derybas dėl šios rūšies ginklų įsigijimo. Buvo išduotas įsakas pirkti 3 kulkosvaidžius. 1912 metais bendrovė pristatė kulkosvaidį oro pajėgoms su pistoleto rankena, vietoje atramos į petį, specialiu taikikliu ir sukiojamu stovu. 1914 metų liepos 23, ginklų gamybos kompanija išsiuntė Rusijos karininkų-šaulių rengimo mokyklai 4 kulkosvaidžių komplektus. Atlikus bandymus, Rusija nusipirko Hotchkiss 1909 metų pavyzdžio kulkosvaidžių ne mažiau kaip 540 vienetų. Viso užsakymo pristatymas Rusijai buvo baigtas 1917 metų sausio mėnesį. Taip pat buvo pristatytos iš audinio pagamintos juostos šoviniams, tačiau juostos buvo tokios nepatikimos, kad teko perdaryti šovinių tiekimą į vamzdį naudojant kietą (nelanksčią) metalo juosta. Ginklas neparodė jokių specialių privalumų išskyrus, palyginus, konstrukcijos paprastumą. Šio tipo kulkosvaidis daugiausia buvo naudojamas apginkluojant tuometinę Rusijos aviaciją. Sunkusis kulkosvaidis COLT-BROWNING. Kalibras: .30, Bendras ilgis: 1035 mm Svoris: 15,9 kg, Trikojo svoris: 27,8 kg, Šovinių padavimas: juosta, Aušinimo sistema: oro radiatorius, Šaudymo tempas: 480 š/min, Pradinis kulkos greitis: 855 m/s, Šūvio nuotolis: 1829 metrai. Šis ginklas buvo sukurtas John Browning ir gaminamas JAV Colt bendrovėje. Tačiau jau nuo 1904 metų amerikiečiai pradeda eksportuoti kulkosvaidį Colt-Browning ir į kitas šalis. Pirmo (Didžiojo) pasaulinio karo pradžia davė didelį postūmį kulkosvaidžių gamybos apimtims: be firmos Colt gamyklų prie kulkosvaidžių gamybos prisijungė ir MARLIN kompanijos fabrikai. Colt-Browning amerikiečiai gamino ne tik dėl savo kariuomenės poreikių. Karo metais Colt-Browning kulkosvaidžiais ginkluojasi Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos kariuomenės. Dėl ypatingo stygiaus automatinių ginklų Maxim 1910, jau 1915 metų sausio-vasario mėnesiais Rusijos karo ministerija paprašė JAV pristatyti tūkstančius kulkosvaidžių M1895 Colt-Browning. Iki metų pabaigos beveik pusė užsakymo sėkmingai gauta ir nedelsiant kulkosvaidžiai buvo išsiųsti į frontą. Apskritai, Rusijos imperijos kariuomenės karo reikmėms iš bendrovės MARLIN buvo nupirkti 12000 vienetų M1914 kulkosvaidžių, ir dar 2850 vienetų ginklų pagamintų COLT bendrovėje. 7.71 mm lengvasis kulkosvaidis Lewis 1915 metų pavyzdžio, Jungtinė Karalystė. Kalibras: 7.71 mm, Dėtuvės talpa: 47 šovinių, Svoris su pilna dėtuve: 17,8 kg, Pradinis kulkos greitis: 775 m / s, Prisitaikymo nuotolis: 1850 m Šaudymo tempas: 500 š/min. Iki 1917 metų iš JK Rusijai buvo patiekta 11.4 tūkstančiai lengvųjų kulkosvaidžių Lewis machine gun, kurie buvo priimti su gerokai didesniu entuziazmu nei anksčiau gautieji Sho-sho kulkosvaidžiai iš Prancūzijos. Lewis ginklai buvo labai patikimi: originali vamzdžio aušinimo sistema su aliuminio radiatoriumi, nors kulkosvaidis svėrė daugiau, bet užtai galėjo iššauti iki 1 tūkstančio šūvių per minutę neperkaistant vamzdžiui. Lewis kulkosvaidis Rusijos imperijos kariuomenėje buvo ypač populiarus: šie ginklai buvo plačiai naudojami ne tik 1-ojo pasaulinio karo metu, bet ir iš karto po jo prasidėjusiame Rusijos pilietiniame kare. Lewis buvo naudojamas abiejų kariaujančių pusių - tiek raudonųjų, tiek baltagvardiečių. Pilietinio karo ir britų intervencijos metu Baltųjų armija gavo papildomai tam tikrą Lewis kulkosvaidžių kiekį, kurie po Baltųjų pralaimėjimo atiteko Raudonajai armijai. Šie ginklai, Raudonosios armijos buvo naudojami iki Antrojo pasaulinio karo pradžios ir partizaniniame kare prieš nacius. Lengvasis kulkosvaidis Chauchat (Sho-Sho) 1915 metų pavyzdžio, Prancūzija. Kalibras: 8 mm, Bendras ilgis: 1143 mm, Vamzdžio ilgis: 470 mm, Svoris: 8.6 kg, Šaudymo tempas: 250 š/min, Pradinis kulkos greitis: 700 m/s, Dėtuvės talpa: 20 šovinių. Jau pirmieji karo metai parodė, kad Rusijos imperijos pramonė negalėjo visiškai kompensuoti ginklų ir šaudmenų praradimo mūšio lauke. Rusijoje prasidėjo vadinamasis "šautuvų alkis", kuris iš tikrųjų paveikė ne tik šaulių ginklų trūkumą, bet ir kitų tipų šaunamųjų ginklų stygių. Todėl Rusijos vadovybė džiugiai priimdavo pagalbą iš savo sąjungininkų, tikrai nekreipdami dėmesį į ginklų konstrukcinius trūkumus. Visų pirma, Rusija priėmė ginkluotėn Prancūzijoje pagamintus kulkosvaidžius Sho-sho, kurie buvo žinomi dėl savo nepatikimumo ir kaprizingo charakterio. Iš viso Prancūzija Rusijai atsiuntė 6200 šių kulkosvaidžių: kariams, žinoma, nepatiko nuolat streikuojantis "prancūzas", todėl atvirai grasino išprievartauti "Shosho motiną“, skirdami pirmenybę sunkesniems, bet labai patikimiems, Madsen, Lewis ir Maxim kulkosvaidžiams. Sunkusis kulkosvaidis Maxim 1910 Kalibras: - 7.62x54R, Svoris be vandens ir vežimėlio su skydu: - 20 kg (+ 4 kg vanduo + 43 kg vežimėlis), Bendras Ilgis: - 1070 mm, Vamzdžio ilgis: - 720 mm, Šovinių padavimas: - juosta, 100 arba 250 šovinių, Šaudymo sparta: - 600 š/min. Pirmasis kulkosvaidis buvo sukurtas 19-ojo amžiaus devintajame dešimtmetyje. Garsiausiu, šio tipo ginklu buvo laikomas amerikietiškos kilmės britų konstruktoriaus, sero Hiram Maxim sistemos suprojektuotas kulkosvaidis - Maxim. Šis ginklas buvo kuriamas tada, kai šoviniams gaminti dar buvo naudojamas dūminis parakas. Kulkosvaidžio sistema nustatė pagrindinius principus konstruojant kulkosvaidžius toli į priekį: ateinantiems šešiasdešimt - aštuoniasdešimt metų. Šie ginklo automatizavimo principai sukurti naudoti paslankų vamzdį, kuris veikia naudojant masyvaus vamzdžio trumpos eigos atatrankos energiją. Aušinamas vandeniu vamzdis užtikrina didelę šaudymo spartą ir intensyvumą. O šovinių padavimas į šūvio mechanizmą vyksta iš metalinės šovinių juostos. Maksim kulkosvaidžio spynos uždarymo pagrindu tapo šautuvo Winchester M1866 veikimo-alkūninio švaistiklio svirtis, standžiai blokuojanti/uždaranti spyną mirties taško padėtyje. Iš Didžiosios Britanijos bendrovės VICKERS Rusijos imperija įsigijo licenciją gaminti kulkosvaidžius Maxim, o šių ginklų gamyba buvo pradėta imperatoriškoje Tulos ginklų gamykloje Rusijoje. 1910 metų modelio Maxim, o ir vėlesniais metais patobulintų, 1910/30 kulkosvaidžių gamyba Sovietų Sąjungoje, tęsėsi iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tai buvo pagrindinis sunkusis kulkosvaidis Rusijos kariuomenės ginkluotėje abiejų pasaulinių karų metu. Ginklas buvo pakankamai sudėtingas gaminti ir prižiūrėti, tačiau patvarus ir patikimas (jeigu buvo tinkamai prižiūrimas). Parengė: Vytautas
 5. Trumpa Karabino Destroyer istorija Senų ginklų entuziastai ir kolekcininkai norėtų plačiau sužinoti apie senovinius ginklus, gamintus nuo praeito amžiaus pradžios arba dar anksčiau. Informaciją apie kai kuriuos ginklus tenka rinkti po kruopelytę, nes nemaža dalis gamintojų nepasirūpino išliekama medžiaga apie savo gaminamų ginklų konstravimo ir gamybos raida. Taigi, norisi pasidalinti bent tuo, ką pavyksta rasti interneto platybėse. 20-ojo amžiaus pradžioje, Ispanijos nacionalinės gvardijos (Guardia Civil), Ispanijos policija ir kalėjimų apsauga buvo ginkluoti karabinais su svirtiniu mechanizmu .44-40, pavadinimu "El Tigre", kuris buvo 1892 metų Winchester kopija. 1930-ųjų metų pradžioje, buvo nuverstas Ispanijos monarchas, o respublikonai perėmė šalyje valdžią. Iki to laiko Ispanijoje buvo tik vienas policijos padalinys - Guardia Civil, ir jie buvo ištikimi monarchui. Maždaug 1921 metais, Gaztanaga Y Compania iš Eibar miesto, Baskų provincija, Ispanija buvo Destroyer prekės ženklo savininkė, kuri išleido eilę to pačio pavadinimo pusiau automatinių pistoletų. Manoma, kad jie taip pat pagamino pirmąjį karabiną-Destroyer. Gaztanaga išėjo iš verslo prasidėjus Ispanijos pilietiniam karui maždaug 1930 metais. Tuo tarpu kita įmonė Ayra Duria, taip pat iš Eibar, atnaujino karabinų Destroyer gamybą. Ayra Duria gamino Destroyer karabinus iki 1961 m. 1921 metų pavyzdžio karabino kai kurie techniniai duomenys: Veikimas: Išilgai slystanti spyna; Kalibras: pistoletinis šovinys 9x23 mm, Largo; Dėtuvė: 5 šoviniai. Šiuo ginklu buvo apginkluota Nacionalinė gvardija ir kalėjimų tarnyba. Iš visų Destroyer šautuvų Ayra Duria gamybos šautuvai yra labiausiai paplitę rinkoje. Kaip ir dauguma senų Ispanijos ginklu ant Destroyer karabinas neturi serijos numerio, tačiau, nustatant šautuvo amžių gali padėti žymėjimo ženklai. Karabinas paveikslėlyje yra vienas iš 32000 serijos. Taip pat atkreipkite dėmesį žyminį Destroyer ant žiedo. Ginklų įmonės Gaztanaga karabinas buvo labai paprastos konstrukcijos. Vienintelis spynos fiksavimas yra užtaisymo rankenėlė. Tačiau Ayra Duria ginklininkai kartais skirdavo dėmesio "naujo" Destroyer karabino dizaino tobulinimui: nukopijavo nuo Mauser 93 spynos konstrukciją. Spynai buvo įrengtos dvi fiksavimo auseles maždaug 2/3 spynos eigos atgal nuo griovelio esančio horizontaliai paviršiaus atžvilgiu. Ištraukėjas truputį pasislinko į viršų, skirtingai nei Mauser 93 modelio. Ši spynos konstrukcija yra labai panaši į šiuolaikinio RUGER 77/22 šautuvo. Užrakto išardymas labai panašus į daugelio kitų Mauser stiliaus spynų išskyrus tai, kad smogiamas kaištis įsukamas į dužiklį. Karabino Destroyer spyna užsidaro visai kaip Mauser 93 karabino. Nemažas ginklo svoris sugeria didžiąją dalį atatrankos poveikio. Išimti karabino spyną labai paprasta - tiesiog traukti atgal, kol fiksavimo projekcijos sutaps su įpjova ant kreipiančiosios, pasukite rankenėlę "3 val" kryptimi ir išimkite spyną. Jokių paslėptų spyruoklių ar užrakto slapukų. Saugiklio konstrukcija panaši į Mauser šautuvo, esanti tiesiai priešais šovinio lizdą. Pasukus svirtelę į dešinę - saugiklis įjungiamas, pasukus į kairę - saugiklis išjungiamas. Reikėtų pažymėti, kad daugelio šiandien prieinamų karabinų Destroyer saugiklis neveikia. Manoma, kad tai yra dėl to, kad prieš arba po to, kaip karabinai buvo pristatyti į saugyklas Ispanijoje tam tikros detalės buvo sukeistos arba neatitiko standartų. Dauguma Ispanijos ginklų pramonės dirbo kotedžų sistema - išsklaidyta: atskiros ginklų detalės buvo gaminamos skirtingose šeimyninėse dirbtuvėse. Tada dalys buvo siunčiamos į ginklų surinkimo gamyklą, kur buvo bandoma visa tai suderinti. Dėl šios priežasties į spynas patekdavo netinkamo ilgio kapsulių mušekliai arba dalys, tiesiog neatitikdavo išmatavimų, standartų. Destroyer šautuvo taikymosi prietaisai yra labai panašus į kitų pėstininkų šautuvų. Taikiklis, kurį sudaro "V" formos išpjova su 25-50 metrų ženklinimu (pastoviam prisitaikymui) ir reguliuojamo aukščio plokštelė. Taikiklio plokštelė graduota 100 metrų atstumo tarpais iki įspūdingų 700 metrų žymės. Karabinas Destroyer seniai nebenaudojamas, todėl nėra jam naujų atsarginių dalių. Tačiau senų, jau naudotų dalių kartais, bet sunkiai gauti įmanoma. Taigi, jei jūs nuspręsite įsigyti Destroyer karabiną, įsitikinkite, kad karabinas yra pilnai sukomplektuotas ir veikiantis. Kai kurių karabinų Destroyer vamzdžiai turi 0,625 colio ir 26 vijų colyje graižtvą, griovelis V-formos. Kartais pasitaiko graižtva 0,803 colio su 12 vijų colyje. Atminkite, kad ne visi šie karabinai yra visiškai vienodi, būtina atidžiai patikrinti prieš perkant. Gamyklinės dėtuvės Destroyer karabinui talpina 5 (penkis), 9 mm kalibro šovinius. Modifikuota dėtuvė Colt 0,38 Super gali būti pritaikyta daugiau nei penkiems šoviniams dėtuvėje. Tai neturėtų sudaryti sunkumų tiems, kurie yra pakankamai kvalifikuoti, moka naudoti gamybos įrankius (garaže). Kai kurie Destroyer karabinai pasitaiko su peilio-durtuvo tvirtinimo lizdu. Tačiau, nėra jokių patvirtinimų, kad Ayra Duria gamintojai kada nors būtų išleidę tokios konstrukcijos ginklą (panašu į tiuningą). Karabinui Destroyer 9 mm šaudmenų Largo yra sunku rasti, todėl dauguma šaulių-entuziastų šaudymui naudoja kitus 9 mm šaudmenis: 9 mm Bergman, Luger, 9 mm Steyr, 9 mm Browning Long, ir panašiai. Daugelis šaudmenų pardavėjų ir platintojai taip pat teigia, kad šie karabinai gali šaudyti visais minėtais ir daugeliu kitų šovinių. Tačiau, tai nėra protingas pasirinkimas. Neatitinkantys tolerancijų šoviniai sukelia pernelyg didelį poveikį į šūvio mechanizmą (ekstraktorių), per daug laisvos vietos (atstumas tarp kulkos ir graižtvos pradžios) užteršia ir užkiša šovinio lizdo sieneles. Šių anomalijų rezultatas gali pakenkti ginklui, deformuoti. Be to, nerekomenduojami šoviniai, kurie sukelia didelį slėgį šovinio kameroje. Žinoma, šoviniai 0,38 Super ir Super 9x23 mm Winchester pagrinde gali pakeisti 9 mm Largo šaudmenis, jeigu jie telpa į šovinio lizdą, - jie šaus. Tačiau ispaniška metalurgija ir ispanų Destroyer karabino konstrukcija nebuvo skirta susidoroti su minėtų šovinių sukeliama galia vamzdyje. Parengė: Vytautas
 6. Šiandien retokai sutinkamas durtuvas-peilis PATERN 1888, skirtas .303 caliber M1888 Lee-Metford ir Lee-Enfield sistemų šautuvams, britų armijoje buvo naudojamas nuo 1889 metų iki XX amžiaus pradžios. Lee-Metford ir Lee-Enfield šautuvams gali būti prijungti įvairių modifikacijų Didžiojoje Britanijoje pagaminti durtuvai. Pirmasis toks durtuvas buvo - MK. I - 1 modelio, priimtas į ginkluotę 1889 metų birželio mėnesį, o iš viso jų buvo pagaminta 25.000 vienetų. Durtuvo geležtė tiesi, dviašmenė, šešiomis iškiliomis briaunomis. Apdirbant metalą durtuvo formavimui buvo naudojamos pažangiausios to meto technologijos. Rankenos apsodas susideda iš dviejų medinių kaladėlių. Apsodas prie plieninio pagrindo tvirtinamas trimis kniedėmis, tačiau neteisingas atstumų tarp kniedžių išdėstymas dažnai lemdavo medinio apsodo skilimą. Sekantis durtuvo modelis, pradėtas gaminti 1890 metų vasario 25 dieną, buvo pavadintas Mk. I - modelis 2, rankenos apsodo problema buvo išspręsta: medinės kaladėlės prie rankenos buvo tvirtinamos ne trimis kniedėmis, o dviem. Šis, PATERN 1888 metų pavyzdžio durtuvo variantas buvo labiausiai paplitęs. 1899 metų gegužę, buvo modernizuoti Lee-Enfield šautuvai, o po to iš karto sekė ir durtuvo modernizacija. Vietoj 1888 Mk. I – 2 modelio, pradėta gaminti P1888 MK II durtuvai. Rankenos metalinėje dalyje įrengta kiaurymė spyruoklės valymui ir tepimui. Enfield'e šių durtuvų buvo pagaminta daugiau nei 200 tūkstančių. Taip pat pasitaiko durtuvų, kurie buvo gaminami ir kitose ginklų gamybos bendrovėse (PVZ. Pietų Afrikos respublikoje), tačiau jų gamybos kokybė gerokai prastesnė. Sprendžiant pagal aukcionuose skelbiamas pradines kainas (nuo 270 svarų, apie 310 eurų ir aukščiau), šiandiena šių durtuvų kiekis rinkoje yra nedidelis. Peilio-durtuvo ženklinimas, kaip įprasta Didžiojoje Britanijoje susideda iš karalienės Viktorijos monogramos V.R. (Viktorija Regina - Valdovė), pagaminimo data, priėmimo į ginkluotę spaudas, techninės inspekcijos-patikrinimo ženklas ir specialios atžymos, esančios ant geležtės galo šalia skersinio, taip pat dažnai buvo įkalamas pulko antspaudas rankenos galvutėje. Tikrinimo ir net atlikto remonto žymenys taip pat gali būti ir geležtės nugarinėje pusėje prie skersinio, ant rankenos ir ant makšties žiočių apkausto ir odos paviršiaus (žiūrėkite paveikslėlį žemiau). Techniniai duomenys: Bendras ilgis: 420 mm Geležtės ilgis: 305 mm Geležtės plotis: 27 mm Vidinis žiedo skersmuo vamzdžiui: 16,6 mm Parengė: Vytautas
 7. E-Parduotuvėje MTBaltic pardavimui radau unikalų lygiavamzdį šautuvą, todėl kilo noras pasidalinti žiniomis apie tai... Šiek tiek istorijos Nuo senų laikų Italijoje gyvuoja ginklų kultūra. Daugelis įmonių ir amatininkų užsiima šaunamųjų ginklų gamyba, o ir dauguma iš jų įsikūrę Brescia provincijoje. Tai tikra italų ginklų pramonės "MEKA", bet ne visos įmonės turi šimtametes tradicijas, tačiau Renato Gambija gali didžiuotis tuo teisėtai. Dar pirmoje XVIII a. pusėje Gamba šeima atvyko į Gardone Val Trompia (Brescia priemiestis) iš Val Brembana, kur jau įgavo pirmąją ginklų gamybos patirtį. Tuo metu Brescia miestelyje buvo intensyviai plėtojama metalurgijos pramonė ir ginklų gamyba. Todėl Gamba šeimos nariai labai greitai įsitraukė į plataus masto ir visokeriopą veiklą. Apie tai liudija vestuves tarp Giuseppe Gamba di Giacomo ir Maddalena Bereli, įvykusi 1748 metų birželio 5 dieną. Bereli buvo vietos ginklininkų šeima, o vestuvių liudytojais tapo Giuseppe Beretta (Ludoviko sūnus) ir Vincenzo Kominacci. Santykiai su šiomis, plačiai žinamomis šeimomis Gambos šeimai suteikė galimybę susigiminiuoti su "geriausiais iš geriausių" ginklų gamybos ir realizacijos versle. Šeimos tradicijos ir verslo ryšiai su didžiaisiais ginklakaliais ir nulėmė naują ginklų dinastijos sėkmę. Šiandien senas tradicijas palaikyti patikėta Renato Gambai ir jo sūnui Enriko. Renato Gamba - tikras profesionalas, jis niekada nesustoja ties pasiekimais, o 1984 metais pradėjo remti prekės ženklą Zanotti. Zanotti vardas žinomas dar nuo 1625 metų ir atstovauja aukščiausios kokybės vienetinius ginklus: tai meno kūriniai, tikri technikos ir graviravimo meno šedevrai. Renato Gamba šventai laikosi šeimos tradicijų. Dėka jo pastangų, bendrovė gamina aukštos kokybės ginklus, tai apima patikimumą, grožį ir praktiškumą. Ginklus kuria aukščiausios kvalifikacijos meistrai, kurie kreipia dėmesį į viską, net, atrodytų, nereikšmingas smulkmenas, kurios vėliau ginklams suteikia individualius bruožus, todėl visa tai traukia ginklų žinovų dėmesį. Prieš kuriant naują modelį apgalvota viskas nuo medžiagų, kurios bus naudojamos iki estetikos ir praktiškumo. Darbas turi būti ne tik individualus ir rafinuotas, bet ir techniškai pažangus, atitinkantis ergonomikos dėsnius, žmogus ir ginklas taptų vientisi, ar tai būtų medžioklėje ar sportinio šaudymo stende. Žmogus - vienintelė būtybė, kuris savo skonio ir grožio suvokimu, gali suteikti ginklui grožį ir didybę. Renato Gamba ginklų gamybos linija labai technologiška, procese visą sunkų meistrų darbą pakeitė KVS (Kompiuterinės Valdymo Sistemos). Ruošinių apdorojimo skaitmeninėmis staklėmis, - tai pradinis gamybos etapas, o detalių surinkimas-suvedimas-apdaila - tik rankiniu būdu. Visa tai, naudojant didelio tikslumo įrankius bei žmogaus rankų virtuoziškumą užtikrina puikius rezultatus. Kiekvienas ginklas, tarsi, įgauną tik jam būdingą savitumą. Be metalinių ginklo dalių gamybos, aukščiausiu lygiu priderinamas medinių dalių apsodas, pagamintas iš pasirinktos priešakninės (apatinė medžio dalis) riešutmedžio medienos. Jau nekalbant apie aukščiausius kokybės graviūrą-spaudinius, atliktus garsių Italijos meistrų, ir tik rankų darbu. Visa tai suteikia ginklams grožį ir charakterį negailestingos konkurencijos rinkoje sąlygomis. Ginklas - brangakmenis - tai pilnas spektras ginklų medžioklei ir modeliai sportui, įvairiems skoniams ir poreikiams. Dėl nuolat augančios ginklų paklausos stendiniam šaudymui, sportiniams šautuvams skirta ypatinga vieta. Šio tipo ginklai yra specialiai suprojektuoti olimpinėms rungtims: Trap, Skeet, taip pat Sportingui ir kitoms sportinio šaudymo disciplinoms. Visi gaminami lygiavamzdžiai šautuvai gali būti skirti tik tam tikram medžioklės būdui. Bendrovė gamina ir horizontalaus vamzdžių suporinimo šautuvus: Oxford, Prince-624, LONDON GOLD, AMBASSADOR skirti tradiciniam medžioklės būdui, su spynomis Anson & Deeley arba Holland & Holland. Šie ginklai yra gaminami daugumoje kalibrų. Be šautuvų, Gamba bendrovė gamina puikius trumpus ginklus. Gaminami puikūs pistoletai 7.65 Browning kalibro ir .380 auto EL (Extra Lux) išpildymo ir SL (Super Lux), o revolverių linija - laiko patikrintus, .38 special kalibro ginklus. Renato Gamba garantuoja puikų ginklo kainos ir kokybės santykį nuo vidutinio šautuvo su vertikaliai ir horizontaliai suporuotais vamzdžiais sportui ar medžioklei, iki unikalaus dizaino ginklų, skirtų labiausiai rafinuotam skoniui. Ginklai, turintys Renato Gamba vardą, - tai visada nugalėtojo pasirinkimas! Pasirinkimas garantuotas patirtimi, kurią sukūrė Italijos provincijos Brescia ginklakaliai - pasaulio unikalių ginklų gamybos lyderiai. Parengė: Vytautas
 8. Kalašnikovas bando pagaminti pompinį šautuvą - Pavadinimu KALASHNIKOV - IZH 1618, KSZ .223 Rusijos Federacijos praktinio šaudymo prezidentas Vitalij Kriuchin (pasaulinės IPSC Rusijos filialas), paskelbė, kad Kalašnikovo koncernas, AK automato pagrindu planuoja pagaminti pompinį šautuvą sportinio šaudymo rungtims. Naujas šautuvas vadinsis KSZ-223 (IZH-1618). Bendrovė bandys išleisti šautuvą jau 2017 metų vasario pabaigoje. Naujo ginklo kontūrus galite pamatyti aukščiau esančiame paveikslėlyje. Rankinio užtaisymo šautuvas skirtas IPSC šauliams-sportinikams. Ginklas atrodys moderniai, perdarytas AK-74 bazėje: su teleskopine buože, Picatinny kronšteinu-laikikliu virš korpuso dangčio ir trumpu kronšteinu-laikikliu po vamzdžiu, priešais užtaisymo rankenos. Šautuvo mechanika turi daug bendrų dalių su tradiciniais Kalashnikov ginklais. Tačiau, iškyla klausimas, ar šiame šautuve išliks grąžinimo spyruoklė papildomai paramai spynos uždarymui ar ji bus pašalinta, kad šautuvas būtų labiau panašus į tradicinį pompinį šautuvą? Sprendžiant pagal modelį (KSZ-223) panašu, kad šovinio kamera vamzdyje atitiks .223 Remington kalibrą. Konstruktorių bandymas modifikuoti-pritaikyti AK užtaisymo sistemą į pompinį nėra nieko naujo. Keletas kompanijų tokią ginklo transformaciją atliko jau gerokai anksčiau. Tačiau šie pakeitimai, daugiausia, buvo daromi tam, kad atitiktų ribojančių teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į IZH-1618, KSZ-223 atvejį, - ginklas yra kuriamas sportiniam šaudymui. Deja, nėra jokios informacijos apie tai, ar šautuvas pateks į JAV ir kitas rinkas? Mes seksime šio šaunamojo ginklo raidą ir apie tai informuosime mūsų skaitytojus, rašo TFB (The Firearm Blog). Parengė: Vytautas
 9. Durtuvas No.4 britų šautuvui SMLE (Short Magazine Lee-Enfield) No.4 - tai viena iš britų šautuvų Lee-Enfield modifikacijų. Durtuvas-spyglys buvo gaminamas laikotarpiu nuo 1941 iki 1945 metų bendrovėje Singer Manufacturing Co. Taip pat atskiros dalys durtuvui buvo gaminamos bei surenkami durtuvai ir kitose gamyklose: Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje. Iš viso buvo pagaminta daugiau nei 2 mln. šių durtuvų. Bendras durtuvo No.4 Mk.II ilgis: 254 mm Geležtės-spyglio ilgis: 203 mm Kiaurymės skersmuo vamzdžiui: 15.1 mm Šio modelio durtuvai buvo ovalo formos su 203 mm ilgio plokščiai užsmailintu smaigaliu. Pirmasis durtuvo No.4 Mk.I variantas per visą geležtės ilgį buvo gaminamas su keturiomis briaunomis - grioveliais, tačiau pasirodė, kad gamyba labai imli, todėl suderinus su užsakovais (Didžiosios Britanijos armija) griovelių atsisakyta, o gamybos technologija buvo supaprastinta. Durtuvas-spyglys sudaro lizdą su trumpu slenksčiuotu vamzdeliu, kuriame įrengta prijungimo prie šautuvo spyruoklinė skląstis-fiksatorius. Durtuvai No.4 Mk.I ir Mk.II buvo gaminami kalviškai iš vientiso plieno ruošinio, o durtuvui Mk.II* (su žvaigždute) lizdas ir geležtė pradėti gaminti atskirai, o sujungiami sekančiame gamybos technologiniame etape - detales suvirinant. Durtuvai buvo komplektuojami su plieno ar plastiko makštimis su segtuku. Ženklinimui buvo naudojamas modelio pavadinimas, karališkųjų pajėgų monograma, durtuvo gamintojo atžyma ir priėmimo į ginkluotę spaudas ant geležtės. Pažymima buvo ir durtuvo makštys žiotyse. 1. No. 4 Mk. I - Pirmas modelis durtuvas- spyglys, su kryžminiu, smailėjančiu strypu-geležte. Durtuvas pagamintas iš vientiso plieno ruošinio. Gamintojas - Singer Manufacturing Co., Clydebank, Scotland, 1941 metai. 2. No. 4 Mk. II - Antras durtuvo- spyglio modelis buvo nukaltas iš vientiso plieno ruošinio. Tačiau jau be strypo-geležtės kryžminių griovelių. Gamintojas - Singer Manufacturing Co., Clydebank, Scotland, 1942-1944 metai. 3. No. 4 Mk. II* - Trečias durtuvo-spyglio modelis. Šio modelio durtuvų buvo pagaminta daugiausiai. Lizdas vamzdžiui ir geležtė buvo nukalti atskirai ir sujungti suvirinimo būdu (išskyrus Baird Engineering gamintoją, kuris geležtę prie lizdo įspraudė presavimo būdu). Gamintojas - Prince-Smith, & Stells & Co. Ltd., Keighly, Yorkshire Howard & Bullough Co., Accrington, Lancashire Baird Engineering Company, Belfast, Northern Ireland Lewisham Engineering, 9 & 11 Malyons Road, Ladywell, London, 1942-1945 metai. 4. No. 4 Mk. III - Ketvirtas durtuvo-spyglio modelis. Lizdas yra pagamintas iš septynių lakštinio plieno štampuotų dalių ir sujungtų svirinimo būdu, o tada strypas-geležtė buvo įpresuojama į lizdą vamzdžiui. Gamintojas - Joseph Lucas Ltd., Chester Street, Birmingham, 1944-1945 metai. Parengė: Vytautas
 10. I'd like to be better...☺

 11. Šveicarų armijos durtuvas- mačetė – PIONEER, 1914 metų Durtuvas-mačetė su pjūklu daugiausiai buvo skirtas inžinieriniams ir aprūpinimo daliniams, 1911 metų pavyzdžio Schmidt-Rubin konstrukcijos karabinui. Ginklo pavadinimas buvo parinktas, atsižvelgiant į tai, kuriais metais šautuvas buvo priimtas į ginkluotę. Bendras ilgis: 610 mm Geležtės ilgis: 480 mm Geležtės plotis: 30 mm Vidinis žiedo skersmuo prie skersinio: 14 mm Durtuvo geležtė vienašmenė su grioveliu dešinėje pusėje, o geležtės nugarėlėje 32 dvieilių, labai aštrių dantų pjūklas. Durtuvo - mačetės smaigalys praplatintas, primenantis mentę, dviašmenis. Rankenos apsodas suformuotas iš dviejų medinių antdėklų, sutvirtintų su rankenos pagrindu dviem kniedėmis. Rankenos galvutėje spyruoklinė skląstis (fiksatorius) su vidine spiraline spyruokle. Durtuvo skersinis plieninis, su žiedu nugarinėje durtuvo-mačetės pusėje. Makštys odinės su metaliniu apsodu ir žiotimis su viduje esančia fiksavimo spyruokle, - gale rutuliukas. Durtuvą-mačetę ir karabiną masiškai pradėjo gaminti 1914 metais. Be 1911 metų pavyzdžio karabino, durtuvas gali būti naudojamas kartu su trumpu, 1931 metų konstrukcijos šautuvu. Kaip ir dauguma karių-išminuotojų įrankių pasaulyje, 1914 metų pavyzdžio durtuvo konstrukcija hibridinė, apjungianti ginklą ir kario įrankį (peilis, pjūklas, mačetė). Durtuvas-peilis-mačetė-pjūklas naudojamas armijos inžinieriniuose padaliniuose (anksčiau techninės pajėgos), kurios buvo skirtos atlikti visą techninį darbą, vykstantį kovos lauke arba įtvirtinime-tvirtovėje. Inžinerinis korpusas turi tam tikrų užduočių, tokių kaip kariai - pionieriai (priešakiniai), organizuojant, įrengiant perėjas per vandens kliūtis ar minų laukus, atliekant daug kitų techninių dabų kalnų masyvuose. Šveicarijos armijoje iki šiandien yra inžinerijos korpusas kaip atskiras karinis vienetas. 1914 metų pavyzdžio durtuvai-mačetės PIONEER buvo išduodami: - išminuotojams, kariams-inžinieriams (Genietruppen, früher auch technische Truppen oder Ingenieurtruppen) - lauko artilerijos, arklių traukiamų lafetų vadeliotajams, seržantams ir kapralams (Fahrerkorporale und beritten Wacthmeister der Artillerie) - kalviams, eilinio laipsnyje, pirmos klasės eiliniams, kapralo ir seržanto rango kariams (Hufschmeid,Hufschmeid -Gefreite, -Korporal, -wacthmeister) - transporto (logistikos vilkstinių) tarnybos vairuotojams eiliniams, pirmos klasės eiliniams, kapralams ir seržantams (Trainsoldaten, traingefreite, trainkorporal, trainwacthmeister). - stebėtojams-ugnies koreguotojams (Sattlers). Ant durtuvo-mačetės skersinio iškaltas numeris, kuris atitinka serijinį šautuvo numerį, geležtės (šalia skersinio) gale gamyklos gamintojos antspaudas ir užrašas - Schweizerische Industrie Gesellschaft (Waffenfabrik Neuhausen). Parengė: Vytautas
 12. Didžiosios Britanijos kardas-durtuvas 1907 metų pavyzdžio šautuvui (SMLE) Lee-Enfield Mk. III Savybės: Bendras durtuvo ilgis: 555 mm Geležtės ilgis: 435 mm Geležtės plotis: 24 mm Geležtės stilius: angliškas Vidinis žiedo skersmuo: 16,5 mm Kardui-durtuvui, skirtam Lee-Enfield sistemos šautuvui buvo atlikta keletas pakeitimų. Kartu su šautuvu Lee-Enfield Mk. III pradėtas eksploatuoti ir naujo pavyzdžio 1907 metų durtuvas, pagamintas pagal Japonijos armijos durtuvo, 1897 metų (ARISAKA) modelį, o dar po penkerių metų jis buvo pakeistas į 1907/13 metų modifikacijos kardą-durtuvą, pagamintą įmonėje Enfield, Wilkinson Sword. Durtuvai, 1907 ir 1907/13 pavyzdžio buvo aktyviai naudojami Pirmojo pasaulinio karo metu. Durtuvo geležtė vienašmenė su grioveliu iš abiejų pusių, smaigalys dviašmenis. Geležtės gale, prie skersinio dešinėje - strėlės pavidalo įspaudas, reiškiantis apie valstybinį priėmimą ginkluotėn, sukryžiuotos linijos reiškia atliktą bandymą (testuotas), modelio laidos data - "1907", ir britų karūna. Rankenos galvutėje gali būti pažymėtas inventorinis durtuvo numeris, taip pat karinio dalinio žymėjimas, kuriam kardas-durtuvas buvo priskirtas. Rankenos apsodas medinis, sutvirtintas dviem specialiais varžtais, rankenos gale T-formos išėma prijungimui prie vamzdžio su spyruokliniu fiksatoriumi (skląstimi) ir spiraline spyruokle viduje. Nugarinėje durtuvo skersinio pusėje įrengtas 16,5 mm diametro žiedas užmauti ant šautuvo vamzdžio. Kardas-durtuvas aprūpintas odos makštimi su metaliniu apsodu. Masinė šių durtuvais gamyba prasidėjo nuo 1908 metų balandžio The Royal Arms Factory, Enfield gamykloje, o taip pat ir penkiose privačiose subrangovinėse bendrovėse. Skirtingų gamintojų durtuvai skiriasi kai kuriomis detalėmis. "Nuo nulio" durtuvai buvo gaminami Jungtinėje Karalystėje, Australijoje, Indijoje, JAV ir kitose šalyse, taip pat buvo perdaromas iš ankstesnio durtuvo modelio, pašalinant užlenktą į priekį skersinio galą. Pagrindiniais parametrais kardas-durtuvas 1907/13 metų imties (bendras ilgis, geležtės matmenimis ir t.t.) nesiskiria nuo durtuvo pirmtakų parametrų, tačiau durtuvai, vis tik, turėjo nemažą kiekį skirtumų. Visų pirma, po 1916 metų durtuvų rankenoje atsirado kiaurymė valymui, kurios ankstesniuose modeliuose nebuvo. Durtuvai taip pat gali skirtis rankenos galvutės forma, ištisinių griovelių geležtėje ilgiu ir kitų nedidelių detalių ypatumais. Parengė: Vytautas
 13. Australijos armijos peilis-durtuvas L1A2 pusiau automatiniam šautuvui L1A1 SLR Techniniai duomenys: Bendras ilgis: 305 mm Geležtės ilgis: 205 mm Geležtės plotis: 24 mm Vidinis žiedo skersmuo: 14,7 mm L1A2 modelio peilis-durtuvas buvo komplektuojamas Australijos armijos ginkluotėje nuo 1957 iki 1990 metų pradžios, iki Australija nusprendė priimti į savo armijos ginkluotę Steyr AUG , Austrija šturmo šautuvą. Šautuvas L1A1 SLR yra šiek tiek pakeista Belgijos pusiau automatinio Šautuvas FN FAL kopija. Peilis-durtuvas L1A2 taip pat gali būti prijungiamas prie australiško pistoleto-kulkosvaidžio SAF F1. Be Australijos armijos, L1A1 SLR šautuvas buvo Papua Naujosios Gvinėjos, Brunėjaus, Fidži ginkluotose pajėgose. Peilis-durtuvas L1A2 buvo gaminamas ginklų gamykloje Lithgow (Small Arms Factory, Lithgow) nuo 1958 iki 1984 metų. Išoriškai durtuvas beveik identiškas britų L1A1 durtuvui, o skiriasi nuo jo tuo, kad rankenos galvutė pritvirtinta prie pagrindo dviem šlifuotomis kniedėmis vietoj litavimo ar "karšto" presavimo. Be to, Australijos peilis-durtuvas skiriasi nuo angliško analogo dar tuo, kad nebuvo ženklinamas, griovelio forma, ir, gerokai geresne pagaminimo kokybe. Patys pirmiausi L1A2 peiliai-durtuvai buvo gaminami su stačiakampiais grioveliais, panašiai kaip ir Didžiosios Britanijos ar Kanados atitikmenimis. Australija durtuvus užapvalintais grioveliais pradėjo gaminti 1960 metais. Reikia pažymėti, kad Australijos durtuvo L1A2 jungiamoji prie ginklo išėma (griovelis) rankenos gale yra tiesi, tuo tarpu Kanados versija turi T-formą. Geležtė L1A2 vienašmenė, su stačiakampiu grioveliu iš abiejų pusių, smaigalys dviašmenis su išlenkimu nugarinėje smaigalio pusėje. Peilio-durtuvo rankena yra suformuota iš dviejų plieno apsodų, sutvirtintų dviem kniedėmis. Rankenos gale įrengtas lizdas prijungimui prie šautuvo ir spyruoklinis fiksatorius su spiraline spyruokle viduje. Skersinis - kampuotų briaunų išsikišimais ir žiedu vamzdžiui nugarinėje peilio pusėje. Priešingoje skersinio pusėje išgręžta 6 mm skersmens kiaurymė. Durtuvo makštis yra pagaminta iš plieno lakšto, su žiotimis-spyruokline įvore ir apvaliu kaiščiu-spraudykle odiniam arba brezentiniam apsodui prie ekipuotės diržo tvirtinti. Parengė: Vytautas
 14. ŠIEK TIEK ISTORIJOS Švedijos armijos peilis-durtuvas 1896 metų pavyzdžio Mauser šautuvui, vėliau buvo naudojamas 1938 metų Mauser šautuvui ir pusiau automatiniam šautuvui AG-42 (pilnas pavadinimas Halvautomatiskt Gevaer 42, pažodžiui - "pusiau automatinis šautuvas 1942 modelio"), kuris buvo sukurtas Eric Eklund, bendrovėje C.J. Ljungman AB ir tarnavo Švedijos armijos ginkluotėje iki 1964 m. Techninės charakteristikos peiliui durtuvui: Bendras ilgis: 335 mm Geležtės ilgis: 210 mm Geležtės plotis: 24,5 mm Geležtės storis: 5 mm Vidinis žiedo skersmuo prie skersinio: 15,5 mm Šis peilis-durtuvas yra unikalus, nes yra visas pagamintas iš plieno su ovalo formos tuščiavidure rankena, kurioje įstatoma speciali veržlė, keičiamos geležtės įtvirtinimui. Geležtė dviašmenė, tačiau užgaląsta tik iš vienos, priešingos žiedui pusės su siauru grioveliu išilgai per vidurį geležtės. Rankena metalinė, tuščiavidurė, ovalios formos, rifliuotu (pašiurkštintu) paviršiumi. Rankenos gale įrengta skląsčio (fiksatoriaus) spyruoklė, fiksuojanti durtuvą prie priekinio šautuvo žiedo įdubos. Durtuvo skersinis su žiedu užmauti ant vamzdžio. Makštis klasikinė, pagaminta iš plieno, su apvalia, grybo formos spraudykle odiniam apsodui nešiojimui ant ekipuotės diržo su specialia fiksavimo plokštele, kad durtuvas saugiai laikytųsi makštyse. Skiriamasis peilio-durtuvo bruožas – puikus švediškas plienas, iš kurio pagamintas durtuvas. Geležtė buvo pagalandama tik specialiu galąstuvu todėl visada buvo aštri ir puikiame stovyje. 1896 metų peilio-durtuvo žymėjimas sudaro: karalystės karūna, gamyklos gamintojos štampas ant geležtės galo prie skersinio, atžymą apie priėmimo į tarnybą metus ir serijinis numeris (taip pat buvo pažymima ant makščių žiočių ir šono) su karinio padalinio nuoroda, į kurį durtuvas buvo paskirtas. Nuo maždaug 1913 metų peilis-durtuvas buvo gaminamas Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori ( "Ginklų gamykla Carl Gustaf") vėliau gamybą perėmė bendrovė Crown / C. Parengė: Vytautas
×
×
 • Create New...