Jump to content

Edvardas

Administracija
 • Content Count

  787
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  87

Edvardas last won the day on August 10 2017

Edvardas had the most liked content!

Community Reputation

240 Puiki reputacija

About Edvardas

 • Rank
  Generolas leitenantas
 • Birthday 08/04/1976

Kontaktai

 • Tel. nr.
  +370 682 38746
 • El. paštas
  epavilonis@yandex.ru

Profilio informacija

 • Lytis
  Vyras
 • Miestas
  Vilnius

Recent Profile Visitors

54,996 profile views
 1. Citrus Cephalexin Interaction cialis 5 mg Keflex Anerobes Cialis Tab Provera Triclofem Amenorrhoea On Sale Website Poole

 2. legally isotretinoin amex accepted Propecia Hair Fine Cialis Cialis In Slovenia Flagyl No Prescription Needed

 3. Edvardas

  MAKAROV PM

  Panašu į gamybos pradžią... Pagal ideja ~ 1957. Siulyciau parasyti i gamykla Izevsko su prasymu atsakyti i klausimus :) Kaip be butu keista atsiunčia atsakymus apie jo pagaminimo data :) Butu idomu !
 4. Tai draudžiama! Skaitome "Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą"
 5. Edvardas

  MAKAROV PM

  Bellot tik "švaresni", mano manymu permoketi neverta... nebent pavyks nupirkti Gecco
 6. Pritariu Sapyra! CZ-75 ir man vienas mieliausiu pistoletų
 7. Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2013-09-30 Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2016-09-01 Straipsnis tekste 41 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimas 1. Policija ar kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis paima: 1) kai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, jų dalys gaminami, importuojami, eksportuojami, gabenami, laikomi ar nešiojami, jais prekiaujama neturint atitinkamo leidimo ar licencijos arba pasibaigus jų galiojimo laikui; 2) panaikinus licencijos, rašytinio sutikimo, leidimo nešiotis ginklus, leidimo laikyti ginklus, šaudmenis galiojimą; 3) pažeidus šio įstatymo reikalavimus, kai pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, nuosavybei, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai; 4) mirus ginklo savininkui, iki bus išspręstas turto paveldėjimo klausimas; 5) kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką ar jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas; 6) kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad asmuo serga ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, ar turi sveikatos sutrikimų, problemų dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichikos būklės; 7) jeigu įtariama, kad ginklas, ginklo priedėlis, šaudmenys galėjo būti teisės pažeidimo, nusikalstamos veikos įrankis arba teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos objektas; 8) kai asmuo raštu atsisako ginklo; 9) nepaprastosios ir karo padėties atvejais; 10) kai policija turi duomenų, kad asmuo kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Tokiu atveju policija nurodo ginklų paėmimo motyvus. 2. Institucija ar įstaiga, šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais paėmusi ginklus ir priėmusi sprendimą juos realizuoti, privalo organizuoti, kad būtų nustatytas ginklų tinkamumas naudoti. 3. Tinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai ar pramoninės gamybos šaudmenys asmens prašymu realizuojami per Ginklų fondą arba subjektus, turinčius teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis. Jeigu asmuo, kuriam policijos įstaiga panaikino leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, per 30 kalendorinių dienų nesikreipia į policijos įstaigą su prašymu realizuoti ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, ginklas, ginklo priedėlis, šaudmenys perduodami Ginklų fondui realizuoti. Netinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, kurie nepriimami realizuoti, neatlygintinai (išskyrus turinčius istorinę ar kriminalistinę vertę ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis) perduodami Ginklų fondui sunaikinti. 4. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų realizavimo dienos jų savininkui pranešama apie realizuotą ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis ir jam atvykus sumokama realizavus šį ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis gauta pinigų suma, atskaičius realizavimo išlaidas. Perduoto Ginklų fondui realizuoti ginklo, ginklų priedėlių, šaudmenų tinkamumas naudoti nustatomas ir jų vertė apskaičiuojama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 5. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais atvejais ginklai, ginklo priedėliai ir šaudmenys, leidimas laikyti ginklus, leidimas nešiotis ginklus, taip pat ginklų pažymėjimai paimami iki ikiteisminio tyrimo ar baudžiamosios bylos nutraukimo arba kardomosios priemonės – suėmimo – asmeniui panaikinimo įstatymų nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais policijos įstaigos ginklus, ginklo priedėlius, šaudmenis, leidimą laikyti ginklus, leidimą nešiotis ginklus, taip pat ginklų pažymėjimus paima, iki bus priimtas atitinkamas sprendimas dėl leidimo panaikinimo ar ginklo, ginklo priedėlio ar šaudmenų grąžinimo. Tais atvejais, kai ginklai, ginklo priedėliai, šaudmenys buvo paimti pasibaigus licencijos, rašytinio sutikimo ar leidimo galiojimo laikui, tačiau jų galiojimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo pratęstas, ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys grąžinami jų savininkui. KEISTA: 2013 07 02 įstatymu Nr. XII-447 (nuo 2013 09 30) (Žin., 2013, Nr. 78-3928) 6. Jeigu sprendimas dėl leidimo panaikinimo ar nepratęsimo, licencijos, rašytinio sutikimo panaikinimo apskundžiamas įstatymų nustatyta tvarka, ginklas, ginklo priedėlis ir šaudmenys laikinai paimami saugoti iki galutinio sprendimo priėmimo. 7. Mirus šaunamojo ginklo savininkui, ginklas, ginklo priedėlis ir šaudmenys perduodami į teritorinę policijos įstaigą laikinai saugoti, iki bus išspręstas turto paveldėjimo klausimas. 8. Tvarką, reglamentuojančią ginklų paėmimą, tinkamumo naudoti nustatymą ir tolesnį jų panaudojimą, nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Šaltinis: http://www.infolex.lt/ta/5749:str41
 8. Edvardas

  AK-47

  Tvarka sekanti: 2016-04-07 2016 balandžio 8 d. sigalioja Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo Reglamentas 2015/2403 2016 m. balandžio 8 d. įsigalioja Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo Reglamentas 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti (toliau – Reglamentas). Reglamentas priimtas siekiant užtikrinti kuo aukštesnio lygio saugumą šaunamųjų ginklų deaktyvavimo srityje, taip pat suvienodinti reikalavimus ginklų deaktyvavimui visose Europos Sąjungos valstybėse. Reglamentu įtvirtinta nemažai naujovių lyginant su ankstesniu reglamentavimu, patvirtinti nauji griežtesni reikalavimai ginklų deaktyvavimui (perdirbimui). Reglamentas numato visų deaktyvuotų ginklų ir jų pagrindinių dalių žymėjimą deaktyvavimo žymeniu, kuris numatytas Reglamente. Kiekviena šalis turės unikalų, tik jos naudojamą žymenį. Visos šalys deaktyvuotiems ginklams išduos tokios pačios formos Deaktyvacijos sertifikatus, kurie galios ir kitose ES narėse. Valstybės narės pripažins kitoje valstybėje narėje išduotus deaktyvacijos sertifikatus. Pavyzdžiui, iš ES valstybės įvežus deaktyvuotą ginklą su deaktyvacijos sertifikatu, nereikės papildomai kreiptis į Ginklų fondą pakartotiniam įvertinimui ar ginklas yra visiškai netinkamas naudoti. Pažymėtina, kad deaktyvuoti ginklai, kuriems buvo išduotos Ginklų fondo pažymos, patvirtinančios, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti ir kuriuos bus norimi išvežti į užsienio valstybę ar realizuoti Lietuvoje, perduoti kitam asmeniui turės būti dar kartą įvertinami Ginklų fondo specialistų ir jiems išduodamas Reglamente numatytas deaktyvacijos sertifikatas. Visą Reglamento tekstą galima rasti čia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2403&from=EN šaltinis : WWW.LGF.LT
 9. Edvardas

  AK-47

  DAr taip nebuvau mates
 10. Sveiki, Vadovaujantis LR ginklų kontrolės įstatymu ir Generalino komisaro įsakymais kelias sekantis: 1. Įstojate į šaudymo sporto klubą (pvz. Šaudymo klubas "Gunstalk.lt" EU (kontaktai +37061485664) ) ir gaunate nario kortelę 2. Išlaikote Saugaus elgesio su ginklu kursus ir gaunate pažymėjimą. 3. Keliaujate į Licencijavimo skyriu patekiate šaudymo klubo nario kortelę, kursų pažymėjimą ir prašymą išduoti leidimą įsigyti ginklą sportui. Ir po to keliaujate į parduotuvę arba parduotuvė Jums pristato ginklą į namus http://mtbaltic.lt/saunamieji-ginklai/graiztviniai Sekmės
×
×
 • Create New...