Jump to content

LGF

Seržantai specialistai
 • Content Count

  233
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

LGF last won the day on April 28 2013

LGF had the most liked content!

Community Reputation

6 Neutrali reputacija

About LGF

 • Rank
  Užkietėjęs narys
 1. Besidomintiems sprogmenų gamybą, naudojimu ir su sprogmenimis susijusios veiklos licencijavimu pirmiausia reiktų perskaityti Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymą (Žin., 2003, Nr. 17-701): http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375012 O sukonkretinant Lietuvos Respublikos piliečiams ir įmonėms taikomi visiškai tokie patys reikalavimai ir išduodamos visiškai tokios pačios licencijos, kaip ir visiems kitiems Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms norintiems vykdyti licencijuojamą veiklą.
 2. Išduotas sutikimas, leidžiantis verstis sprogmenų naudojimu Lietuvos Respublikos teritorijoje Informuojame, kad Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. birželio 7 d. raštu Nr. 3GF-519 Vokietijos įmonei Oilfield Services, ZN Vechta der Schlumberger GmbH yra išduotas rašytinis sutikimas, leidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje verstis sprogmenų naudojimu
 3. Ginklai deaktyvuojami, t. y. perdaromi į visiškai netinkamus naudoti, pagal Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, ginklų, šaudmenų perdirbimo kolekcijoms, imitacinių ginklų naudojimo ir ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių parodų organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 5-V-266, reikalavimus. Šių taisyklių 8 punkte nustatyta, kad šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į visiškai netinkamus naudoti ginklus perdirbami atliekant šiuos veiksmus
 4. Informuojame, kad jeigu toks taikiklio tvirtinimo elementų perdėjimas nereikalauja pačio ginklo perdirbimo ar kitokių ginklo kokybinių savybių pakeitimo, optinio taikiklio tvirtinimo elementus galite naudoti ir kitam ginklui.
 5. Jūsų minimus ginklus galima įsigyti tik sporto (tik šaudymo sporto organizacijų nariai) ar medžioklės (tik turint medžiotojo bilietą) tikslams. Savigynai įsigyti ilguosius graižtvinius šautuvus draudžiama. Dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo reikia bendra tvarka kreiptis į teritorinę policijos įstaigą.
 6. Taip, turint revolverį, kurio kalibras .357 Magnum, galima pirkti ir .38 Spc šovinius.
 7. Kalbant apie ginklų laikymą ir nešiojimąsi pažymėtina, kad kardas laikomas šaltuoju ginklu ir priskiriamas D kategorijos ginklams (nepriklausomai nuo pagaminimo datos), jo nešiotis su savimi negalima. Arbaletai, neatsižvelgiant į jų pagaminimo datą, į kategorijas skirstomi pagal įtempimo jėgą į A ir B kategorijas. Arbaletai, kurių įtempimo jėga neviršija 200 N (niutonų) ginklams nepriskiriami. A kategorijai priskirtų arbaletų civilinė apyvarta uždrausta, B kategorijos galima įsigyti turint policijos išduotą leidimą, trečiuoju aukščiau įvardytu atveju leidimų nereikia.
 8. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme numatyta, kad nuo 21 metų savigynai galima įsigyti dujinius pistoletus (revolverius), "Flobert" tipo ginklus, taip pat ginklus šaudančius guminėmis kulkomis, kurių kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J ir juos nešiotis su savimi. Dėl leidimų įsigyti ir nešiotis šiuos ginklus išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka reikia kreiptis į teritorines policijos įstaigas
 9. Jeigu leidimas laikyti ir nešioti ginklą galiojantis, tai galima priduoti realizuoti komiso pagrindais į bet kurią parduotuvę ( jei tai ne trumpavamzdis ginklas, jeigu pistoletas ar revolveris tik į Ginklų fondą), jeigu leidimas negaliojantis, policijos įstaigoje turite gauti leidimą pardavimui.
 10. Vadovaujantis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, dujinį pistoletą (revolverį) nuo 2011 m. kovo 1 d. iš kito asmens (įforminant pirkimo faktą ginklų parduotuvėje) galima įsigyti tik turint teritorinės policijos įstaigos išduotą leidimą.
 11. Dujinį pistoletą galima pirkti ir iš privataus asmens, tačiau pirkimo faktą reikia įforminti per ginklų parduotuvę
 12. Šiuo metu bandome aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžti šaudmens tipą, nes Lietuvos Respublikoje registruojama vis daugiau ginklų. Taip pat ir retų ir/ar jau nebegaminamų (senovinių, kolekcinių ginklų ar jų kopijų) todėl būtina susisteminti šaudmenų ir ginklų tipus. Pagrindinės priežastys yra šios: Šiuo metu yra daugybė šaudmenų ir jie nėra standartizuoti. Yra šaudmenų kurie turi kelis pavadinimus. Yra skirtingų šaudmenų kurie turi labai panašius pavadinimus. Kuriami vis nauji šaudmenys. Laukiame Jūsų pastabų, pasiūlymų ir atsiliepimų elektroniniu paštu pranas.sileika@lgf.lt kaip geriau
 13. Leidimo įsigyti ginklą išdavimas priklauso nuo to, už kokius nusikaltimus buvo teistas. Pavyzdžiui, jei buvo teisiama už vagystes ir teistumas išnykęs, ginklą įsigyti galima. Jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas, tuomet ginklo įsigyti negalima. Už smurtinius nusikaltimus ir kitus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 str. įvardytus nusikaltimus negalima gauti leidimo įsigyti ginklą net ir tais atvejais kai teistumas išnykęs. Norėdami apie tai gauti daugiau informacijos, kreipkitės į teritorinės policijos įstaigos Licencijavimo padalinį. Taip pat reikiamą informaciją galite sužinoti pers
 14. Pistoletus (revolverius) profesinei veiklai galima įsigyti nuo 21 metų amžiaus, o savigynai – nuo 23 metų amžiaus. Savigynai, vadovaujantis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, galima įsigyti šiuo ginklus: 1. Trumpuosius šaunamuosius ginklus (pistoletus, revolverius) nuo 23 metų amžiaus. 2. Ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus nuo 21 metų amžiaus. 3. Dujinius pistoletus (revolverius) bei šaunamuosius ginklus, kurių iššauto sviedinio kinetinė energija yra iki 7,5 J (ginklai, šaudantys guminėmis kulkomis, "Flobert" tipo šoviniais šaudantys revolveriai), nuo 21 metų amž
 15. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas nenumato apribojimų Jūsų aprašytais atvejais, todėl, jei varžybų organizatoriai nenumato papildomų reikalavimų, Jūs galite šaudyti ir šaudykloje, ir varžybose.
×
×
 • Create New...