Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'medžioklės egzaminas'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Įvairūs
  • Organizuojami Renginiai
  • Konkursai
  • Treniruotės
  • Varžybos
  • Seminarai / Kvalifikacijos Kėlimo kursai
  • Pramoginis-pažintinis šaudymas
  • Nuolaidos ir spec. pasiūlymai
  • Kiti
  • Perku/Parduodu
 • Medžioklė
  • Teisinė informacija
  • Medžiokliniai šunys
  • Gamtos apsauga
  • Taksidermija
  • Medžioklės objektai/Medžioklės būdai
  • Kursai
  • Naudinga
  • Aktualūs renginiai ir įvykiai
 • Šaunamieji ginklai ir šaudmenys
  • Balistika
  • Graižtviniai šaunamieji ginklai
  • Lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai
  • Trumpieji šaunamieji ginklai
  • Šaudmenys
  • Senoviniai ginklai
  • Optika
  • Lankai ir arbaletai
  • Pokalbiai apie viską
  • Amunicija
 • Sportas
  • Stendinis šaudymas
  • Kulkinis šaudymas
  • Praktinis šaudymas
  • Taisyklės
  • Metodika
  • Apranga
  • Pasitarkim
  • Kiti
 • Savigyna
  • Teisinė informacija
  • Ginklai savigynai
  • Mokymai
  • Patirtis
 • Dirbtuvės / Tiuningas
  • Pasidalinkim
  • Ginklų graviravimas
 • Šaudyklos
  • Vilniuje
  • Kaune
  • Kiti miestai

Calendars

 • Šaudymo kalendorius
 • Medžioklės kalendorius

Categories

 • Straipsniai
 • Žiniasklaida
 • Metodika
 • Mokslas
 • Įvairūs
  • Kita

Categories

 • Valdymo naujienos
 • Kita kategorija

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Tel. nr.


El. paštas


Skype


AIM


MSN


ICQ


Yahoo


Jabber


Svetainė


Vardas


Pavardė


Miestas


Pomėgiai


Grupė


Klubas


Valstybė


Treneris


Komanda

Found 1 result

 1. MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKA IR PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, kiekvienais metais, apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku, turi teisę du kartus mėginti laikyti medžioklės egzaminą. 2. Medžioklės egzaminą sudaro teorinis ir šaudymo egzaminai, kurių seką nustato Komisija. Abiejų egzaminų rezultatai fiksuojami Komisijos posėdžio protokoluose (1 ir 2 priedai), kuriuos pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę egzamine. Pagal šiuos protokolus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims išduodami medžiotojo bilietai. 3. Komisija, dalyvaujant ne mažiau kaip trims jos nariams, išklausiusi egzaminuojamojo atsakymus į visus jam tekusio teorinio egzamino bilieto klausimus, kolegialiai įvertina ir sprendžia, įskaityti ar neįskaityti egzaminą. Egzaminavimą galima nutraukti, jeigu egzaminuojamasis neatsako arba neteisingai atsako į tris klausimus. Ypatingas dėmesys kreipiamas į saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų išmanymą. 4. Egzaminavimo tvarką (egzaminą priima visa Komisija ar jos nariai pasiskirsto pagal klausimų profilį ir kompetenciją atskirose srityse, taip pat atsakymų pateikimo formą bei kitus organizacinius klausimus), atsižvelgdama į Komisijos dydį bei sudėtį, nustato pati Komisija, įteisindama tai savo protokolu. II. TEORINIO EGZAMINO PROGRAMA 1 bilietas 1. Medžioklės reikšmė įvairiuose žmonių visuomenės vystymosi etapuose. Medžioklės istorija Lietuvoje. 2. Briedis: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui. 3. Laukinės žąsys (išskyrus rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą): išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai. 4. Medžioklėje naudojami įrankiai ir priemonės. 5. Medžioklinių šautuvų klasifikacija. 6. Medžioklinio šuns pasirinkimas, įsigijimas, priežiūra, mokymas. 7. Įvairių kraštovaizdžio komponentų (miškų, pelkių, laukų, žemės ūkio naudmenų ir kt.) įtaka medžiojamosios faunos gausumui. 8. Draudžiami Lietuvoje medžioti žvėrys ir paukščiai. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Kada užtaisomas medžioklinis šautuvas? Atsargumo priemonės užtaisant medžioklinį šautuvą. 2. Koks atstumas laikomas pavojingu šaudant iš medžioklinio šautuvo, užtaisyto kulkomis (lygiavamzdžio ir graižtvinio), grankulkėmis, stambiais ir smulkiais šratais? 3. Galimos šūvių kryptys iš pagrindinės linijos, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose. Kur tokiu atveju statomi kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai? 4. Saugaus elgesio reikalavimai medžiojant paukščius. 5. Medžioklės vadovo elgesys, įvykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam su Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimu. 2 bilietas 1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, jos istorija, kitos Lietuvos medžiotojų visuomeninės organizacijos, tarptautinės medžiotojų organizacijos. 2. Taurusis elnias: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui. 3. Laukinės antys (išskyrus rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą), laukiai: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai. 4. Medžioklės būdai. 5. Lygiavamzdis šautuvas, jo dalys. 6. Kurtai ir skalikai, jų veislės, naudojimas medžioklei. 7. Ūkinės žmonių veiklos įtaka medžiojamiesiems gyvūnams. 8. Draudžiami Lietuvoje medžioklės būdai, priemonės, įrankiai. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Kaip saugomas šautuvas ne medžioklės metu? 2. Saugaus elgesio reikalavimai prišaudant medžioklinius šautuvus. 3. Užtaisyto medžioklinio šautuvo padėtis medžioklės metu. 4. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir kairiajame flange. 5. Kaip ir kada galima ieškoti pašauto žvėries? 3 bilietas 1. Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą. 2. Stirna: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui. 3. Kurapka, fazanas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai. 4. Gyvūnų elgsenos panaudojimas juos medžiojant (paros aktyvumas, ruja, tuoktuvinis elgesys, reakcija į sužeidimą ir t.t.). 5. Graižtvinis šautuvas, jo dalys. 6. Pėdsekiai šunys, jų veislės, naudojimas medžioklei. Kitos šunų, naudojamų kaip pėdsekiai, veislės. 7. Medžiojamųjų gyvūnų apskaita, jos metodai. 8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su medžioklės įrankių ir priemonių naudojimu medžioklės plotuose. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Kokiomis aplinkybėmis negalima šaudyti? 2. Kaip elgtis, jei šautuvas, nuspaudus gaiduką, neiššauna? 3. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir dešiniajame flange. 4. Kada galima ir kada negalima šaudyti į varovų pusę? 5. Saugaus elgesio reikalavimai medžiojant iš bokštelių. 4 bilietas 1. Teisė medžioti, medžioklės plotų vienetai ir teisės naudoti juose medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikimo tvarka, medžioklės produkcijos panaudojimas. 2. Dėmėtasis elnias, danielius, muflonas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas. 3. Laukiniai karveliai (išskyrus rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą): išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai. 4. Atrankinė kanopinių žvėrių medžioklė. 5. Šaudmenys lygiavamzdžiams ir graižtviniams šautuvams. 6. Laikos, jų veislės, naudojimas medžioklei. 7. Kanopinių žvėrių tankumo normos, medžiojamųjų gyvūnų daroma žala ir apsaugos priemonės. 8. Draudžiami Lietuvoje naudoti medžiokliniai šautuvai. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Ar galima perduoti šautuvą asmenims, neturintiems teisės medžioti, kitiems medžiotojams? 2. Ar galima šaudyti vienu metu iš dviejų šautuvo vamzdžių? 3. Ar galima pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje? 4. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. Kur statomas pirmasis flanginis medžiotojas? 5. Saugaus elgesio reikalavimai, medžiojant kiškius laukuose. 5 bilietas 1. Medžioklės eiga, medžioklės dokumentai, medžiotojo dokumentai. 2. Pilkasis kiškis: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, poveikis žemės ir miškų ūkiui. 3. Slanka, perkūno oželis: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, medžioklės terminai ir būdai. 4. Medžioklės inventorius (žiūronai, medžiokliniai peiliai, vilbynės, medžiotojo apranga ir kt.). 5. Medžioklinio šautuvo pasirinkimas ir įsigijimas. 6. Terjerai ir taksai, jų veislės, naudojimas medžioklei. 7. Miškų ūkyje galimi darbai, gerinantys gyvenimo sąlygas medžiojamiesiems gyvūnams. 8. Šautuvai ir šaudmenys, draudžiami naudoti kanopinių žvėrių medžioklėse. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Kur turi būti nukreipti šautuvo vamzdžiai: a) stovint medžiotojų linijoje medžioklių su varovais metu; medžiojant grandine; c) medžiojant iš bokštelių; d) esant medžiotojų susirinkimo vietose? 2. Saugaus elgesio reikalavimai vežant medžioklinius šautuvus. 3. Ar galima šaudyti sėdint, klūpant ir gulomis? 4. Ką daryti, jeigu iš šautuvo lizdo nesiseka išimti šovinių? 5. Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. 6 bilietas 1. Pagrindinės ekologijos sąvokos. 2. Medžiojamiesiems gyvūnams priskiriami, tačiau į Raudonąją knyga įtraukti arba uždrausti medžioti žvėrys – stumbras, rudoji meška, lūšis, baltasis kiškis, ūdra, europinė audinė: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, nykimo priežastys, apsaugos būdai ir priemonės. 3. Paukščiai, kurių skaičių būtina reguliuoti: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai. 4. Pirminis žvėrių išdorojimas. Pirminio žvėrių išdorojimo aikštelės. 5. Lygiavamzdžio ir graižtvinio šautuvo prišaudymas ir šaudymas iš jų medžioklės metu. 6. Paukštiniai šunys, jų veislės, naudojimas medžioklei. 7. Ramybės zonos, remizės, pašariniai laukeliai, pašariniai augalai. 8. Medžioklės taisyklių draudimai, susiję su medžioklės produkcijos naudojimu. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Ką reikia patikrinti, paėmus į rankas medžioklinį šautuvą? 2. Galimos šūvių kryptys iš pagrindinės linijos, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose. Kur tokiu atveju statomi kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai? 3. Kaip elgtis su medžiokliniu šautuvu: a) šokant per upelį, einant per slidų lieptą, c) lipant per tvorą? 4. Ar galima turėti šautuvą ir šaudyti varovų linijoje einantiems medžiotojams? 5. Kokių priemonių turi imtis medžioklės vadovas, jeigu kai kurie medžiotojai nesilaiko Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų? 7 bilietas 1. Valstybinė aplinkos apsaugos struktūra Lietuvoje. 2. Vilkas, lapė, mangutas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ūkiui ir medžiojamiesiems gyvūnams, jų reikšmė platinant užkrečiamąsias ligas. 3. Medžiojamiesiems gyvūnams priskiriami, tačiau į Raudonąją knygą įtraukti arba uždrausti medžioti paukščiai – laukinės žąsys, laukinės antys, laukiniai karveliai, jerubė, kurtinys, tetervinas, putpelė: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, nykimo priežastys, apsaugos būdai ir priemonės. 4. Veterinariniai reikalavimai medžioklei. Būdingiausios medžiojamųjų žvėrių ir paukščių ligos. 5. Medžioklinio šautuvo laikymas ir priežiūra. 6. Medžioklėje naudojami plėšrieji paukščiai. 7. Medžiojamųjų gyvūnų išsaugojimo priemonės žemės ūkio darbų metu. 8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su veterinariniais reikalavimais. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir kairiajame flange. 2. Ar galima šauti žvėrį, atbėgusį prie medžiotojų linijos prieš prasidedant varymui? 3. Dėl kokių priežasčių būtina nutraukti medžioklę? 4. Kada galima pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje ir: a) prieiti prie nušauto ar sužeisto žvėries; persekioti sužeistą žvėrį? 5. Saugus elgesys su medžiokliniu šautuvu pervažiuojant iš vienos medžioklės vietos į kitą. 8 bilietas 1. Saugomos teritorijos (rezervatai, valstybiniai parkai, draustiniai ir kt.). 2. Barsukas, miškinė kiaunė, akmeninė kiaunė, kanadinė audinė, juodasis šeškas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas. 3. Lietuvoje gyvenantys plėšrieji paukščiai. Trumpa rūšių apžvalga. 4. Medžioklės trofėjai, jų paruošimas, vertinimas, medžioklės trofėjų apžiūros ir parodos. 5. Medžiokliniai lankai ir arbaletai. 6. Medžioklinių šunų lauko bandymai, apžiūros, parodos. 7. Medžiojamųjų gyvūnų globa žiemą. 8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su medžiojamosios faunos ir medžioklinių įrengimų apsauga. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Kaip elgtis išardant arba sudedant medžioklinį šautuvą? 2. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir dešiniajame flange. 3. Medžioklinio šautuvo padėtis pereinant iš vienos medžioklės vietos į kitą, kai lyja arba sninga. 4. Kaip turi būti įrengtas žvėrių tykojimo bokštelis? 5. Kokiame aukštyje galima šaudyti prie vandens telkinio pakrantės skrendančius paukščius? 9 bilietas 1. Lietuvos Raudonoji knyga, gyvūnai, įtraukti į Raudonąją knygą. 2. Šernas: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui. Šernų platinamos užkrečiamos ligos. 3. Labiausiai Lietuvoje paplitusios nemedžiojamų paukščių rūšys. 4. Medžioklės tradicijos ir etika. 5. Lygiavamzdžio šautuvo šovinių užtaisymas. 6. Paukščiai viliokliai. 7. Biotechniniai įrengimai. 8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su elninių žvėrių patinų medžiokle. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Kada galima išlipti iš žvėrių tykojimo bokštelio? 2. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. Kur statomas pirmasis flanginis medžiotojas? 3. Saugaus elgesio ypatumai medžiojant žiemą. 4. Ką reikia patikrinti įtartino (silpno, užsitęsusio) šūvio atveju? 5. Kaip reikia elgtis persekiojant ir pribaigiant sužeistą žvėrį? 10 bilietas 1. Priešgaisrinė ir sanitarinė miškų apsauga. 2. Bebras, ondatra: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, poveikis žemės ir miškų ūkiui. 3. Labiausiai Lietuvoje paplitę nemedžiojamų žvėrių rūšys. 4. Kailių lupimo būdai ir jų pirminis paruošimas. 5. Medžioklinių šautuvų sistemos, juos gaminančios firmos, optiniai taikikliai. 6. Medžioklei naudojami gyvūnai. 7. Gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija, veisimas nelaisvėje. 8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių laikymosi kontrolė. Saugus elgesys medžioklėje. 1. Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. 2. Saugus elgesys, šaudant iš medžioklinio šautuvo (lygiavamzdžio ir graižtvinio) kulkomis. 3. Bokštelių išdėstymas ir medžiotojų pasiskirstymas tykojant žvėrių. 4. Saugus elgesys medžiojant prie kelių. 5. Saugus elgesys sėlinant. III. ŠAUDYMO EGZAMINO PROGRAMA 1. Šaudymo egzaminą priima ne mažiau kaip trys Komisijos nariai. Šio egzamino metu stojantysis į medžiotojus privalo pademonstruoti, kad moka elgtis su šautuvu, moka jį išardyti ir surinkti, užtaisyti, atlikdamas šaudymo pratimą, laikosi saugaus elgesio reikalavimų. Nesugebantiems įvykdyti šių pradinių reikalavimų neleidžiama toliau dalyvauti egzamine. 2. Praktinio šaudymo egzamine galima naudoti du pratimus: „šaudymas į bėgantį šerną“ arba „šaudymas į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame stende. Konkretų pratimą pagal turimas galimybes, atsižvelgdama į egzaminuojamųjų pageidavimus, pasirenka Komisija. 3. Naudojant pratimą „šaudymas į bėgantį šerną“, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkis šūvius. Egzaminas yra išlaikytas, jeigu egzaminuojamasis, šaudydamas iš standartinės padėties kulkomis, nors vienoje serijoje tris kartus pataiko į šerno siluetą. 4. Naudojant pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende, egzaminuojamajam leidžiama atlikti dvi šaudymo serijas po penkiolika šūvių. Lėkštelės skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto. Egzaminas įskaitomas, jeigu egzaminuojamasis nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip septynias lėkšteles. TEORINIO MEDŽIOKLĖS EGZAMINO PROTOKOLAS.pdf TEORINIO MEDŽIOKLĖS EGZAMINO PROTOKOLAS.pdf
×
×
 • Create New...