Jump to content

Šaudymo turnyras „Likvidacija“


Recommended Posts

Šiaulių kulkinio šaudymo klubas “DEŠIMTUKAS” kviečia sudalyvauti šaudymo turnyre „Likvidacija“.

Tikslas ir uždaviniai:

o Populiarinti kulkinį šaudymą Lietuvoje.

o Stiprinti ryšius ir bendradarbiavimą su Vilniaus, Kauno ir kitų miestų šaudymo klubais.

Dalyvavimas, vieta ir laikas:

o Varžybose gali dalyvauti visi mokantys valdyti šaunamąjį ginklą bei susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis.

o Dalyviu registracija vykdoma elektroniniu paštu a.simkus@splius.lt ; victor@splius.lt bei varžybų vietoje, valandą prieš varžybų pradžią.

o Varžybos rengiamos 2012 spalio 27d. UAB „VOLLIT" uždarame tire, Šiauliuose, Pramonės g. 13 (Šiaulių miesto sporto rūmai). Varžybų pradžia 10 valandą.

o Dalyvio mokestis – 30 Lt.

o Varžybų vyr. teisėjas Rimantas Adeikis (I kategorija).

Pirmas pratimas:

o Šaudoma mažojo kalibro (22Lr) pistoletu iš 3 skirtingų distancijų.

o Dalyviai šaudo iš 50 m. atstumo j taikinį A2. ir 4A, į kiekvieną taikinį po 3 bandomuosius ir 10 užskaitinių šūvių. Ginklas laikomas dviem rankom. Bendras laikas 12 min.

o Dalyviai šaudo tokia pat tvarka iš 25 m. atstumo j A3 ir 4B, į kiekvieną taikinį po 3 bandomuosius ir 10 užskaitinių šūvių. Ginklas laikomas viena arba dviem rankomis. Bendras laikas 10 min.

o Dalyviai šaudo tokia pat tvarka iš 15 m. atstumo j A4 ir 7A į kiekvieną taikinį po 3 bandomuosius ir 10 užskaitinių šūvių. Ginklas laikomas viena ranka. Bendras laikas 8 min.

o Skaičiuojant rezultatus bus skaičiuojami 10 geriausių šūvių.

o Surinkus vienodą taškų sumą aukštesnė vieta skiriama dalyviui, surinkusiam daugiau taškų šaudant į A4 ir 7A taikinius (15 m.).

o A2; A3; A4 tai siluetiniai taikiniai atspausdinti ant nurodyto dydžio popieriaus lapų.

Antras pratimas:

o Šaudoma pistoletu, kurio kalibras ne mažesnis kaip 9mm, ginklo laikymo būdas šaulio nuožiūra.

o Šaudoma iš dviejų skirtingų atstumų į du pasisukančius taikinius.

o Šiame pratime nenumatyti bandomieji šūviai.

o Taikinyje pavaizduotas teroristas laiko įkaitą.

o Taikiniai atsisuka 5-ioms sekundėms, per kurias reikia padaryti po 1 šūvį į kiekvieną iš jų.

o Po šūvių ginklas nuleidžiamas 45° žemyn, po pauzės taikiniai vėl atsisuka – viskas kartojasi.

o Šaunamos 5 serijos po du šūvius iš kiekvienos distancijos, 10m ir 20m.

o Taškai skaičiuojami pagal pataikymo vertes, o už kiekvieną pataikymą į įkaitą minusuojami 3 taškai.

o Ginklo laikymo būdas šaulio nuožiūra.

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai:

o Prizines vietas pratime užėmę dalyviai apdovanojami medaliais bei diplomais.

o Turnyro nugalėtoju tampa dalyvis surinkęs daugiausiai taškų sumuojant abiejų pratimų rezultatus, jis apdovanojamas taure ir diplomu.

Bendra informacija:

o Visos dalyvavimo išlaidos - komandiruojančios organizacijos arba asmenine sąskaita.

o Dalyviai, neturintys ginklų, turės galimybę pasinaudoti organizatorių pasiūlytais ginklais už papildomą, 10Lt. mokestį, taip pat galės įsigyti šaudmenų varžyboms.

Likvidacija 2012 nuostatai (1).pdf

Link to post
Share on other sites

Sveiki šauliai, renkam ekipažą iš Vilniaus, visiems kartu bus ir linksmiau ir pigiau važiuoti! Kiek būtų norinčių važiuoti kartu, rašykite čia arba el. paštu sabina@gunstalk.lt :)

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Sveiki, turnyras praėjo sklandžiai beveik.

Šitas pastabas kurias parašysiu, bus skirtos visiems (net tik Šiauliams, bet visom varžyboms, kurias organizuos bet kas)

Taigi, visu pirma buvau diskvalifikuotas, kadangi dalyviams nepatiko mano ginklas. Nuostatuose buvo parašytas, mažo kalibro pistoletas, tokį ir turėjau TOZ-35. Dalyviai supanikavo ir pasakė, kad jie rašydami nuostatas, turėjo galvoje, (margolino) sistemos pistoletus, todėl negaliu dalyvauti. Aiškų problema pasiūlė išspręsti vyr. teisėjui R.A. kuris konstatavo, kad toks variantas nepriimtinas, nepaisant to, kad nuostatai apie tai nei žodžio nebuvo, o R.A buvo ir varžybų dalyvis. Buvo pasiūlytas variantas su šaudyklos ginklu atlikti pratimus, aš daug nesiginčijau sutikau, nu ką ten papusi J dar svečiuose J kai keturiolika išsigandusiu akių į tave žiūri, sakau nebijokite, vis vien gerai nepataikysiu, o jie baisiai išsigando, o gal imsiu ir pataikysiu J

Taigi mieli, organizatoriai, jei rašote nuostatas, nepamirškite pagalvoti viską. (pagrindinius dalykus)

Dėl pačių taisyklių, jei laikomės, kad tai yra sportinė rungtis, tada ir taikiniai turi atitikti normas ir atstumai ir tt. Dėl pačių taikinių siūlau, jas skaitmenizuoti ir talpinti, kad šauliai galėtu ruoštis pratimui, o ne vietoje bandyti.

Vienas atkreiptinas dėmesys, varžybose negali dalyvauti teisėjaujantis ir prižiūrintis personalas, kadangi tai yra nesąžininga.

Ričardui išgelbėjau virš šimto taškų ir pirma vietą. Taip pat dėl taškų skaičiavimo prie taikinių, kai jie yra ne standartiniai, pataikymo zonos (tašku) galima vertinti dvejopai, yra- nėra 0 arba 10. Todėl tai reikia, labai aiškiai reglamentuoti, kad būtu, kuo mažiau neaiškumu ir kad nebūtu, net preteksto ginčitis. Kur taškas, o kur 0, nes vienoje iš rungčių pastebėjau, kad skirtingai buvo žiūrimą į pataikymus ir skaičiavimus. Asmeniškai aš į visas varžybas žiūriu su malonumu, o ne iš karingos pusės, kad vat iš svečių atimsim, saviems pridėsim.

Tas pats liečia apdovanojimus, nenorėčiau, kad varžybos būtų vertinamos, kiek laimėjai pinigų, o pagal tai, kiek taškų laimėjai ar gerai praleidai laiką. Kalbėdamas su šauliais girdimi tie patys dalykai, kad nėra ginklo kultūros Lietuvoje. Tai imkime ir kurkime, tą kultūra, organizuokime renginius, gal mažus, bet ne komercinius, nes taip galėsim ir daugiau dalyvių pritraukti ir dalindamiesi, informacija ( o ne pykčiais ar apkalbom) visi pasiekti gerų rezultatų ir išsiauginti kultūrą šaudyklose ir šaudymo sporte. ( čia vėl mano nauja kalba į seimo rinkimus J )

Dėl prižiūrinčio personalo, daugelyje (ne sportinių ) varžybų pastebiu, bendra betvarke, tai yra pavojinga !

Ugnies zonoje, šauliai elgiasi neprižiūrimi, teisėjaujantis ir skubantis teisėjai, nebežiūri į pratimus atliekančius šaulius, nes laikas 15 min pratimui, galimą paskaičiuoti taškus. Manau tai yra irgi pavojinga, kadangi, gali visko nutikti ar atsitikti. Taip pat kartais stebina, matematiniai sugebėjimai labai greitai suskaičiuoti taškus... kartais net nespėji patikrinti o jie jau užklijuoti ...

O šiaip, varžybos, nuostabios, gerai praleidau laika Šiauliuose. Jie turi gerą šaudyklą 50m. ir mieste !.

Dar karta kartoju, kad pastabos skirtos ne tik šioms varžyboms, o visoms busiančioms ir visu kitų organizuosiančioms ar buvusioms.

P.S

iš linksmų nuotykių (vienas Vilniaus ekipažas ) kuriame aš nebuvau šiek tiek vėlavo, nes navigacija juos šiek tiek ne į tuos Šiaulius nuvedė J kažkur už Utenos J

O aš pirštines palikau, dar buvo atimtų taškų, nes porą šūvių paleidau ne į tą taikinį.

Visiem, rekomenduoju Šiaulius lankyti, kas važiuoja pro šalį, jie dirba labai patogiu laiku (tik ne pirmadieniais) Ačiū už renginį.

BMF

Link to post
Share on other sites

Ačiū Bartai, už pastabas, atsižvelgsim. Dėl pirštinių nesijaudink, radom ir kadangi toje vietoje sėdėjai, tai spėjom kad tavo. Gal į Oksalio taure važiuosi, tai bus proga jas pasiimti?

Tavo pastabose yra keletas netikslumų, su kuriais negaliu sutikti.

1. Dalyviai nesupanikavo, o nustebo, nereikia čia taip hiperbolizuoti. Aš asmeniškai pripažįstu savo klaidą kad į nuostatus neįrašiau žodžio - standartinis. Bet sutik, kad tavo TOZ-35 yra specifinės rungties pistoletas, tad man tikrai neatėjo į galvą kad kažkas tokį atsiveš šitokiems pratimams. Tiek to, mes kalti, pasitaisysim.

2. " varžybose negali dalyvauti teisėjaujantis ir prižiūrintis personalas" - teoriškai taip, bet praktiškai tai nepritaikoma mažose regioninėse varžybose. Kada nors, kai dalyviai netilps į A4 formato lapą...

3." Taip pat kartais stebina, matematiniai sugebėjimai labai greitai suskaičiuoti taškus... kartais net nespėji patikrinti o jie jau užklijuoti" Šiaip jau tai tam ir yra teisėjai kad greitai skaičiuoti. tarp kitko R.A. yra respublikinės kategorijos teisėjas ir Sudoku gliaudo kap saulėgražas, tad jo aritmetiniais sugebėjimais stebėtis galima.

Tikrai sutinku su tuo kad tobulėti yra kur, tai po truputį ir darome.

Link to post
Share on other sites

Bartai, tikrai labai aciu! Driaugiuosi, kad patiko! Del teiseju, tai visiskai sutinku su Bartu! Bet tai problema visos Lietuvos, mes ir per sportines varzybas neturime normalios teiseju komados. O teisejauja sportininkai ir treneriai! Ir tai labai neteisinga! Bet, kad tik jie sutinka teisejauti uz maziau , nei minimalu atligi...

Link to post
Share on other sites

Beje Bartai, šiandien kalbėjau su "tavo išgelbėtuoju" turnyro nugalėtoju Ričardu ir pasidomėjau tuo 100 taškų apie kuriuos tu čia labai garsiai pasakoji. Tai va, pasak Ričardo, tai buvo paprasta aritmetinė klaida preliminariai mintyse skaičiuojant suminius taškus. Nieko didvyriško čia nenuveikei, nes galutinis rezultatas visados perskaičiuojamas kalkuliatoriumi, o darant kompiuterinę suvestinę tai dar kartą skaičiuoja "misteris Excel'is", tad net ir suklydus kalkuliatoriumi, teisybė vistiek triumfuotų ir klaida besąlygiškai būtų ištaisyta. Nežinau ar tyčia ar tiesiog šiaip gavosi kad apkaltinai mus sukčiavimu ir saviškių protegavimu, nors tas, kas neaklas, mato iš suvestinės, kad net neimant Ričardo, didžioji medalių dalis išvažiavo iš Šiaulių. Neskanu kažkaip.

P.S. beje, jei man kyla kokios nors dvejonės dėl kolegų varžybų, tai nepasididžiuoju paskambinti ar kitu būdu susisiekti ir išsiaiškinti. Ši pastaba nesumažina mano kaltės dėl nuostatų netikslumo (dėl ginklo), bet ir tau galva duota netik tam kad lapai į pilvą neprikristų.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...