Jump to content
Edvardas

STENDINIO ŠAUDYMO TAISYKLĖS

Recommended Posts

STENDINIO ŠAUDYMO TAISYKLĖS post-3-0-06308400-1360826435_thumb.jpg              Stendinis šaudymas - šaudymas į specialiai pagamintus taikinius, žinomus, kaip moliniai balandžiai. Šaudoma lygiavamzdžiu, o ne pneumatiniu šautuvu. Didžiausias sportiniam šaudymui naudojamas 12 -to kalibro šautuvas.
Šaudymui į sportui skirtus taikinius galite nuo 9  iki 90 metų nepaisant lyties.
Pastaraisiais metais daugėja moterų ir vaikų, norinčių užsiimti sportiniu šaudymu į taikinius. Tai tampa šeimyniniu sportu.
Nuo 1920-ųjų pabaigos, kai prasidėjo reguliarūs pasaulio šaudymo čempionatai, apvalus stendas (skeet) ir tranšėjinis stendas (trap) tapo klasikiniais pratimais. 1952 metais, stendinis - tranšėjinis šaudymas vėl buvo įtrauktas į olimpiadų programą, o nuo 1968 ir apvaliame stende. 1962 metais pasaulio čempionatuose galėjo dalyvauti jau ir moterys. Ir tik1996 metais į Olimpinę programą buvo įtraukta moterų tranšėjinio šaudymo sporto šaka.
Sporting - ("molinių balandžių šaudymas") sporto rūšis, derinanti beveik visas sporto ir medžioklės disciplinas. Šaudymą į skrendančius ir žeme bėgančius taikinius, imituojančius įvairiomis trajektorijomis natūralioje aplinkoje skrendančius paukščius ar bėgančius žvėris.

KLASIKINĖS RUNGTYS

Klasikinių rungčių tipai

Šaudymui į taikinius sporto tikslams dalinasi į tris pagrindines grupes: tranšėjinis stendas, apvalusis stendas ir dvigubi spąstai.

Tranšėjinis stendas (Trap)

Pratimas - stovint ugnies linijoje. Tranšėjinis stendas (trap - medžioklė spąstais eng.), pavadintas XIX amžiaus pabaigoje. Šis pratimas imituoja taikinius pakylančius ir skrendančius įvairiomis kryptimis. Pataikyti į tokius taikinius reikalinga labai gera šaulio reakcija ir greita orientacija.

Apvalusis stendas (skeet).

Ši sportinio šaudymo rūšis atsirado 1920 metų viduryje ir susijusi su skandinaviškos kilmės amerikiečiu - Davisu iš Androverio. Žodis - skeet - apvalusis stendas, turi skandinaviškas šaknis. Šiame pratime taikiniai pakyla ir skrenda pastoviomis trajektorijomis, o šaulys - sportininkas, einantis ratu iš vienos šaudymo vietos į kitą, šaudo į taikinius įvairiais kampais.

post-3-0-56292400-1360826481_thumb.png
Taikiniai paleidžiami pavieniui arba po du iš dviejų mašinėlių - paleidėjų, esančių maždaug 40 metrų atstumu vienas nuo kitos skirtingose pusėse puslankiu, kuriose yra septynios šaulių vietos. Taikiniai paleidžiami iš anksto nustatyta trajektorija ir greičiu.
Šioje disciplinoje naudojamos vieno ir dviejų taikinių paleidimo kombinacijos, sudarančio sumoje 25 taikinių seriją. Taikiniai paleidžiami iš didelių ir mažų kabinų, fiksuota trajektorija ir greičiu. Šaudymas vyksta iš septynių,  puslankiu išdėstytų vietų. Pataikymas į taikinį užskaitomas vienu balu, maksimalus balų skaičius 25 balai.
Dvigubas trap - vienu metu šaudymas į taikinių porą (doublet).

Sporting‘ų rungtys

Dvigubas šaudymas (douple sporting) - sporto ir medžioklėje šaudymo tipas, subendrintas terminas "sporting". Šis turi daug ypatumų, kurie pasireiškia tuo, kad šaudymas vyksta į du taikinius, paleidžiamus kiekvienam sportininkui.
Kiekviena šaulio vieta, paprastai, nutolusi viena nuo kitos. Šūvių serijoje, kai kada leidžiama naudoti pavienius taikinius. Du pavieniai taikiniai - 50-čiai šūvių serijoje, 4 pavieniai taikiniai - 100 - tui šūvių, 6 pavieniai 50-čiai šūvių serijai.

Kompakt sporting (ribotas) - sporto ir medžioklės šaudymo tipas, vadinamas bendru terminu - sporting. Nuo kitų skiriasi tuo, kad  25 taikinių serijoje, ribotose erdvėse, arba apvaliosiose ir tranšėjiniuose stenduose panašiais išmatavimais. Kur didžiausias atstumas iki taikinio ne daugiau kaip 35 metrai.

Sporting'as (erdvus). Tarptautinėje praktikoje, vadinamas trumpai tariant - sporting. Šis terminas naudojamas kaip vienijantis visas sporto ir medžioklės šaudymo rūšis. Sporto -medžioklės šaudymo tipas, palyginus su kompakt - sporting (ribotas), taip pat ir kitais šaudymo tipais, žymiai sudėtingesnis varžybų organizavimu, tam reikalui būtina daugiau taikinių mėtymo/paleidimo įrenginių, varžybos vykdomos dideliuose plotuose. Sporting (platus) - labiau sudėtingesnis įvairiomis taikinių skrydžių/judėjimo trajektorijomis, šaudymais į nutolusius taikinius, skiriasi griežtais sportininkų parengties reikalavimais. Apsunkinantiems elementams gali būti priskirta tai, kad šaulys, paprastai, nemato taikinio paleidimo momento. Tuo pačiu, teisėjas dubliuoja šaulio komandą (švilpuku, rankos mostu, ryšio priemonėmis ir kitaip). Dalis taikinius leidžiančios mašinos/įrengimai, kuriuos aptarnauja operatoriai, paslėptos natūraliais arba dirbtinais saugumo atitvarais.
Sporting‘as šauliams nustato didesnius reikalavimus. Sportininkai privalo turėti reikalingą įrangą, perkelti/pernešti tą įrangą į tą vietovę, kurioje vyksta varžybos (panašiai, kaip medžioklėje), mokėti paskirstyti savo jėgas. Kad galėtų įveikti 25-kių serijų šaudymą, sportininkas privalo judėti pagal maršrutą iš vieno šaudymo rajono į kitą, ir tokiu būdu startuoti 4 - 5 šaudymuose. 25 taikinių šaudymo serija, paprastai trunka daugiau nei 1 valanda laiko (kartu su perėjimais).

Rusiškas sporting'as - viena iš sporto šakų, kurioje kiekvienas taikinys (lėkštėlė) imituoja atitinkamo paukščio skrydį ar žvėries judėjimą (ančių, žąsų, tetervino, slankų, pelkių vištų, fazanų, kurapkų, zuikių, tetervinų, ir tt). Tuo pačiu metu labiausiai paplitusi medžioklė poriniai taikinių skrydžiai arba tuo pačiu metu pakylantys taikiniai viena kryptimi arba visai šalia šaulio esančio įrenginio staiga paleistas taikinys.
   Varžybų programą sudaro - 100, 150, 200 taikinių. Šaudymai einant (medžioklės takas) - ne mažiau kaip 5 skirtingų paukščių skrydžių trajektorijos, minimalus taikinių paleidimų mašinų skaičius - 10 vienetų. "Medžioklės tako" ilgis - iki 30 metrų.  Šaudymo distancija yra padalinta į 10 lygių sektorių. Taikinys pasirodo pagal laiką, o ne pagal šaulio komandą, judėjimo taku metu kiekvienam sektoriui pagal atskirą programą, visiškai nežinomą sportininkui. Programa sudaroma pagal tai, kokius sportininkai išsitraukė burtus.

Linijinis šaudymas. Aikštelėje pastatyta viena taikinių padavimo mašina, patalpinta į apie 2,5 metro pločio, ir - 0,91 metro aukščio konstrukciją. Penkios šaudymo pozicijos, 2,75 metrų atstumu viena nuo kitos, sudaro lanko formą, taikinius leidžianti mašina yra nutolinta į 14,5 metrų.  Taikiniai (standartinių parametrų,  paprastai juodi arba ryškiai oranžiniai, priklausomai nuo fono) iššaunami nustatytu greičiu ir į reikiamą  aukštį, bet gali keisti kursą į šalis ne daugiau, kaip 22,5 laipsnių kampu į bet kurią pusę nuo tiesiosios. Ramiu oru, taikiniai turėtų nuskristi 48 - 50 metrų. Prišaudyti taikiniai yra nustatyti taip, kad praskristų pro lanką, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 0,91 metro, aukštis 2,7 m. ir 9 metrų atstumu išilgai ašies.

Sraigtai. Hellice prancūziškai reiškia "sraigtasparnis" , ir taikinys plastikinis, dviejų sparnų sraigtasparnis, centrinė korpuso - įstatoma balta detalė. Šaudymo tikslas - pataikyti į taikinį pakankama jėga, kad centrinė dalis atsiskirtų ir nukristų į tam skirtą aptvarą. Aikštelė   labai primena tradicinę discipliną - " gyvi balandžiai ", ji įrengta su penkiomis taikinius paduodančiomis mašinėlėmis, išdėstytomis lanku 4,5 metrų atstumu viena nuo kitos ir nukreiptos į sportininką esantį 7 metrų ilgio takelyje. Arčiausias taškas takelyje yra 21 m atstumu nuo taikinių mėtymo mašinos, ir šaulys juda atgal dėl sudėtingesnio šūvio. Aptvaro aukštis 60 cm, įrengtas 21 metro atstumu nuo taikinių mėtymo mašinos. Taikinių mėtymo mašinos aprūpintos vibracine įranga, kad metami taikiniai suktųsi dideliais sūkiais. Paleistas taikinys lekia neaiški kryptimi, o taikinio skrydis visiškai nenuspėjamas. Šio tipo varžyboms charakteringa tai, kad šio tipo šaudymuose yra nedaug taikinių - įprastai ne daugiau 25 vienetų. Tarp taikinių paleidimo sportininkai tenka ilgai laukti, kad turėtų galimybę sutelkti dėmesį (susikauti). Šaulys prieina iki žymės, užima poziciją ir praneša teisėjams, esąs pasiruošęs. Tai signalas, paleidžiant variklius. Po komandos "duoti", viena iš taikinių sklendžių prasiveria, ir taikinys paleidžiamas. Metimo mašinos pasirenkamos ne eilės tvarka. Sportininkams leidžiama atlikti du šūvius, tačiau jis turi tik keletą sekundžių šūviui iki taikinys nuskris  už aptvaro. Taikinys kliudytas tada, jeigu centrinis baltas diskas visiškai atsiskyrė ir nukrito pažymėtoje zonoje. Jeigu sulūžo tik taikinio sparnas, procesas kartojamas.

Universalioji tranšėja. Šis terminas šnekamojoje kalboje žinomas, kaip "penkių mašinėlių". Penkios taikinių (lėkštelių) metimo mašinėlės išdėstytos vienoje aikštelėje. Universalioji tranšėja yra tarptautinė sportinio šaudymo disciplina. Taip pat įtraukta į olimpinių žaidynių sąrašą. Tačiau, skirtingai nei Olimpinė tranšėja, kiti čempionatai atviri sportininkams - šauliams individualioje įskaitoje, o taip pat komandoms, jeigu neviršina iš anksto suplanuotų dalyvių skaičiaus. Tai sudaro galimybę neprofesionaliems šauliams - mėgėjams pajausti didelio masto varžybų atmosferą erdviuose plotuose.

Automatinis multi - trap AVT - yra palyginti nauja šaulių sporto disciplina. Tai yra bendrų technologijų produktas, susijęs su taikinių mėtymo mašinėlių gamybos naujovėmis. Aikštelėje statoma tik viena automatinė taikinių metimo mašinėlė/įrengimas, kuri, paleidžiant taikinius, turi galimybę nuolat keisti kampą ir aukštį. Ši funkcija šauliams sutiekia skrendančių taikinių įvairovę. Pagrindinėje varžybų programoje - 200 taikinių per dvi dienas.
Šioje rungtyje yra penkios šaudymo vietos, esančios toje pačioje linijoje, trijų metrų atstumu viena nuo kitos. Šalių vietos, savo ruožtu yra nutolusios 15 metrų nuo taikinių mėtymo mašinos. Ugnies linija gali būti tokia pati, kaip olimpinėje tranšėjoje, arba išlenkta 15 metrų spinduliu. Taikinių mėtymo mašina įrengiama/statoma virš žemės paviršiaus.
post-3-0-26137600-1360826512_thumb.png
Apvalusis stendas (skeet) NSSA - plotas, kurio puslankio forma yra naudojamas apvaliajame stende pagal Amerikos Nacionalinės šaulių asociaciją ("The American National Skeet Shooting Association"), Tačiau akivaizdžiai skiriasi tuo, kad pridėta 8-ta šaulio vieta  ašies centre.
Naudojamos standartiniai taikiniai jų metimo mašinos, įrengtos taip, kad taikinai ramiu oru skristų 55 metrų. Taikiniai paleidžiami tiek iš viršutinio, tiek iš apatinio korpusų, kertantys susikirtimo tašką. Nuo kiekvienos taikinių mėtymo mašinėlės pažymima 40 metrų ribos. Šiose ribose būtina numušti skrendantį taikinį.

Anglų apvalusis stendas (skeet).- Visiems variantams apvaliajame stende suteikiama tos pačios pusapvalės aikštelės plotas/aikštelė. Puslankio aikštelės ašis - 36,8 metų. Joje iš abiejų galų statomos taikinių mėtymo mašinos. Kairėje pusėje statoma aukštoji būdelė su metančia mašina, kad paleistų taikinius iš 3,05 metrų aukščio. Dešinėje pusėje statoma mažoji būdelė, taikinių mašina pastatyta taip, kad taikiniai būtų paleidžiami iš 1,07  metro   aukščio. Taikiniai paleidžiami taip, kad skristų 45 cm nuo susikirtimo taško. Ramybės būsenoje taikiniai turi nuskristi 50 - 52 metrų. Riboženkliai daromi 40,2 metrų atstumu priešais kiekvieną metimo mašiną, apibrėžiamos ribos, kuriose taikiniai privalo būti sunaikinti. Aplinkui puslankio, 8,13 metrų atstumu, išdėstytos septynios, 91x91kv/cm pločio sportininkų - šaulių vietos. Pirmoji šaulio vieta įrengta šalia didžiosios būdelės.

SportTrap.- Stendinio šaudymo angeliškasis variantas. Penkios medinės šaulių vietos (kambariai) su grotelėmis, įrengtos vienoje linijoje, 3 metrų (tarp centrų) atstumu nuo viena nuo kitos, šaudymo vietos numeruotos nuo 1-5. Šaulio vietos išmatavimai - 1,2 x 1,2 metro, plius/minus 20 cm. Šaulių vietų numeracija (kambariai) turi būti suprojektuoti taip, kad į juos galima būtų patekti tik iš nugarinės pusės. Priekinėje šaulių vietos dalyje, 60 cm. aukštyje įrengtas ribotuvas -skersinis. Lentelėje, priešais įėjimą į šaulio vietą, sportininkams pateikiama informacija/programa apie šaudymų eigą.
Kiekvienoje šaulio vietoje turi būti įrengtos 4-5-kios taikinių mėtymo mašinos. Jos gali būti pastatytos bet kur, su sąlyga, kad vieta, kurioje jos stovės yra saugi tiek sportininkams tiek žiūrovams. Šaudymo programų rengėjai gali naudoti visą spektrą standartinių ir specialių taikinių arsenalą, bet kokios spalvos. Nestandartinių taikinių dalis neturi viršyti 30% visos programos.

 

Parengė Edvardas Pavilonis

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...