Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Ginklo išsitraukimo ir pirmo šūvio mokymo metodika. Procedūros atlikimas

Recommended Posts

GINKLO IŠSITRAUKIMO IR PIRMO ŠŪVIO MOKYMO METODIKA

 

          Pratimas Nr 8. Staigus ginklo išsitraukimas.

Atliekamas tuščia eiga. Be laikmačio. Pistoleto išsitraukimo technika ir pirmasis šūvis. Šitą pratimą reikia atlikti  prieš treniruotę, apšilimui. Taikinys yra 10-15 m atstumu.

          Startinė poziciją:

1. Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Ginklas be šovinių - dėkle, saugiklis išjungtas. Rankos nuleistos.

          Startinė pozicija:

2.Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Ginklas be šovinių - dėkle. Rankos pakeltos. Plaštakos virš pečių.

          Startinė pozicija:

3.Šaulys stovi atsipalaidavęs, nugara į taikinį. Ginklas be šovinių - dėkle. Rankos nuleistos.

          Startinė pozicija 

4. Šaulys stovi atsipalaidavęs, nugara į taikinį. Ginklas be šovinių - dėkle. Rankos pakeltos. Plaštakos virš pečių.

 

PROCEDŪROS ATLIKIMAS

 

          Šaulys neskubėdamas išsitraukia ginklą, nusitaiko į taikinį ir imituoja šūvį. Po to nuleidžia saugiklį, ir įdeda į pistoleto dėklą. Tada vėl pakartokite pratimą. Būtina kontroliuoti visus savo veiksmus žingsnis po žingsnio. Visi šaulio judesiai - nenutrūkstami ir sklandūs. Šaulio užduotis - 10 kartų ramiai, techniškai teisingai išsitraukti ginklą ir iššauti  tuščia eiga. Jei pajutote, kad pratimas pavyko, tai pakartokite ginklo išsitraukimą dar 5 kartus, tačiau daug sparčiau.Sekite, kad pagreitinimas nekenktų kokybei. Jei jūsų pistoletas dvigubo veikimo, tada nuleiskite savaime užsivedantį gaiduką. Po to, kai ginklą išsitrauksite 15 kartų, keiskite startinę padėtį. Būtina atlikti tą patį pratimą trijose pozicijose. Pajutę nuovargį, pailsėkite ir tęskite treniruotę.

post-70-0-60590400-1370264556_thumb.png

          Treniruotės pratimas Nr 8.

          Pistoleto išsitraukimas ir pirmas šūvis.

Atliekamas su šoviniais ir laikmačiu. Ginklo išsitraukimo ir pirmojo šūvio technikos tobulinimas. Pratimas analogiškas pratimui Nr 8a. Vietoj įprasto taikinio geriau naudoti gongą (metalinę plokštę), kurio skersmuo 30 cm, esanti 10-15 metrų atstumu. Šaulys turi su savimi turėti 4 šovinių dėtuves. Kiekviena dėtuvė turi turėti 10 šovinių. Dėtuvės turi būti krepšeliuose šaulio šonuose. Laikmatį galima laikyti ant diržo. Pratimą geriausia atlikti po pratimų Nr 8a ir Nr 9a.

 

STARTINĖ POZICIJA (Pratimams naudojamos visos 4 starto pozicijos iš eilės, kaip ir pratimui Nr 8a.)

ATLIKIMO PROCEDURA

 

           Šaulys nustato laikmatį į padėtį «Atsitiktinis» - atsitiktinis įjungimas (jei yra tokia funkcija). Tai reiškia, kad po mygtuko "Start" nuspaudimo, laikmatis supypsės atsitiktinais laiko intervalais tarp 2 ir 5 sekundžių. Šaulys užtaiso ginklą - įstato dėtuvę ir siunčia šovinį į lizdą. Jei pistoletas dvigubo veikimo, tai jūs turite gaiduką pastatyti ne kovinėje padėtyje, nuleisti saugiklį ir įsidėti  ginklą į dėklą.

           Šaulys užima pradinę padėtį, nuspaudžia  laikmačio mygtuką. Po garsinio signalo, neskubėdamas, išsitraukia ginklą ir iššauna į taikinį. Ginklo išsitraukimą, taikymąsi ir šūvį, šaulys atlieka atidžiai kontroliuodamas visus techninius judesius. Po šūvio šaulys pastato gaiduką į nekovinę padėtį, įdeda ginklą į dėklą ir užima pradinę padėtį. Jeigu pistoletas įprasto veikimo, tai, paprasčiausiai nuleidžiamas saugiklis, be gaiduko "uždarymo" į nekovinę padėtį .

            Ginklo išsitraukimas atliekamas lėtai 5 kartus. Tada 5 kartus - sparčiau, tačiau nepakenkiant vykdymo kokybei.

            Po 10 -tojo šūvio baigsis dėtuvėje šaudmenys. Šaulys ištaiso pistoletą (pašalina tuščią dėtuvę). Įdeda naują dėtuvę, ir užima kitą startinę padėtį.

            Šaulys iššauna 10 šovinių, analogiškus kiekvienai šaudymo startinei pozicijai, panaudojant visas 4 dėtuves.

            Užsiėmimų metu, kiekvienas besitreniruojantis nusprendžia, kiek kulkų jis panaudos kiekvienoje startinėje pozicijoje.

            Jei kurioje nors startinėje pozicijoje šaulys jaučia sunkumus, tai geriausia išimti šovinius ir pasitreniruoti tuščia eiga. Ir tada tęsti mokymą su šoviniais.

            Po treniruotės reikia atlikti 5 bandomuosius šūvius į gongą iš kiekvienos startinės pozicijos. Rezultatus įrašykite į lentelę.

            Treniruočių pratimas Nr 9a. Ginklo išsitraukimas  ir pirmas šūvis su šovinio įstūmimu į lizdą. Šūvis atliekamas tuščia eiga. Be laikmačio. Ginklo išsitraukimo ir pirmojo šūvio technikos tobulinimas, su šovinio įstūmimu į lizdą. Šis pratimas yra pratimo Nr8 antroji dalis. Šaulys išsitraukia ginklą ir įstumia šovinį į lizdą, imituodamas šūvį 15 kartų. Pratimas kartojamas kiekvienoje iš keturių startinių pozicijų, analogišku Nr 8a pratimui. Esant tuščiai dėtuvei, nuleisti saugiklį nebūtina.

TRENIRUOČIŲ PRATIMAS Nr 10a

 

           Raumenų atmintis, ginklo išsitraukimo metu. Pratimas atliekamas tuščia eiga. Be laikmačio. Šis pratimas yra mokyti judėjimo koordinacijos, intelektui ir sąmonės vystymui. Pratimai tinka tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems šauliams. Taikinys yra 10 m atstumu.

STARTINĖ POZICIJA

 
           Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Rankos nuleistos. Pistoletas dėkle neužtaisytas.

           Atlikimo tvarka.

           Nukreipkite ginklą į taikinio centrą. Perkelkite kūną ir pėdas, pasirinkdami patogią stovėseną, todėl, taikymosi prietaisai bus, savaime aišku, nukreipti į taikinį. Užmerkite akis ir įsidėkite ginklą į dėklą. Racionaliu judesiu išsitraukite ginklą, ir nusitaikykite į taikinį. Atsimerkite ir patikrinkite taikymosi linija. Užmerktomis akimis treniruokitės tol, kol pistoleto taikymosi prietaisai sutaptų su taikinio centru. Sutelkite dėmesį į savo pojūčius. Stenkitės įsidėmėti pistoleto taikymosi įrangos vaizduotę. Įdėmiai įsiklausydami į savo pojūčius, be įtampos, suderinkite ginklą su likusia vaizduote galvoje. Nesijaudinkite, jeigu nepavyko iš pirmo karto. Nesidžiaukite audringai, jeigu pavyko. Išsaugokite ramybę. Šis pratimas yra Nr 5a pratimo tęsinys.

TRENIRUOČIŲ PRATIMAS № 11a

 

           Ginklo išsitraukimas, žengiant. Atliekamas tuščia eiga. Su laikmačiu. Pratimas yra skirtas ginklo išsitraukimo ir pirmojo šūvio, žengiant įgūdžiams ugdyti. Dažnai varžybose pratimai sudaryti taip, kad šaulys iššautų pirmą šūvį su pirmu jo žingsniu. Norėdami tai padaryti, mes turime sugebėti išsitraukti ginklą ir tuo pačiu metu ženkti žingsnį bet kuria kryptimi. Taikinys - 15 m. atstumu.

 

STARTINĖ POZICIJA

           Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. rankos nuleistos. Kojos gali būti šiek tiek sulenktos per kelius. Ištaisytas ginklas - dėkle, nuleistu saugikliu. Laikmatis pritaisytas prie diržo.

           Atlikimo procedūra.

           Pagal garsinį signalą, šaulys išsitraukia ginklą ir tuo pačiu metu dešine koją žengia žingsnį į šoną. Nukreipia ginklą į taikinį, ir baigiant žingsnį  imituojamas šūvis į taikinį. Tada išjungia/nuleidžia saugiklį ir įdeda pistoletą į dėklą. Baigęs žengti žingsnį, šaulys turi pristatyti kitą koją, ir atsistoti į patogią poziciją tolimesniam šaudymui. Tai yra būtina taikliam šūviui. Negrįždamas į vietą, šaulys užima pradinę padėtį. Pagal laikmačio garsą, išsitraukite ginklą ir ženkite žingsnį  kaire koja į šoną. Nutaikykite ginklą į taikinį ir etapo pabaigoje imituokite šūvį į taikinį. Tada įjunkite/nuleiskite saugiklį ir įsidėkite ginklą į dėklą.

           Negrįždamas į savo pradinę padėtį, šaulys greitai išsitraukia ginklą ir žengia žingsnį į priekį. Po to - pistoleto išsitraukimas ir žingsnis atgal.

           Pakartokite kelis kartus seriją iš keturių žingsnių ir keturių šūvių. Šių pratybų metu, įsitikinkite, kad šūvio imitavimo metu, būtumėte patogioje pozicijoje. Svarbu, kad korpusas būtų šiek tiek palinkęs į priekį. Niekada nepamirškite sklandaus gaiduko nuspaudimo. Imituokite šūvį, atidžiai suderinę taikiklius (taikymo prietaisus). Įsivaizduokite, kad šaudote iš tikrųjų.

 

TRENIRUOČIŲ pratimas Nr 11-tas. Ginklo išsitraukimas, ir šūvis žengiant.

           Pratimas atliekamas užtaisytu ginklu ir su laikmačiu. Pratimas skirtas mokytis išsitraukti ginklą, iššauti pirmą šūvį ir tuo pačiu metu žengti žingsnį. Pratimas analogiškas pratimui Nr 11a. 
Teisėsaugos pareigūnams šis pratimas yra naudingas, ugdant reakciją  į staigų ginkluoto užpuoliko išpuolį. Tokiu atveju, darbuotojas turi sugebėti atšokti atgal arba į šoną, kad netaptų lengvu taikinių. Tuo pačiu metu turi būti išsitrauktas ginklas ir iššautas greitas, taiklus šūvis. Taikinys - gongas 30 cm skersmens, 8-15 m atstumu.

STARTINĖ POZICIJA

            Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Rankos nuleistos. Kojos gali būti šiek tiek sulenktos per kelius. Pistoletas užtaisytas - dėkle. Šovinys lizde, saugiklis įjungtas/nuleistas.

PROCEDUROS ATLIKIMAS

             Pagal  garsinį signalą šaulys išsitraukia pistoletą, ir tuo pačiu metu žengia dešinę koją žingsnį į šoną. Nukreipia ginklą į taikinį ir žingsnio pabaigoje, nusitaikydamas, iššauna  į taikinį. Po to tvarkingai užlenkia/nuleidžia gaiduką (jei tai yra dvigubo veikimo pistoletas), įjungia saugiklį ir įdeda pistoletą atgal į dėklą. Negrįždamas atgal į pradinę padėtį, šaulys išsitraukia ginklą ir iššauna, žengdamas  į kairę, pirmyn ir atgal. Po kiekvieno šūvio šaulys įjungia/nuleidžia saugiklį, ir užima startinę padėtį.

             Pakartokite seriją, susidedančia iš keturių žingsnių ir keturių šūvių, kelis kartus. Šio pratimo metu įsitikinkite, kad šūvio metu jus esate patogioje pozoje. Svarbu, kad korpusas būtų šiek tiek palinkęs į priekį. Diegiant naujus elementus, šaulys kartais nukreipia dėmesį, ir padaro techninių klaidų, išsitraukdamas ginklą. Pavyzdžiui : pamiršta pakelti  silpną ranką  tuo pačiu metu kaip ir stipriąją, nepasiekia  iš pirmo karto stipriaja  ranka pistoleto rankenos, neteisingai sugriebia ginklą silpnąja ranka. Neskubėkite, atlikdami šį pratimą. Jei pastebėjote klaidas, ištaisykite klaidas, ir pratimą atlikite kelis kartus tuščia eiga. Įsitikinę, kad užtvirtinote įgūdžius, po to vėl pratimą atlikite užtaisytų ginklu.

          Patarimai

          Atlikdami pratimą tuščia eiga, netinginiaukite šaudydami. Kruopščiai atidirbkite gaiduko nuleidimą/paspaudimą, derindami su taikiklio prietaisais. Įsivaizduokite, kad šaudote iš tikrųjų.Greitą pistoleto išsitraukimo treniruotę geriausiai atlikti tuščiąja eiga prieš veidrodį. Veidrodyje geriausiai matomos visos klaidos, kurias galima nedelsiant ištaisyti. Ginklo ištraukimą su šovinio įstūmimu į lizdą, yra patogiau įsisavinti tuščia eiga, nei su šoviniais, nes kai šaudote su kulkomis, jums teks po kiekvieno šūvio ištuštinti ginklo apkabą.

          Išsitraukiant pistoletą iš dėklo, žvilgsnis turėtų būti nukreiptas į taikinį. "Nešnipinėkite" rankų. Stebėti rankas galima tik mokymosi pradžioje. Po pakankamo  pakartojimų skaičiaus, rankos automatiškai pačios atliks visus veiksmus.

          Tai galima sulyginti su  automobilio vairavimu. Patyręs vairuotojas, nežiūrėdamas ir negalvodamas, perjungia pavarų svirtį. Negalima atskirti veiksmų, kai greitai atliekate ginklo išsitraukimą. Visas procesas turėtų vykti sklandžiai, be trūkčiojimu. Visus pratimus, iš pradžių, atlikite labai lėtai, be šovinių. Po to greitai. Ir tik tada, kai užtikrintai atliksite visus veiksmus, pradėkite šaudyti šoviniais. Prisiminkite, kaip treniruojasi rytų kovos menų atstovai. Iš pradžių - lėta ir atsargi blokų/gynybos ir smūgių imitacija. Tada - darbas su šiaudų pėdu, sporto įranga ir bokso maišais. Ir tik pasiekus norimą rezultatą - darbas pratybose.

          Savo treniruotes filmuokite. Pažymėkite savo klaidas ir būtinai jas pašalinkite.
          Treniruočių pratimus atlikite kūrybiškai. Naudokite įvairias startines pozicijas. Treniruokite savo pirmąjį šūvį, kada jūsų užtaisytas arba neužtaisytas pistoletas guli ant stalo. Keiskite atstumą iki taikinio. Naudokite įvairius taikinius.

          Negalima atsainiai žiūrėti į mokymus tuščia eiga. 10-15 treniruočių minučių per dieną tuščia eiga patenka, ir po kelių savaičių pajusite ginklą kaip savo rankos tęsinį.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×