Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Greitas ginklo išsitraukimas su šovinio įstumimu į lizdą

Recommended Posts

     Šaulys stovi veidu į taikinį, atsipalaidavęs, rankos nuleistos. Žvilgsnis nukreiptas į taikinį. Pistoletas dėkle, užtaisytas, dėtuvė įstatyta, šovinio lizdas tuščias, saugiklis įjungtas/nuleistas. Esant tokiai startinei pozicijai, į ginklo išsitraukimo procedūrą įjungiami ir keturi šovinio įstūmimo į lizdą būdai, anksčiau aprašyti straipsnyje "Šaudymas". Ten aptariami 6 šovinio įstūmimo į lizdą etapai: 

  1. Šaulys stovi atsipalaidavęs.
  2. Po laikmačio signalo tuo pačiu metu pakeliamos abi rankos.
  3. Stiprioji ranka uždėta ant pistoleto rankenos ir tvirtai remiasi tarpupirščiu, tarp nykščio ir rodomojo piršto, į išorinį pistoleto rankenos išlinkį.  Trimis pirštais - viduriniuoju, bevardžiu ir mažuoju - paima pistoleto rankeną iš apačios. Rodomasis pirštas - tiesus, atpalaiduotas, nykštys ant saugiklio, jeigu leidžia dėklas. Silpnos rankos plaštaka, tuo tarpu, yra ties saulės rezginiu.

4. Tvirtu judesiu pistoletas ištraukiamas iš dėklo, ir pradeda judėti aukštyn ir į priekį, vamzdį nukreipiant į taikinį, palenkus žemyn į silpnosios rankos pusę, kad patogiau būtų įstumti šovinį į lizdą. Didžiuoju pirštu įjungiamas saugiklis. Silpnos rankos staigiu judesiu spyna atitraukiama atgal iki atsirėmimo po to paleidžiama. Alkūnės šiek tiek pakeltos ir praskleistos į šonus.

5. Rankos ir toliau juda. Atsilaisvinusi silpnos rankos plaštaka iš karto pereina į pistoleto paėmimą. Rodomasis pirštas ant gaiduko. Pistoleto vamzdis nukreiptas į taikinį. Kai tik matymo lauke pasirodo taikikliai, rodomasis pirštas pasirenka laisvą gaiduko eigą.

6. Galutiniame pistoleto trajektorijos judėjimo taške taikikliai suderinami, ir nukreipiami į taikinio centrą. Rodomasis pirštas galutinai nuspaudžia gaiduką.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šovinio įstūmimo į lizdą metu, pistoletas nenustotų judėti. Pistoletas visą laiką turėtų sklandžiai judėti nuo dėklo iki galutinio trajektorijos taško.

post-70-0-04731900-1370763033_thumb.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×