Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Trikdžiai šaudant ir jų pašalinimas

Recommended Posts

           Pikčiausias šaulio priešas, atliekant pratimus - trikdžiai šaudant. Jie gali atsirasti dėl pistoleto gedimo, prastos šaudmenų kokybės arba neteisingo elgesio su ginklu. Šaudymo trikdžiai arba ginklo gedimas, deja, nėra priežastis, dėl kurios galite iš naujo atlikti pratimą. Jei šaudmenys nekokybiški, ginklas gali užsikirsti arba įvykti  "petardinis" šūvis. Šūvio trikdžiai , užsikertant ginklui, šalinami spynos pertraukimu, nekokybiško šovinio išėmimu ir naujo įstūmimu. Patyrę šauliai varžybose taip greitai pašalina trikdžius, kad žiūrovai šito net nepastebi. Esant "petardiniam šūviui", jei teisėjas nepastebėjo sutrikimo, - geriau sustabdyti šaudymą, atidaryti spyną ir pažvelgti į šovinio lizdą. Po "petardinio šūvio" šovinio tūta, paprastai, lieka šovinio lizde. Tūta yra padengta suodžiais, ir ją išimant, išsiskiria dujos. Tokie simptomai gali reikšti, kad kulka  liko vamzdyje. Bet kokiu atveju, saugumo tikslais, ginklas turi būti ištaisytas, uždaryta spyna, ir apžiūrėta, ar neliko vamzdyje kulkos. Kulka iš vamzdžio išstumiama šompalu, specialiai tam skirtoje vietoje.

          Šaudymo trikdžiai gali būti dėl netinkamo ginklo naudojimo. Kai kurie šauliai dėl neteisingo rankenos paėmimo, įsikarščiavę, gali silpnos rankos nykščiu ir delno dalimi spausti spyną. Tai gali  pasunkinti spyruoklės darbą, ir trikdžiai, susiję su šovinio įstūmimu į lizdą. Kartais šaulys, šaudydamas pro angas (langus), laiko pistoletą per arti nuo rėmo viršutinės dalies. Atatrankos metu, pistoletas kryptuku gali užkliūti už kietųjų  konstrukcijos dalių. Šiuo atveju šūvis gali vėluoti, ir tai pasireiškia šovinio įstūmimo į lizdą vėlavimu, arba gilzės neišmetimu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeigu perkate ginklą įsitikinkite, kad galite patogiai pasiekti gaiduką ir nereikia perkelti pistoleto rankoje!


 


Čia galite pastebėti 3 šūvių bandymus,ir kaip skirtingai yra spaudžiamas nuleistukas.


 


Rezultatai akivaizdus!

post-1834-0-01716700-1406112049_thumb.jp

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×