Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Šaudymo treniruočių metodika

Recommended Posts

ŠAUDYMO TRENIRUOČIŲ METODIKA

 

          Prie teisingos stovėsenos ir ginklo laikymo, turime pridėti gebėjimą prisitaikyti ir nuleisti pistoleto gaiduką. Po to jūs su ginklu rankoje jausitės patogiai ir užtikrintai. Nepamirškite saugos taisyklių.

          Treniruočių pratimas Nr1. Nusitaikymas į taikinį ir šūvis.

          Šūvis atliekamas užtaisytu pistoletu.  Be laikmačio. Treniruočių taikiniui geriau naudoti gongą - nekrintančią  plieno lėkštę, kurios matmenys 30 cm, esančia 15 metrų atstumu. Jei pataikysite, išgirsite garsą, panašų į varpo garsą.  Taikinys  nudažytas šviesiais dažais, ir ant jo yra aiškiai matomi pataikymai.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į taikinį, abiem rankom laiko užtaisytą pistoletą, kurio vamzdis nukreiptas į taikinį. Prieš šūvį būtina kontroliuoti pečių, alkūnių, galvos, kūno padėtį.

          Atlikimo procedūra.

          Suderinkite prisitaikymo prietaisus su taikinio centru ir iššaukite, tada prisitraukite pistoletą prie krūtinės ir tuo pačiu metu nuimkite smilių nuo gaiduko. Pirštas turėtų būti ištiestas, bet ne įtemptas. Nerekomenduojama atremti stiprios rankos smiliaus ant gaiduko apsaugos. Dėl to pirštas įsitempia ir tampa mažiau mobilus. Po pertraukos, šūvį pakartokite. Tokiu būdu pataikoma į taikinį tiek, kol šovininėje yra šovinių. Prisitaikymas vyksta pagal pirmąjį variantą. Kai pistoletas yra prie krūtinės, žvilgsnis turėtų būti sufokusuotas į taikinio centrą. Kai pistoletas yra ant linijos "akis - taikinys", žvilgsnis nukreiptas į kryptuką.

          Pratimo atlikimo metu būtina stebėti alkūnių ir stipriosios rankos nykščio padėtį. Pistoleto vamzdis, viso pratimo atlikimo metu, turi būti lygiagretus su žeme ir nukreiptas į taikinio pusę. Atlikus pratimą, būtina išimti dėtuvę, atitraukti spyną atgal ir patikrinti, ar nėra šovinių dėtuvėje. Pertraukus užraktą du kartus, nuspauskite gaiduką ir įdėkite ginklą į dėklą.

 

 

TRENIRUOČIŲ PRATIMAS Nr 4.

 

          Atidumas.

          Atliekamas su šoviniais. Be laikmačio. Pratimas yra skirtas praktinio šaudymo tikslumui ugdyti ir pašalinti priešlaikinę organizmo reakciją į laukiamą šūvį. Pratimas tinka tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems šauliams. Kartoninis taikinys - 25 m atstumu. Zonos centre. Galima patalpinti tamsią, arba atvirkščiai, baltą žymę  5x5 dydžio. Reikia natūralaus dydžio šovinių muliažų, kuriuos pavadinsime tuščiais. Būtini žiūronai. 

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į taikinį. Užtaisytas pistoletas laikomas abiem rankomis saulės rezginio lygyje,  vamzdis atsuktas į taikinį, alkūnės remiasi į liemens šonus. Rodomasis pirštas yra už gaiduko apsaugos lankelio, lygiagrečiai su vamzdžiu. Pistoleto dėtuvėje yra ir tikri , ir tušti šoviniai.

          Atlikimo procedūra.

          Po garsinio signalo, šaulys nukreipia ginklą į taikinį ir tiksliai iššauna penkis šūvius į taikinį. Tada žiūronų pagalba fiksuoja pataikymus. Šūvio metu, šauliui būtina  atidžiai stebėti prisitaikymo prietaisus. Sutelkite dėmesį į piršto ir gaiduko kontaktą. Reikia nuolat kontroliuoti  raumenų, rankų, kaklo ir liemens būklę. Pataikius tuščiu šoviniu, turėsite galimybę patikrinti šūvio taiklumą. Jei šaulys turi išankstinę organizmo reakcija į numatomą šūvį, tai pataikius tuščiu šoviniu, sportininkas pats pamatys, kaip gaiduko nuleidimo metu, vamzdis nusvyrs žemyn. Aptikus kūno reakciją į laukiamą šūvį, rekomenduojama iššauti keletą šūvių tuščia eiga, siekiant kryptuko stabilumo. Kai jus pasieksite kryptuko stabilumą, jums reikia prisiminti vidinę būseną ir raumenų pojūčius, gaiduko nuleidimo metu. Pabandykite atkurti šią būseną, kai šaudote tikromis kulkomis. Pakartokite seriją, siekdami geros sklaidos, be sustojimo. Būtina tiek kontroliuoti ginklą, kad pataikius tuščiu šoviniu visoje serijoje, kryptukas liktu stabilus.

 

          Treniruočių pratimas Nr 5a. Raumenų atmintis

          Atliekamas tuščiais šoviniais. Be laikmačio. Šis pratimas yra judesių koordinacijai ir sąmonės vystymuisi. Pratimas tinka tiek patyrusiems šauliams, tiek ir naujokams.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į šviesią sieną, arba šaudykloje, veidu į neperšaunamą sieną. Taikinys nereikalingas. Ištaisytas pistoletas laikomas abiem rankomis, saulės rezginio lygyje, vamzdžiu į neperšaunamą sieną, alkūnės liečia liemens šonus.

          Atlikimo procedūra.

          Išlaikydami  tinkamą pistoleto paėmimą, pakeliate ginklą iki tokio lygio, kad manote, jog tai geriausiai tinka šaulio stovėsenai ir kryptukui su taikiklių, niekur nesitaikant. Prisitraukite pistoletą ties saulės rezginiu, užmerkite akis, tada nukreipkite ginklą į tą patį  lygį. Atmerkite akis ir patikrinkite prisitaikymo liniją. Treniruokitės tol, kol prisitaikymo prietaisai nebus vienoje prisitaikymo linijoje po nusitaikymo užmerktomis akimis. Sutelkite dėmesį į savo pojūčius. Stenkitės išsaugoti galvoje prisitaikymo prietaisų vaizdą. Įdėmiai įsiklausykite į savo jausmus, be įtampos suderinkite pistoletą bei jo atvaizdą galvoje. Nenusiminkite, jei iš karto nepavyko, ir audringai nesidžiaukite, jei pavyko. Išsaugokite ramią darbinę atmosferą. Tokie pratimai pavyksta ne iš karto. Ne iš karto bus matomas ir rezultatas. Neskubėkite ir neatlikinėkite sudėtingu pratimu iš karto. Pereikite prie kito sąmonės vystymo pratimo tik tada, kai teisingai atliksite buvusius prieš tai pratimus. Bet galutinis rezultatas bus stulbinantis. Varžybose, jei jūsų protas bus atviras, pajusite savo potencialą, pajusite jėgą ir pasitikėjimą.

 

TRENIRUOČIŲ PRATIMAS Nr 6. ŠEŠI ŠŪVIAI

 

          Atliekamas su šoviniais ir laikmačiu. Didelio greičio pratimas. Jis skirtas ginklo atatrankos kontrolei ir greitam pakartotinam šūviui.

          Vienas kartoninis taikinys yra 15 m atstumu nuo šaulio. Laikmatyje įjungti du signalai su 15s  intervalu pradedantiesiems  šauliams, ir 10s patyrusiems. Šis laikmačio  režimas yra vadinamas "Para". Startas. Garsinis signalas.

          Pratimo pabaiga. Garsinis signalas po 15 (10) s.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į taikinį. Užtaisytas pistoletas laikomas su abiem rankom saulės rezginio lygyje, vamzdis nukreiptas į taikinio pusę, alkūnės liečia liemens šonus. Rodomasis pirštas yra už gaiduko apsauginio lankelio, lygiagrečiai su vamzdžiu.

 

ATLIKIMO PROCEDŪRA

          Pagal garsinį signalą nukreipiate ginklą į taikinį, ir iššaunate 6 šūvius iki antro laikmačio signalo. Tada ginklą būtina ištaisyti ir įdėti į dėklą arba ant stalo. Visos pataikymo skylės turi būti išsidėsčiusios  A zonoje - tai laikoma sėkmingu bandymu. Užklijuokite skyles popierinės juostos gabaliukais. Esant dviem sėkmingiems bandymams, laiką tarp šūvių sumažinsite viena sekunde. Dar po dviejų sėkmingų bandymų sumažinsite laiką viena sekunde, ir t.t.  Pasiekę aukštą šaudymo tempą,  sumažinkite laiką 0,2 sekundės. Nešaukite pakartotinai, jei nepamatote taikinių prietaisų. Dirbkite kūrybiškai, keiskite atstumą iki taikinio ir laiką. Per treniruotę įrašykite visus rezultatus į lentelę, kad galėtumėte kontroliuoti įgūdžių augimą.

 

TRENIRUOČIŲ PRATIMAS Nr 7. ŠEŠIŲ LĖKŠČIŲ NUMUŠIMAS

 

          Atliekamas su šoviniais ir laikmačiu. Pratimas yra skirtas, šaudymo tikslumo ugdymui.  20 - ties metrų nuo šaulio atstumu yra taikinių sistema su 6 -šiomis lėkštėmis, kurių diametras 20 cm. Tai gali būti Bianči sistema. Laikmatyje naujokui nustatomi du signalai kas 15-ka sekundžių. Patyręs šaulys pats nustato laiko intervalą. Būtinas stalas.

          Startas. Garsinis signalas.

          Pratimo pabaiga. Garsinis signalas po 15 sekundžių.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į taikinį. Užtaisytas pistoletas laikomas abiem rankomis saulės rezginio lygyje, vamzdžiu į taikinį, alkūnės prie liemens šonų. Rodomasis pirštas yra už gaiduko apsaugos lankelio, lygiagrečiai su vamzdžiu. Patyrusiems šauliams: pistoletas -  dėkle, rankos nuleistos.

          Atlikimo procedūra.

          Pagal garsinį signalą šešiais šūviais, iki antrojo signalo, numušate  6 -ias lėkštes. Tada įjungiate saugiklį, įdedate pistoletą į dėklą arba dedate ant stalo. Pakeliate  lėkštutes ir pakartojate pratimą.

Jei jus du kartus iš eilės iššovėte 6 šūvius ir pataikėte į  6 lėkštutes, būtina sumažinti šūvių intervalą viena sekundę.  Po sekančių dviejų sėkmingų bandymų reikia sumažinti laiko tarpą dar viena sekundę ir t.t. Šešios lėkštutės per šešias sekundes du kartus iš eilės - tai labai geras rezultatas. Treniruočių metu įrašykite visus  duomenis į lentelę, kad galėtumėte kontroliuoti įgūdžius.

Stiprioji ir silpnoji ranka.

          Stovėsena ir pistoleto laikymas su viena ranka, šaudant įvairiais atstumais. Šaudyti abiem rankom iš pistoleto yra daug lengviau, nei viena. Pabandykite skaldyti malkas viena ranka. Tie, kurie bandė tai daryti, sutiks, kad  daug patogiau laikyti kirvį abiem rankomis.

          Sportinis pistoleto laikymas su viena ranka yra nestabilus, ir neleis greitai pakartotinai iššauti. Šaudymas viena ranka - tai papildomi sunkumai sportininkui. Ginklo laikymas abiem rankomis ir agresyvi stovėsena, suteikia galimybę kontroliuoti ginklą ir greitai numušti daugiau taikinių. Todėl šis ginklo laikymas akivaizdžiai geresnis, negu laikymas viena ranka. Jeigu kas nors dar abejoja, tai tegul pabando atlikti pratimą "Bill-Drill" su viena ranka ir tada - abiem rankomis ("Bill-Drill" - tai  6 šūviai į taikinį iš 7 m). Ir tada sulyginkite laiką ir šaudymo kokybę. Net sportininkas, šaudantis olimpinėse rungtyse viena ranka, dviem rankomis pataikys tiksliau ir greičiau.

          Pagal praktinio šaudymo taisykles, sportininkai varžybose šaudo laisvu stiliumi. Tai reiškia, kad šaulys gali šaudyti ir  viena ranka, ir abiem, jei nenurodyta kitaip. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, sportininkai, žinoma, šaudo, laikydami ginklą abiem rankomis.

          Norėdami įvertinti šaulių meistriškumą, praktinio šaudymo varžybose, visada yra pratimai, kur reikia šaudyti viena ranka. Tai gali būti pratimai tik stipriajai arba tik silpnajai rankai. Todėl šaulys turi mokėti pataikyti į taikinį, laikydamas ginklą viena ranka. Šaudant viena ranka, yra du stovėsenos variantai. Stovėsena, šaudant viena ranka į sudėtingus taikinius iš vidutinių ir tolimų distancijų.

          Norint pataikyti į sudėtingus taikinius, iš vidutinio ir tolimo atstumo, būtina atsistoti į patogią stovėseną, pasukus korpusą ir kojas maždaug 45° kampu pagal šaudymo kryptį. Ranka su pistoletu ištiesta į taikinio pusę. Pistoletas laikomas įprastu būdu. Daugelio patyrusių šaulių ranka su ginklu šiek tiek sulenkta per alkūnę. Tai daroma todėl, kad šūvio metu, ranka, sulenkta per alkūnę, atlieka kaip atatrankos amortizatorius. Šiuo atveju korpusas nejuda. Jei ištiesime ranką  ir visiškai atlenksime, tai atatrankos metu impulsas iš rankos pereis į petį, ir korpusas pasislinks į pradinę padėtį. Pakartotinam šūviui teks suderinti kūno ir prisitaikymo prietaisus. (Tikiuosi, jūs prisimenate, kad praktiniame šaudyme naudojami ginklai tik didelio kalibro su nemaža atatranka).
Esant tokiai stovėsenai, korpusas turi būti šiek tiek palenktas į priekį. Korpuso palinkimas leidžia lengviau kompensuoti ginklo atatranką ir atlikti greitą pakartotiną  šūvį. Laisva ranka prispaudžiama prie krūtinės ar pilvo, kad netrukdytu judėti.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×