Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Stovėsena, laikant pistoletą stipriąja ranka

Recommended Posts

          Šaudant silpnąja ranka, kartais šiek tiek patogiau palenkti ginklą į stipriąją pusę. Tai padės sumažinti riešo išlenkimą, nes taip  fiziologiškai patogiau laikyti ginklą. Būtina stiprinti taikymosi įgūdžius, pakreipus ginklą. Šis įgūdis gali praversti laikant ginklą abiem rankomis, šaudant iš nepatogios padėties.

          Stovėsena, šaudant viena ranka iš trumpo ir vidutinio nuotolio.  Taikantis į atvirus taikinius iš trumpo ir vidutinio nuotolio su viena ranka, naudojama frontoli stovėsena.
Taip stovėti yra įprasta, laikant ginklą abiem rankom. Norėdami tai padaryti, reikia patraukti vieną ranką ir ją prispausti prie kūno. Pistoletas, laikomas kita ranka,  turėtų likti ant prisitaikymo linijos, tarsi jus liktumėte ankstesnėje stovėsenoje. Tokiu atveju kūnas ir kojos yra statmeni ugnies linijai. Ranka su pistoletu sulenkta per alkūnės.

post-70-0-23435900-1372665569_thumb.png

          Tokia stovėsena, kai korpusas yra statmenas ugnies linijai, lengva perimti ginklą iš vienos rankos į kitą. Ši stovėsena gali būti naudojama pratime, kur jūs turite šaudyti iš už priedangos dešinėje pusėje ir, arba kairėje pusėje kaire ranka. Frontali stovėsena taip pat naudojama, keičiant ginklo laikymą dviem rankomis, prie laikymo viena ranka, ir atvirkščiai. Šaulys laiko pistoletą stipriąją ranką, stovėdamas frontalia stovėsena.

          Kartais varžybose, pagal pratimo sąlygas, šaulys turi viena ranka laikyti rekvizitą, o kita - šaudyti. Taigi, reikia mokytis šaudyti viena ranka, visais variantais, kurie gali pasitaikyti varžybose.

Pistoleto išsitraukimas, šaudant silpnąja ir stipriąja ranka.

          Treniruočių metodika.

          Pistoleto išsitraukimas, šaudant stipriąja ranką

 Jei jus įvaldėte ginklo išsitraukimą abiem rankom, tai išsitraukimas stipriąja ranka nesudarys daug sunkumų.

post-70-0-91213900-1372665660_thumb.png

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į taikinį, atsipalaidavęs, rankos nuleistos. Pistoletas yra dėkle, šovinys - lizde, saugiklis įjungtas. Jūsų patogumui, mes išdėstysime šio proceso etapus:

          1. Šaulys stovi veidu į taikinį.

          2. Pagal laikmačio signalą abi rankos vienu metu pakyla ir pradeda judėti ginklo link. Stiprioji ranka dedama ant rankenos iš viršaus ir glaudžiai atsiremia tarpupirščiu tarp nykščio ir rodomojo vertikaliai į išorinę ginklo rėmo išlinkį. Trimis pirštais - viduriniu, bevardžiu ir mažuoju - apglėbiame rankeną. Rodomasis pirštas - tiesus, nykštys dedamas ant saugiklio, jei leidžia dėklas. Silpnosios rankos plaštaka prispaudžiama prie krūtinės.

          3. Tvirtu judesiu pistoletas ištraukiamas iš dėklo ir pasukamas vamzdžiu į taikinį, judėdamas aukštyn ir žemyn. Didysis pirštas išjungia saugiklį. Pistoletas pakeliamas į liniją  "akis - taikinys", kurio trajektorija panaši į  "F" raidę.

          4. Kai tik matymo lauke pasirodo taikikliai, rodomasis pirštas pradeda laisvą gaiduko eigą.

          5. Pistoletui judant, galutiniame trajektorijos etape taikymosi prietaisai išlyginami ir suderinami su taikinio centru. Rodomasis pirštas galutinai nuspaudžia gaiduką.
Ginklo išsitraukimo metu, korpusas ir galva išlieka stabilios. Dirba tik rankos. Nepamirškite starte pradėti kelti abi rankas tuo pačiu metu.

          Pistoleto išsitraukimas, šaudant silpnąja ranką.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi veidu į taikinį, atsipalaidavęs, rankos nuleistos. Pistoletas yra dėkle, šovinys - dėtuvėje, su įjungtu saugikliu. Jūsų patogumui, mes išdėstysime ginklo išsitraukimo proceso etapus:

          1. Šaulys stovi veidu į taikinį.

          2. Pagal laikmačio signalą, abi rankos tuo pačiu pakyla ir pradeda judėti link ginklo. Stiprioji ranka sugriebia pistoleto rankenos apatinę dalį trimis pirštais - nykščiu, rodomuoju ir viduriniuoju. Tuo tarpu silpnosios rankos plaštaka pasiekia saulės rezginį.

          3. Tvirtu judesiu pistoletas ištraukiamas iš dėklo ir vamzdis pasukamas į taikinį, ir juda aukštyn ir į priekį. Krūtinės lygyje, silpnoji ranka sugriebia  rankeną ir nesustodama juda toliau. 

          4. Pistoletas pakeliamas į liniją  "akis - taikinys", kuri pagal  trajektorija panaši į raidę "F". Stiprioji ranka prispaudžiama prie krūtinės arba pilvo. Didysis silpnos rankos pirštas atjungia saugiklį. Kai tik matymo lauke pasirodo prisitaikymo prietaisai, rodomasis pirštas pradeda judėti laisva eiga.

          5. Pistoletui judant, galutiniame trajektorijos taške prietaisai išlyginami ir suderinami su taikinio centru. Rodomasis pirštas tolygiai suspaudžia gaiduką.

         Ginklo išsitraukimas silpnąja  ranka yra greitas ir patogus, jei pistoletas yra su dvipusiu saugikliu (MP-446 "Vikingas"). Tuo tarpu, kai saugiklis vienpusis, 2-ame išsitraukimo etape, teks išsitraukti stipriąja ranka, kad išjungti nykščiu saugiklį, o tada perkelti ginklą į silpnąja ranką.

post-70-0-76224400-1372665846_thumb.png

         Pistoleto perkėlimas iš stiprios rankos į silpnąja, išsitraukiant ginklą.

         Daugeliu atvejų, šaudymui varžybose su viena ranka, paruošimi trumpi pratimai, kuriose yra ne daugiau kaip 9 įskaitiniai šūviai. Dažnai tokiose pratimuose, ginklas  gali gulėti ant lygaus paviršiaus arba kokioje nors dėžutėje. Šie pratimai nereikalauja papildymo pistoleto užtaisymo. Tuo atveju, jei ginklas užstringa arba šūvis vėluoja, šaulys turi teisę pašalinti gedimą ir iš naujo užtaisyti, naudodami kitą ranką. Visais kitais atvejais, ginklo arba rankos, laikančios ginklą, lietimas, yra baudžiamas.

         Šaudymo metodai, naudojant stipriąją ir silpnąją rankas.

         Treniruočių pratimas Nr 12a. Pistoleto išsitraukimas stipriąja ranka. Atliekamas tuščia eiga, be laikmačio. Pistoleto išsitraukimo įgūdžių ugdymas stipriąja ranka ir pirmasis šūvis. Ši pratimas turėtų būti atliekamas prieš treniruotę,  apšilimui. Taikinys yra 10-15 metrų atstumu.

Startinė pozicija.

         Šaulys atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Ištaisytas pistoletas dėkle, saugiklis įjungtas. Rankos nuleistos.

ATLIKIMO PROCEDŪRA

         Šaulys lėtai išsitraukia ginklą stipriąja ranka, nukreipia jį į taikinį ir imituoja šūvį. Silpnoji  ranka vienu metu prisispaudžia prie krūtinės arba pilvo. Tada šaulys įjungia saugiklį ir įdeda pistoletą į dėklą. Atsistoja į pradinę padėtį ir pakartoja pratimą.

Visi judesiai yra sklandūs ir vientisi. Užduotis - 10 kartų ramiai, techniškai teisingai išsitraukti ginklą ir iššauti. Jei pajutote, kad pratimas pavyko, tai pakartokite ginklo išsitraukimą 5 kartus, tačiau atlikite pratimą greičiau. Sekite, kad greičio padidėjimas, nepakenktų kokybei. Po to, kai išsitraukėte ginklą 15 kartų, keiskite startinę padėtį. Reikia atlikti šį pratimą  startinėje pozicijoje "rankas aukštyn".

         Treniruočių pratimas Nr 12.

         Ginklo išsitraukimas, ir šūvis stipriąja ranka.

         Atliekamas su šoviniais ir laikmačiu. Ginklo išsitraukimo įgūdžių ugdymas ir pirmasis šūvis stipriąja ranka. Pratimas analogiškas Nr12a. Vietoj taikinio geriau naudoti gongą - lėkštę,  kurios matmenys 30 cm diametro, esančią 10-15 m atstumu.

         Šaulys turi turėti  2 šovinių dėtuvės. Kiekvienoje dėtuvėje turi būti 10 šovinių. Dėtuvės turi būti dėkluose, prie šaulio šono. Pratimą geriausia atlikti po pratimo Nr 12a. Laikmatis prie diržo.

 

STARTINĖ POZICIJA

         Šaulys stovi, atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Užtaisytas pistoletas - dėkle, šovinys - dėtuvėje, saugiklis įjungtas. Rankos nuleistos.

 

ATLIKIMO PROCEDŪRA 

         Šaulys nustato laikmatį į padėtį "Random" - atsitiktinis įjungimas (jei yra tokia funkcija). Tai reiškia, kad po laikmačio mygtuko nuspaudimo "Start", pasigirs garsinis signalas su tarpais 2 ir 5 sekundės. Pagal garsinį  signalą, šaulys stipriąja ranka lėtai išsitraukia ginklą  ir iššauna į taikinį. Ginklo išsitraukimą, prisitaikymą  ir šūvį šaulys atidžiai stebi ir kontroliuoja visus atlikimo etapus, pagal knygos skyrių  "Greitas pistoleto išsitraukimas ir šaudymas stipriąja ranka". Po šūvio šaulys užlenkia gaiduką, įjungia saugiklį, įdeda ginklą į dėklą ir užima startinę poziciją. Ginklo išsitraukimą  atliekame 5 kartus lėtai. Tada 5 kartus - greitu tempu, tačiau nepakenkiant  kokybei.

         Iššovęs 10 šūvių, šaulys ištaiso ginklą. Įdeda naują dėtuvę, įstumia šovinį į lizdą, įjungia saugiklį ir įsideda pistoletą į dėklą. Tada atsistoja startinėje pozicijoje Nr 2.

         Startinė pozicija Nr 2.

         Šaulys stovi, atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Užtaisytas pistoletas - dėkle, šovinys - lizde, saugiklis įjungtas. Rankos pakeltos. Plaštakos aukščiau pečių.

         Atlikimo procedūra. Šaulys iššauna 10 šūvių iš startinės pozicijos Nr 2.

Užsiėmimu metu, stažuotojas nusprendžia, kiek kulkų jam panaudoti kiekvienoje startinėje pozicijoje.
Po treniruočių reikia atlikti 5 bandomuosius šūvius, pagal gongą, iš kiekvienos startinės pozicijos. Rezultatus įrašyti į lentelę.

         Treniruočių pratimas Nr 13a. Pistoleto greitas išsitraukimas, šaudant silpnąja ranka.

Atliekamas tuščia eiga. Be laikmačio. Ginklo išsitraukimo technikos tobulinimas ir šaudymas, nusitaikant silpnąja ranka. Taikinys yra  8-10 m atstumu.

         Startinė pozicija.

         Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Ištaisytas pistoletas - dėkle, saugiklis išjungtas. Rankos nuleistos.

 

ATLIKIMO PROCEDŪRA

 

         Šaulys lėtai išsitraukia ginklą stipriąja ranka, perdeda į silpnąja, nusitaiko į taikinį ir imituoja šūvį. Tada perkelia ginklą į stipriąja ranką, išjungia saugiklį ir įsideda  atgal į dėklą. Pratimas yra atliekamas taip, kaip aprašyta knygos skyriuje "Greitas pistoleto išsitraukimas, kai šaudoma silpnąja ranka". Dvipusis saugiklis išjungiamas silpnos rankos nykščiu. Vienpusis - stiprios rankos nykščiu.

post-70-0-70978800-1372666234_thumb.png

         Šaulio užduotis - 10 kartų ramiai, techniškai teisingai išsitraukti ginklą ir iššauti.

         Jei pajutote, kad pratimas pavyko, tai pakartokite išsitraukimą dar 5 kartus, tačiau greičiau. Sekite, kad greičio padidinimas nepakenktu kokybei. Po to, kai  ginklą išsitrauksite 15 kartų, pakeiskite startinę padėtį. Būtina atlikti šį pratimą startinėje pozicijoje "rankos aukštai".

         Treniruočių pratimas Nr 13. Greitas pistoleto išsitraukimas, šaudant silpnąja ranka.
Atliekamas su šoviniais ir su laikmačiu. Greito ginklo išsitraukimo silpnąja ranka technikos tobulinimas. Pratimas analogiškas pratimui  Nr13 a. Vietoj taikinio yra geriau naudoti gongą - plieninę, nenukrentančią lėkštę, kurios matmenys 30 cm, ir esančia 10-15 m atstumu.
         Šaulys turi turėti 2 dėtuves. Kiekvienoje dėtuvėje - 10 šoviniu. Dėtuvės - dėkluose, kurie yra ant šaulio šonu. Pratimą geriausiai atlikti po pratimo Nr13a.

 

STARTINĖ POZICIJA

 

         Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Pistoletas užtaisytas - dėkle, šovinys - lizde, saugiklis įjungtas. Rankos nuleistos.

 

ATLIKIMO PROCEDŪRA

 

         Šaulys nustato laikmatį į padėtį  "Random" - atsitiktinis įjungimas (jei yra tokia funkcija). Tai reiškia, kad paspaudus mygtuką "Start",  laikmatis duos signalą intervalu 2 ir 5 sekundės. Šaulys užima startinę pozicija, nuspaudžia laikmačio mygtuką. Pagal garsinį signalą, lėtai, išsitraukia ginklą stipriąja ranka, perkelia  į silpnąja ir iššauna į taikinį. Greitą išsitraukimą, nusitaikymą ir šūvį šaulys atidžiai stebi ir kontroliuoja visus etapus, atsižvelgdamas į knygos skyrių  "Greitas pistoleto išsitraukimas, kai šaudoma silpnąja ranka". Po šūvio, šaulys  nuleidžia gaiduką  (jei pistoletas dvigubo veikimo), išjungia saugiklį, įdeda į dėklą ir užima startinę poziciją. Greitas pistoleto išsitraukimas atliekamas lėtai 5 kartus. Po to 5 kartus - greitu tempu, tačiau nepakenkiant kokybei.

 Iššovęs 10 šūvių, šaulys ištaiso ginklą. Įdeda naują dėtuvę, įstumia šovinį į lizdą, įjungia saugiklį ir įsideda pistoletą į dėklą. Tada atsistoja į startinę pozicija Nr 2.

Startinė pozicija Nr2.
Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Ištaisytas pistoletas - dėkle, saugiklis išjungtas. Rankos pakeltos. Plaštakos aukščiau pečių.

 

ATLIKIMO PROCEDŪRA

 

          Šaulys iššauna 10 šūvių iš startinės pozicijos Nr 2. Treniruočių metu šaulys pats nusprendžia, kiek kulkų jis panaudos kiekvienoje startinėje pozicijoje.
Po treniruotės reikia iššauti pagal gongą 5 bandomuosius šūvius iš kiekvienos startinės pozicijos. Rezultatus įrašyti į lentelę.

 

post-70-0-28558400-1372666551_thumb.png

          Pratimas Nr14a. Pistoleto perėmimas iš vienos rankos į kitą. Atliekamas tuščia eiga.  Be laikmačio. Pistoleto perėmimo iš vienos rankos į kitą technikos tobulinimas, pataikant į taikinį su kiekviena ranka. Būtina įrengti du taikinius 10-15 m atstumu.  Atstumas tarp taikinių - 2-3 m.

 

STARTINĖ POZICIJA

 

          Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Pistoletas ištaisytas -  dėkle, saugiklis išjungtas. Rankos nuleistos.

          Atlikimo procedūra.

          Pagal garsinį signalą, šaulys išsitraukia pistoletą,  išjungia saugiklį, ir, nusitaikęs, imituoja šūvį stipriąja ranka. Tada, nenuleisdami pistoleto, perimate į silpnąja ranką ir imituojate šūvį silpnąja ranka. Kartokite pratimą kelis kartus. Pajutęs nuovargį, šaulys įjungia saugiklį, ir įsideda ginklą į dėklą. Perimant ginklą iš vienos rankos į kitą, stenkitės jo nekratyti. Pistoletas turi likti vietoje, keičiasi tik rankos.

 

          Pistoleto perkėlimas iš silpnos rankos į stipriąja.

          Treniruočiu pratimas Nr 14. Pistoleto perkėlimas iš vienos rankos į kitą, pataikant į taikinius.  Atliekamas su šoviniais. Su laikmačiu. Pistoleto perdavimo iš vienos rankos į kitą technikos tobulinimas, pataikant į taikinį kiekviena ranka.Turite įrengti du gongo tipo taikinius, 10-15 m atstumu. Atstumas tarp taikiniu - 2-3 m. Pratimą geriau atlikti po Nr14a pratimo. 

 

STARTINĖ POZICIJA

 

          Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Užtaisytas pistoletas - dėkle, šovinis lizde, saugiklis išjungtas. Rankos nuleistos.

          Atlikimo pocedūra

          Pagal garsinį signalą, šaulys stipriąja ranka išsitraukia ginklą, įjungia saugiklį, ir, nusitaikęs, iššauna į pirmą taikinį. Tada ginklą iš stiprios rankos perima į silpnąja, ir iššauna į kitą taikinį. Po to perima ginklą atgal į stipriąja ranką, ir dar kartą iššauna. Pistoletas perkeliamas iš vienos rankos į kitą tol, kol baigsis šaudmenys. Po to šaulys ištaiso pistoletą ir įsideda į dėklą.

          Treniruočių pratimas Nr 15. "Žingsnis - šūvis", šaudant stipriąja ir silpnąja ranka.
Atlikite pratimą "Žingsnis - šūvis", pataikant į taikinį tik stipriąja ranka. Tada pakartokite  tą patį pratimą, pataikydami į taikinį tik silpnąja ranka. Būkite atidūs. Judant, pritraukite ginklą prie krūtinės ir nuimkite pirštą nuo gaiduko. Neskubėkite. Atkreipti dėmesį į saugumą. Rekomenduojama skirti daugiau dėmesio šaudymui tiek stipriąja, tiek silpnąja ranka.

           Pavyzdžiui:  atlikdami pratimą, laikant ginklą abiem rankomis, šaudykite ir stipriąja, ir silpnąja ranka. Jei atliekant kokį nors pratimą,  šaulys jaučia sunkumus, tai geriausia ištaisyti ginklą ir tobulinti techniką tuščiąja eiga, o tada treniruotis su šoviniais.

           Nesijaudinkite dėl pataikymų viena ranka nestabilumo. Taisykite klaidas ir pataikykite į taikinius tokiu greičiu, kokiu tai galite daryti šiuo metu. Visi šauliai  susiduria su tais pačiais sunkumais, kaip ir jūs. Treniruojantis stipriąja ir silpnąja ranka atskirai, pastebėsite, kaip gerėja šaudymo kokybė abiem rankomis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×