Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Ginklo nukreipimas

Recommended Posts

Būdai ir metodai.

          Atlikus pirmą šūvį ir pataikius į pirmąjį taikinį, jums reikės nukreipti ugnį į kitą taikinį. Varžybose nėra tokių pratimų, kuriuos sudaro tik vienas taikinys. Todėl ginklo nukreipimas - tai vienas iš svarbiausių šaudymo elementų.  Šauliui gali atrodyti, kad ginklo nukreipimas nuo taikinio prie taikinio - tai labai paprastas veiksmas, kuris nereikalauja ypatingo dėmesio. Tai didelė klaida. Ginklo nukreipimas - tai pauzė tarp dviejų šūvių, kurią reikia sumažinti iki minimumo. Tokiu būdu žymiai sumažinsite bendrą serijos laiką, nepakenkdami šaudymo tikslumui.

          Kad teisingai nukreipti ginklą, turite atlikti šiuos veiksmus:

          1. Po pataikymo į vieną taikinį, pirmos pradeda judėti akys ir susifokusuoja sekančio taikinio pataikymo taške.

          2. Tada šaulys pasisuka korpusu, nukreipdamas ginklą tiesia linija į taikinį, į  kurią jau sufokusuotas žvilgsnis. 

          Ginklo nukreipimo momentu, pasirinkama laisva gaiduko nuleidimo eiga. Kai suderinami kryptukas ir prisitaikymo taškas - ištobulintas gaiduko nuspaudimas ir šūvis. Jei kitas taikinys yra matymo lauke, tai iš pradžių juda tik akys, o tada korpusas kartu su galva.

          Tačiau, jei kitas taikinys yra už matymo lauko, tuo atveju pirma pasukama galva, o tada - korpusas su pistoletu. Nukreipiant ginklą, plaštakos, dilbiai, pečiai, nugara juda kartu, kaip tanko bokštas. Susisuka tik kojos. Ginklo nukreipimo metu, nuimti  pirštą nuo gaiduko nėra būtinybės.

          Greito ginklo nukreipimo treniruotėse, pirmiausia turi būti veiksmų seka: pirmos juda akys arba galva, tada kūnas. Kodėl pirmiausia turėtų judėti tik akys?  Esminė klaida, nukreipiant ginklą - tai pistoleto nukreipimas aplenkiant taikinį. Šauliui bus daug sunkiau sustabdyti ginklą tiksliai taikinio centre. Kai žvilgsnis aplenkia pistoleto judėjimą ir susifokusuoja į taikinį, tada "pernešimo"/aplenkimo tikimybė ženkliai sumažėja.

          Nepriklausomai nuo to kaip išdėstyti taikiniai, ginklo nukreipimas visada atliekamas tiesia linija. Tiesioji - trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų.

          Iš pradžių šie du veiksmai (akių judėjimas ir nukreipimas), bus atskiri. Po kelių treniruočių šie veiksmai susilies į vieną harmoningą judesį, o ginklo nukreipimas bus greitas ir tikslus.
Dažnai pratimuose būna momentų, kai tenka nukreipti ginklą tarp taikinių, esančių šaulio dešinėje ir kairėje. Tarp dviejų prisitaikymo linijų, tokiais atvejais kampas gali siekti 180 °. Esant tokiam plačiam ginklo nukreipimui, pistoletas turėtų nubrėžti pusratį, kad  pasiektų kitą taikinį. Šiuo atveju, patyrę šauliai nesuka pistoleto ratu, o jį prisitraukia prie savęs tuo metu, kai ginklas juda centrinėje lanko dalyje. Galutinėje šaulio posūkio trajektorijos dalyje pistoletas nesustoja ties taikiniu, o nutaikomas į jį. Todėl šaulys turi galimybę suderinti prisitaikymo prietaisus prieš šūvį, neprarandant ginklo nukreipimo į sekantį taikinį greičio. Esant tokiam  ginklo nukreipimo metodui, jį lengviau kontroliuoti. Toks metodas dažniausiai naudojamas taikantis į atvirus taikinius, šaudant trumpais ir vidutiniais nuotoliais.

 

NUKREIPIMAS TIESIOMIS RANKOMIS, NUKREIPIMAS SULENKTOMOS RANKOMIS 

 

          Ginklo nukreipimas nuo taikinio prie taikinio. Norėdami išmokti greitai pataikyti į taikinius, būtina prisiminti:  ginklo nukreipimas turėtų būti energingas ir greitas, o šūvis - tvarkingas. Pradėdami treniruotis, būtina atlikti visus pratimus aiškiai ir nuosekliai. Jeigu nematote kryptuko taikinyje - nereikia šauti! Net tuo atveju, jeigu taikinys yra arti. Šaulys visada turi kontroliuoti  kiekvieną savo šūvį, ir kiekvieną pataikymą.

          Atsižvelgiant į žmogaus galimybių ribas, vertėtų pasakyti, kad šaulys gali šaudyti taip greitai, kaip greitai juda jo akys. Todėl, siekiant padidinti ginklo nukreipimo ir šaudymo greitį, - treniruokite akis, išnaudodami visą laisvą laiką.

 

TRENIRUOČIŲ PRATIMAS Nr16.

 

          Akių judėjimo greičio treniruotės.

          Atliekamas be ginklų. Be laikmačio. Pratimas skirtas treniruoti akių judėjimo greitį, kai ginklas nukreipiamas nuo vieno taikinio į kitą. Pritvirtinkite namie,  miegamajame (žinoma, su sutuoktinio sutikimu) ant  priešingos nuo lovos sienos sumažintas taikinio kopijas. Tai gali būti kartoninių arba plieninių taikinių kopijos. Prabudus ir prieš miegą keletą kartų pažvelkite iš pradžių į vieną, o paskui į kitą taikinį, fokusuodami žvilgsnį į kiekvieno taikinio centrą. Tas pats pratimas gali būti atliekamas ir biure, naudojant daiktus, esančius patalpoje. Neleiskite akims pavargti. Po tam tikro judesių skaičiaus, būtina pamirksėti  ir duoti akims pailsėti.

post-70-0-12930300-1372667262_thumb.png

          Treniruočių pratimas Nr17a. Ginklo nukreipimas.

          Atliekamas tuščia eiga. Be laikmačio. Būtina įrengti priekyje keturis taikinius (taikinių modelius). Taikiniai sunumeruojami eilės tvarka iš kairės į dešinę: M1, M2, M3, M4. Tarp dviejų centrinių taikiniu M2 ir M3 kampas - 45-60 °. Kampas tarp kraštutinių taikiniu M1 ir M4  - 90-120°.  Nepamirškite:  treniruotė  tuščiąja eiga turi vykti prieš neperšaunamą sieną. Ginklai ir dėtuvės turėtų būti ištaisyti. Jei turite tarnybinį ginklą, tai netingėkite ištaisyti dėtuvę.

         Startinė pozicija.

         Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Rankos nuleistos. Ištaisytas pistoletas - dėkle.

         Atlikimo procedūra.

         Pirmasis etapas. Šaulys išsitraukia pistoletą ir imituoja šūvį į taikinį M2. Tada, nepasukdamas galvos, nukreipia žvilgsnį į taikinį M3, tolygiai nukreipia ginklą ir imituoja šūvį į taikinį M3. Po šūvio, nesustodamas, pažiūri į taikinį M2, nukreipia pistoletą atgal ir vėl imituoja šūvį. Ir taip daro10-20 kartu. Kai atsiranda nuovargis, būtina įsidėti ginklą į dėklą ir leisti raumenims pailsėti.

post-70-0-09463900-1372667411_thumb.png

         Antrasis etapas. Šaulys pakartoja pratimą, panaudodamas taikinius M1 ir M4. Šiame etape šaulys iš pradžių pasuka galvą, nukreipia žvilgsį į taikinį, tada nukreipia  ginklą ir imituoja šūvį. Nukreipdami ginklą esant dideliam taikinių nuokrypiui, bus patogiau, jeigu kojas sulenksite per kelius. Tai suteiks korpusui daugiau laisvės. Kojų pėdų padėtis, nukreipimo metu, nesikeičia.

         Trečiasis etapas. Šaulys pakartoja pratimą, nuosekliai nukreipdamas ginklą ir imituodamas šūvį į kiekvieną iš keturių taikiniu ten ir atgal: M1- M2 - M3 - M4-M3 - M2 - M1 - M2 - M3 - M4.

 

          Visi veiksmai atliekami kelis kartus, laikant pistoletą abiem rankom, po to, pakaitomis silpnąją ir stipriąja ranka. Atliekant šį pratimą, nereikia skubėti. Visus veiksmus reikia atliekti nuosekliai, be klaidų, palaipsniui didinant tempą. Imituojant šūvį, reikia derinti taikiklius ir kruopščiai nuleisti gaiduką. Jūs turite įsivaizduoti, kad šaudote realiai. Ir dvigubo, ir viengubo veikimo pistoletuose, šaudant, gaiduką reikia spausti su jėga, kurios pakaktų iššauti. Atliekant šį pratimą, nereikia šaudyti automatiškai.

          Keturių taikinių schema, atliekant Nr 17a pratimą.

          Treniruočių pratimas Nr 17. Pistoleto nukreipimas šaunant. 

          Atliekamas su kulkomis ir laikmačiu. Šiam pratimui atlikti reikalinga šaudymo aikštelė, kurios plotis 20 m. Jeigu aikštelės plotis yra mažesnis kaip 20 m, tada išdėstykite taikinius kiek įmanoma plačiau, kiek leidžia aikštelė. Nepamirškite: atstumas iki plieniniu taikiniu turi būti mažiausiai 8 m. Taikiniu aplinka - tokia kaip ir pratimo Nr 17a. Šiam pratimui  geriausiai tinka gongai - nekrintančios plieno plokštės  20-30 cm skersmens. Sudarant pratimus sekite, kad plieno taikinys būtų statmenas šaudymo krypčiai. Tai turi būti padaryta, siekiant išvengti rikošeto. Taikiniai sunumeruojami eilės tvarka iš kairės į dešinę: M1, M2, M3, M4. Pratimą geriausiai  atlikti po pratimo  Nr17a.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Rankos nuleistos. Užtaisytas ginklas -  dėkle, šovinys - lizde, saugiklis įjungtas. 

          Atlikimo procedūra.

          Pirmas etapas. Pagal garsinį signalą šaulys išsitraukia ginklą ir pataiko į taikinį M2. Tada, nepasukdamas galvos, nukreipia žvilgsnį į taikinį M3, tolygiai nukreipia pistoletą ir iššauna į taikinį  M3. Po šūvio, nesustodamas, nukreipia žvilgsnį į taikinį M2, nukreipia pistoletą atgal ir dar kartą iššauna. Prisitaikymas vyksta pagal pirmąjį variantą. Taikiniai numušami tol, kol dėtuvėje baigiasi šoviniai. Baigus, būtina išimti dėtuvę ir ištaisyti ginklą. Net jei esate tikri, kad pistoletas ištaisytas, atitraukite užraktą du kartus ir nuleiskite gaiduką. Tada užtaisykite ginklą ir pereikite prie kito etapo.

          Antras etapas. Šaulys pakartoja pratimą, naudodamas taikinius M1 ir M4. Šiame etape šaulys iš pradžių pasuka galvą, nukreipdamas žvilgsnį į taikinį, tada nukreipia ginklą ir pataiko į taikinį. Perkeliant/nukreipiant ginklą dideliu kampu, patogiau tai atlikti šiek tiek sulenkus kojas per kelius. Tai suteiks korpusui daugiau laisvės. Kojų padėtis, perkėlimo metu, nesikeičia.

          Trečias etapas. Šaulys pakartoja pratimą, nuosekliai nukreipdamas ginklą ir šaudydamas į visus keturis taikinius ir atgal: M1 - M2 - M3 - M4 - M 3 M2 - M1 - M2 - M3 - M4.

          Visos procedūros atliekamos po kelis kartus, laikant ginklą abiem rankomis, po to vien silpnąją ir vien stipriąja ranka. atliekant šį pratimą, nereikia skubėti. Visi veiksmai turi būti vykdomi nuosekliai, be klaidų, palaipsniui didinant tempą. Atminkite, kad ginklą nukreipiate tam, kad pataikytumete į taikinį. Todėl kruopščiai ruoškitės kiekvienam šūviui. Būtinai pataikykite. Jeigu nepataikėte, - privalote šūvį pakartoti  ir pataikyti į taikinį.

           Peržiūrėkite savo rezultatus laikmatyje. Laikmatis parodys visus laiko intervalus tarp šūvių, pradedant pirmuoju. Nuolat stebėkite savo rezultatų kaitą. Baigę pratimą, paskutinės šūvių serijos rezultatus įrašykite į kontrolinę lentelę.

 

TRENIRUOČIU PRATIMAS Nr18. GINKLO NUKREIPIMAS, UŽMERKTOMIS AKIMIS

 

           Treniruotė tuščia eiga. Be laikmačio. Pratimas skirtas judesių koordinavimui, raumenų atminties ir sąmonės vystymuisi. Pratimas tinka tiek patyrusiems šauliams, tiek  naujokams. Taikiniai nereikalingi. Pratimas yra atliekamas tik po to, kai įsisavinti pratimai Nr5a ir Nr10a.

           Startinė pozicija.

           Šaulys stovi veidu į šviesią sieną arba šaudykloje - veidu į kulku neperšaunamą užtvarą. Ištaisytas pistoletas laikomas abiem rankomis, saulės rezginio lygyje, vamzdžiu į neperšaunamą užtvarą.

           Atlikimo procedūra.

           Pakelkite ginklą į tą lygį, kuris jums atrodo optimalus, šaudymo stovėseną suderinkite su prisitaikymo prietaisais, niekur nesitaikydami. Užmerkite akis ir nukreipkite ginklą horizontaliai  20° į dešinę. Atmerkite akis ir įsitikinkite, ar suderinti taikikliai.

           Pakartokite tą patį, tik su 20° posūkiu į kairę. Dirbkite be įtampos ir emocijų. Jūs turite pasiekti tai, kad po ginklo nukreipimo su užmerktomis akimis, taikikliai liktu suderinti.
           Kai pratimas bus įsisavintas, padarykite jį sudėtingesnį. Padidinkite posūkio kampą iki 90° į dešinę ir į kairę. Nepamirškite išlaikyti prisitaikymo liniją. Norėdami įtvirtinti šį pratimą sąmonėje, atlikite šiuos veiksmus: nukreipkite pistoletą į taikiklio centrą, užmerkite akis, pasisukite į kairę  90° kampu, po to, neatsimerkdami, 90° kampu į dešinę ir patikrinkite, ar prisitaikymo linija nepasislinko. Jei tai neįvyksta, vadinasi, jūs sugebate laikyti suderintą ginklą tarp jūsų ir taikinio, nepriklausomai nuo žvilgsnio krypties. Tai didelis žingsnis, šaudymo įgūdžių tobulinimui.

 

TRENIRUOČIU PRATIMAS Nr 19. ŠAUDYKLINIS NUKREIPIMAS

 

          Atliekamas su šoviniais ir laikmačiu. Pratimas skirtas ginklo nukreipimo technikos tobulinimui, o taip pat dėmesio ir atminties ugdymui. Tinka tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems šauliams.

          Šiam pratimui būtina šaudymo aikštelė, kurios plotis 20 m Jei aikštelės plotis yra mažesnis negu 20 m, tai  taikinius išdėstykite kiek įmanoma plačiau, kiek leidžia aikštelė. Nepamirškite: atstumas iki plieniniu taikiniu turi būti mažiausiai 8 m. Taikinių aplinka tokia pat, kaip pratimo Nr 17, pridedant po vieną taikinį centre.

          Šiam pratimui geriau tinka gongai - nenukrentančios plieno lėkštės 20-30 cm diametru. Taikiniams sąlyginai suteikiami eilės numeriai iš kairės į dešinę: M1, M2, M3, M4, M5.

          Startinė pozicija.

          Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu į taikinį. Rankos nuleistos. Užtaisytas pistoletas - dėkle, šovinys - lizde, saugiklis įjungtas.

          Atlikimo procedūra.

          Pirmasis etapas. Pagal garsinį signalą, šaulys išsitraukia ginklą ir numuša taikinius tokia tvarka: M1 - M2 - M1 - M3 - M1 - M4 - M1 - M5 - M1 - M4 - M1 - M3 - M1 - M2 - M1. Taikiniai numušami  tokiu šaudykliniu būdu tol, kol nesibaigs dėtuvėje šoviniai. Baigus, ginklas ištaisomas ir įdedamas į dėklą. Tada pistoletas užtaisomas iš naujo, ir šaulys pereina prie sekančio etapo.

post-70-0-34410800-1372667732_thumb.png

           Antrasis etapas. Šaulys pakartoja pratimą, naudodamas kitą šaudymo tvarką: M5-M4 - M5 - M3 - M5 - M2 - M5 - M1 - M5 - M2 - M5 - M3 - M5 - M4 - M5. Abu etapai atliekami kelis kartus, laikant ginklą abiem rankomis, po to pakaitomis silpnąja ir stipriąja ranka. Nereikia skubėti, atliekant šį pratimą. Kaip ir ankstesniuose pratimuose, visi veiksmai atliekami nuosekliai, be klaidų, palaipsniui didinant tempą. Šis pratimas, treniruoja ne tik raumenis, bet dėmesį ir atmintį.

           Atminkite, kad ginklą nukreipiate ne šiaip sau, bet tam, kad pataikytumėte į taikinį. Todėl kruopščiai apgalvokite kiekvieną šūvį. Venkite netikslių šūvių. Jei nepataikėte, turite pakartoti šūvį ir pataikyti į taikinį. Po kiekvienos šūvių serijos, pažymėkite atlikimo laiką ir palyginkite su ankstesniais rezultatais. Palyginkite vieno etapo laiką, šaudant abiem rankomis, silpnąja ir stipriąja ranka.

post-70-0-14187600-1372667832_thumb.png

           Kūrybiškai atlikite šį pratimą. Padidinkite taikiniu skaičių. Tai bus papildomas krūvis jūsų intelektui lavinti. Keiskite numušamų taikiniu eiliškumą.

           Nr 19 pratimo taikinių schema su penkiais taikiniais. 

           Treniruočių pratimas Nr 20. 

           Ginklo nukreipimas nedideliais atstumais plačiai išdėstytais taikiniais. Su šoviniais. Su laikmačiu. Pratimas yra skirtas treniruojantis ginklo nukreipimą tarp šoninių taikinių trumpais ir vidutiniais atstumais. Pratimas labiau tinka patyrusiems šauliams. Būtina įrengti du kartoninius taikinius šauliui iš kairės ir iš dešinės, 5-7 metrų atstumu. Kampas tarp taikinių krypčių turėtų būti 150-160° (ne daugiau kaip 180°). Šis pratimas gali būti atliekamas šaudymo aikštelėje, aptvertoje kulkų neperšaunama medžiaga. Įprastoje šaudykloje tokį pratimą atlikti neįmanoma. Prieš atlikdami šį pratimą, šaudykite tuščia eiga. Rekomenduojame stovėsena - šiek tiek sulenktais keliais. Tai suteiks korpusui daugiau laisvės, pasisukimui. Būkite atsargūs, atlikdami šiuos pratimus, nepažeiskite saugaus 180° kampo!

           Startinė pozicija.

           Šaulys stovi atsipalaidavęs, veidu šaudymo kryptimi. Rankos nuleistos. Užtaisytas pistoletas -  dėkle, šovinys - lizde, saugiklis įjungtas. Taikiniai turi būti išdėstyti simetriškai iš abiejų šaulio pusių.

           Atlikimo procedūra.

           Pagal garsinį signalą šaulys išsitraukia ginklą, tuo pačiu metu pasisuka į vieną iš taikinių ir iššauna. Po to apsisuka ir iššauna į kitą taikinį. Be sustojimo, šaulys nukreipia ginklą į ankstesnį taikinį, ir vėl pataiko vienu šūvių. Taikiniai numušami vienu šūviu, kol dėtuvėje nesibaigs šoviniai, kaip ir ankstesniuose pratimuose. Pabaigoje ištraukite dėtuvę, ištaisykite pistoletą, įjunkite saugiklį ir įdėkite jį į dėklą.

            Posūkio metu, viršutinė kūno dalis turėtų būti stabili. Posūkis atliekamas, susukant kojas. Pėdos nejuda. Ginklo nukreipimo metu galva lenkia kūną. Akys pirmos turi pamatyti taikinį. Pistoletas perkeliamas ne ratu, o pritraukiamas prie korpuso judėjimo trajektorijos viduryje. Trajektorijos pabaigoje nukreipiamas į taikinį. Nereikia ginklą pritraukti arti prie kūno. Čia nereikia "persūdyti", kad pratimo sau pačiam nesukomplikuoti. Būtina rasti aukso vidurį tarp prisitaikymo ir pistoleto nukreipimo į taikinį. Prisitaikymas vyksta pagal antrą arba trečią variantą. Pataikyti į taikinį jums reikia tiktai A zonoje. Po kiekvienos šūvių serijos peržiūrėkite laiką tarp šūvių laikmatyje. Atlikite eksperimentą: iššaudykite vieną dėtuvę, neatitraukdami ginklo, ir pažymėkite visos serijos laiką, po to iššaudykite antrą dėtuvę, prisitraukdami ginklą. Palyginkite laiką ir tikslumą kiekvienu atveju.

           Pakartokite pratimą stipriąja ir silpnąja ranka. Jei jūs atliekate pratimą užtikrintai ir be klaidų, pakeiskite atstumą ir kampą tarp taikinio krypčiu. Nereikia priprasti prie tų pačių sąlygų.
Paskutinės serijos rezultatus įrašykite į lentelę. Palyginkite ginklo nukreipimo greitį su prisitraukimu prie krūtinės ir be.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×