Jump to content
Sign in to follow this  
GedZju

Pataikymo į taikinius menas

Recommended Posts

Šaudymas į statinius ir judančius objektus. Dvigubas šūvis. Šaudymo greičio pakeitimas.

Statinių taikinių numušimas. 

          Kartoniniuose taikiniuose įskaitinės zonos  yra specialiai pažymėtos, kad jos nesimatytų per atstumą. Prisitaikyti į klasikinius, ir metrinius kartoninius taikinius reikėtų šiek tiek aukščiau geometrinio centro - toje vietoje, kur yra aukščiausios įskaitinės A zonos centras.
          Pataikymai kontroliuojami pagal šaulio pojūčius ir pastebėjimus, šaudymo metu. Šaulys sau pasižymi  pataikymus į taikinius pagal raumenų pojūčius ir prisitaikymo prietaisus šūvio metu. Taikiniuose, esančiuose ne arčiau kaip 20 m atstumu, kulkų padarytas skyles gali nustatyti vizualiai  (priklausomai nuo regėjimo aštrumo). Varžybose kartoniniai taikiniai gali būti atstumu nuo 1 iki 50 m.

          Pratimuose dažnai sutinkami taikiniai, kai dalis įskaitinės zonos uždengta baudos taikiniu, "kieta" arba "minkšta" danga. Tokie taikiniai numušami iš vidutinio ir tolimojo nuotolio, naudojant tik pirmąjį prisitaikymo variantą. Be to, būtina taikytis į geometrinį centrą, atviroje įskaitinio sektoriaus zonoje.

          Taikytis į aukščiausią įskaitinę zoną, tokiais atvejais, nerekomenduojama, nes šiuo atveju pailgėja šaudymo laikas ir atsiranda nepataikymo galimybė, arba, dar blogiau, pataikymas į baudos taikinį.

          Varžybose įdomu stebėti patyrusiu šauliu pasirodymus. Kartais galima pastebėti, kaip šaulys vietoj dviejų privalomų šūvių į kartoninį taikinį, iššauna tris šūvius iš eilės, ir, nemažindamas tempo, toliau tęsia pratimą. Tai reiškia, kad šaulys šūvio metu pajuto "blogą" šūvį ir čia pat iššovė dar vieną, ištaisydamas klaidą.

          Kada taikiniai yra plieninės lėkštės, taikytis reikia į centrą. Į pepper - popper ir klasikinius popper'ius taikinius reikia taikytis į apskritimo centrą, esantį  viršuje.
          Varžybose popper'iai kalibruojami taip, kad pataikius į viršutinę taikinio dalį iš mažiausio kalibro pistoleto (9x19) taikinys nukrenta. O pataikius į apatinę apskritimo dalį, taikinys neturėtų nukristi.
          Šaudant dvikovoje, numušant kontrolinius taikinius, šauliai šauna kelis kartus iš eilės, taip pagreitindami popper'io kritimą. Kartais tai padeda laimėti dvikovą.

          Pataikius į plieninį taikinį, pasigirsta garsas, būdingas metalui atsitrenkus į metalą. Garso buvimas negarantuoja pataikymo į taikinį. Praktiniame šaudyme, kad gautumėte įskaitą, plieninis taikinys turi nukristi. Vizuali pataikymo kontrolė yra pagrindinė, pataikant į plieninius taikinius. Popper yra daug sunkesni už plieninius, ir todėl turi aukštą inerciją. Pataikius kulkai į Popper'į, kai galios koeficientas (9x19), reikia šiek tiek laiko, kad taikinys pradėtų kristi.

          Varžybose plieniniai taikiniai visada dažyti ta pačia spalva. Po kiekvieno šaulio pasirodymo, taikiniai vėl padažomi. Šaulys, pataikęs į taikinį, gali iš karto paviršiuje pastebėti tamsų taškelį. Jei taikinys yra nudažytas juoda spalva, tai dėmė bus pilka nuo kulkoje esančio švino. Plieniniai taikiniai, praktinio šaudymo varžybose iš pistoleto, gali būti atstumu nuo 8 iki 50 metrų. Minimalus atstumas iki taikinio 8 metrai, reikalingas dėl saugos reikalavimų.

          Šauliai - sportininkai pataikymus į plieninius taikinius kontroliuoja pagal tris faktorius :

          1. Pataikymo taško nustatymas pagal poveikį raumenims ir pagal prisitaikymo prietaisų išsidėstymą šūvio metu.

          2. Vizualini dėmės kontrolė, kulkos pataikymo į taikinį vietoje.

          3. Pagal pataikymo  garsą.

          Po šūvio šauliui nėra laiko stovėti ir apžiūrinėti taikinį, siekiant nustatyti šūvio vietą. Tam nėra laiko. Šaulys, po šūvio, per sekundės dalį turi nustatyti pataikymą, atsižvelgdamas į visus anksčiau paminėtus tris veiksnius. Mes galime pasakyti, kad jau šūvio metu šaulys žino, pataikė į taikinį, ar ne. Tai atsitinka prieš nukrentant taikiniui. Nestabdant šaudymo proceso, šaulys priima žaibišką sprendimą: nukreipti ginklą į kitą taikinį arba iššauti dar kartą.

          Vidutiniu ir ilgu atstumu, pratimuose, būna keletas šaudymo pozicijų. Kiekvienoje šaudymo pozicijoje gali būti keletas plieninių taikinių. Numušus taikinį vienoje šaudymo pozicijoje, jums būtina greitai judėti į kitą. Laukti, kol nukris visi plieniniai taikiniai, reiškia pabloginti savo rezultatus. 

           Būtina taip sudaryti "žaidimo planą", kad jūs, palikdami šią šaudymo poziciją, galėtumete kontroliuoti taikinių kritimą, neprarasdami laiko pataikymų kontrolei.

 

PATAIKYMAS Į JUDANČIUS TAIKINIUS

 

          Varžybose visada galite rasti keletą judančių taikinių. Jie gali būti suskirstyti į tris grupes:

          1. Taikiniai, judantys palei trajektoriją, artima tiesiai linijai.

          2. Linguojantys taikiniai. Tai vadinamieji svingeriai ir bobber'iai.

          3. Vieną kartą pasirodantys ir dingstantys taikiniai - taip vadinami bonusiniai, kuriems nėra taikomos baudos už nepataikymą.

          Visi judantys taikiniai turi būti šaulio aktyvuoti po starto signalo. Dažniausiai naudojami aktyvatoriai - tai popper'iai. Pataikius į popper'į, jis nukrenta, ir naudojant virvę arba trosą aktyvuoja judantį taikinį, taip pat kaip aktyvavimo priemonė naudojamos durys, stalčiai, pedalai, svirtys arba paprastos virvės. 

          Pataikymas į taikinius, judančius tiesia trajektorija.

          Paprasčiausia yra pataikyti į taikinį, judanti tiesia linija. Taikantis į tokius taikinius iš 10 m atstumo, aplenkimas nedaromas. Pistoletas turėtų būti kreipiamas kartu su taikiniu, derinant prisitaikymo prietaisus su pataikymo vieta, tuo pačiu metu pasirenkama laisva gaiduko eiga. Kai taikikliai suderinti, gaidukas baigiamas nuspausti ir -  šūvis.

          Esant daugiau kaip10 metrų atstumu, reikia daryti aplenkimą, priklausomai nuo taikinio judėjimo greičio. Aplenkimas - tai prisitaikymo taško iškėlimas į priekį, pagal taikinio judėjimą. Kitaip tariant, kol kulka skrenda link taikinio, taikinys atvyksta į susitikimo vietą su kulka. Šūvis į judantį taikinį su aplenkimu, iššaunamas tokiu pačiu būdu, kaip ir pirmuoju atveju. Tik po to, kai suderinami taikikliai su taikinio centru, pistoletas nukreipiamas šiek tiek į priekį pagal nurodytą aplenkimą. Taikantys į  judančius taikinius, ypač kruopščiai turite nuleisti gaiduką. Reikėtų prisiminti, kad prisitaikymo taško nustatymas, aplenkiant, turi būti atliktas griežtai pagal judėjimo linija.
          Aplenkimas nustatomas empiriškai. Tai būtina todėl, kad varžybose, matydami judantį taikinį, galėtumėte nustatyti aplenkimo dydį. Jūs galite dalyvauti dešimtyse varžybų ir sutikti dešimtis judančių skirtingu greičiu taikinių skirtingais atstumais.

 Treniruojantis, geriausiai naudoti taikinį "bėgantis šernas". Taikiniai turi būti pritvirtinti prie prietaiso ir paleidžiami skirtingu greičiu. Numušdami taikinius iš įvairių  atstumų, šaulys pats sau, kiekvienam atvejui,  nustato aplenkimą. Gautus duomenis geriausiai įrašyti į treniruočių dienyną. Aplenkimo dydis gali būti apskaičiuotas. Jums reikia žinoti taikinio judėjimo greitį, kulkos greitį ir atstumą, nuo šaulio iki taikinio. Duomenų rinkinys sudarys matematikos uždavinį su vienu nežinomuoju. Bet  geriau nustatyti aplenkimą iš akies, atsižvelgiant į savo patirtį.
           Nereikia bijoti taikinių, judančių į priekį arba atgal, šaulio kryptimi. Aplenkimas, taikantis į tokius taikinius, nereikalingas. Čia svarbiausia - apskaičiuoti laiką ir šūvio momentą.

          Taikiniai, judantys įstrižai, numušami taip pat, kaip ir taikiniai, judantys frontaliai. 

          Svyruojančių taikinių numušimas. 

          Sudėtingumas, numušant svyruojančius taikinius (svingerius) priklauso nuo judėjimo greičio, nuo atstumo ir nuo svyravimo amplitudės sektoriuje, kuriame matomas taikinys.
Išnagrinėkime atvejį, kai taikinys svyravimo metu pasirodo iš už priedangos, pasiekia mirties tašką ir grįžta atgal už priedangos. Taikinys iš už priedangos gali pasirodyti tiek iš dešinės, tiek iš kairės. Prieš pratybų pradžia, visada daromas bandomasis judančių taikinių paleidimas. Šiuo metu, reikėtų pasižymėti sau, kurioje vietoje yra taikinys, sustodamas mirties taške.

          Atliekant pratimą po taikinio aktyvavimo, dar prieš jam pasirodant, taikikliai suderinami su pažymėta vieta. Prasideda gaiduko laisvos eigos pasirinkimas. Šūvis visada turi būti tada, kai taikinys yra mirties taške. Taikytis būtina į taikinio geometrinį centrą.

          Paprastai pratybose kartoniniai taikiniai turi būti numušti dviem šūviais. Patyrę šauliai, iššauna du šūvius į vieną taikinio pasirodymą. Pradedantiesiems patariama iššauti po vieną šūvį į kiekvieną taikinio pasirodymą. Jei nesate tikri, kad pataikysite po antrojo šūvio, tai geriau palaukti kito taikinio pasirodymo ir iššaukite dar kartą. Geriau sugaišti 1-2 sekundes papildomam šūviui, nei gauti baudą už nepataikymą. Kartais taikiniai svyruoja taip greitai, kad net patyrę šauliai iššauna po  vieną šūvį į kiekvieną pasirodantį taikinį.

           Kitas atvejis - kai taikinio svyravimo trajektorija matoma tik centrinėje dalyje. Tuo momentu taikinio judėjimo greitis pasiekia maksimumą. Taikinys, nesustodamas, šmėžuoja angoje, matomas mažiau nei sekundę. Tokie taikiniai numušami vienu šūvių, vos tik jie pasirodo. Šauliai, atviros klasės pistoletu, kartais numuša tokius taikinius dviem šūviais vienu nusitaikymu.

           Norėdami išmokti numušti tokius taikinius, būtina pagal savo pojūčius parinkti šūvio momentą. Pagrindinė taisyklė - neįsitempti, ir nebijoti šių taikinių. Jei abejojate šūvio taiklumu, tai iššaukite antrą kartą. Atlikdami pratimą nesijaudinkite dėl sugaišto laiko, ar procedūros pažeidimo. Šaudykite, neanalizuodami. Atlikite savo  "žaidimo planą". Atminkite: visi šauliai šaudo tomis pačiomis sąlygomis.

           Jūs neturėtumėte gaišti daug laiko treniruotėms, taikantis tik kartą pasirodantiems ir dingstantiems taikiniams. Tokie taikiniai nėra dažni pratybose. Pataikymo rezultatus lemia šaulio meistriškumas. Nepataikymo į tokį taikinį atveju, nebaudžiama, todėl jis vadinamas bonusiniu (premijiniu). Svarbiausia, ką reikėtų mokėti padaryti - tai iššauti du taiklius šūvius per trumpą taikinio pasirodymo laiką. 

           Didelio masto varžybose jūs tikriausiai sutiksite visų judančių taikinių rūšis, kaip aprašyta aukščiau. Dažnai dizaineriai, kad šauliui apsunkinti užduotį, prie judančių taikinių prijungia dar ir baudos taikinius.

           Kurdami savo šūvio atlikimo planą, gali būti atsižvelgiama į tam tikrus taktinius momentus, numušant judančius taikinius. Kaip jau minėta, dažnai atsitinka taip, kad judantis taikinys aktyvuojamas popper. Po to, kai pataikoma į popperą, reikia laukti 1-3 sekundes, kol pasirodys judantis taikinys. Per šį laiką galite numušti vieną ar daugiau statinių taikinių, ir tada šaudyti į judantį taikinį, kai jis pasirodo. Tai sutrumpins bendrą laiką, sugaištą atliekant pratimą.

 

SKIRTUMAS TARP STIPRESNIO IR SILPNESNIO GALINGUMO FAKTORIŲ, NUMUŠANT TAIKINIUS 

 

          Šaudant į  kartoninius taikinius, visada turėtumėte pabandyti pataikyti į A zoną. Paprastai, praktiniame šaudyme, taikiniai numušami dviem šūviais. Pataikius į A zoną, šaulys įvertinamas 5 taškais;  pataikius į B ir C zonas, esant mažesniam ginklo galingumui, įvertinamas 3 taškais, o pataikius į D zoną - 1 tašku. Jei šaulys, šaudydamas į taikinį, pataikė 8 kartus į zoną C arba 4 į zoną D, tai prilygsta vienam nepataikymui.

          Kai  ginklo galia didesnė, pataikius į A zoną, šaulys gauna 5 taškus, zonas B ir C - 4 taškus, į D zoną -2 taškus. Jei naudoja galingus ginklus, šauliui sunkiau pataikyti į taikinį dėl didesnės atatrankos. Už tai jis gauna daugiau taškų, skaičiuojant rezultatus.

 Pataikius į plieninius taikinius, esant abiem galingumo faktoriams, skiriami 5 taškai. Bet galingesnio ginklo privalumas išlieka. Pataikius į apatinę popperio dalį, esant didesnės galios faktoriui, yra tikimybė, kad taikinys nukris.

 

 

          Dvigubas šūvis.

          Atliekant praktinio šaudymo pistoletu pratimus, kartoniniai taikiniai dažniau numušami dviem šūviais. Naudodami balų sistemą "Komstock", jei kartoniniai taikiniai numušami trimis ar daugiau šūvių, užskaitomi  du geriausi šūviai.

 Iš kur atsirado reikalavimas, kad taikinys būtų numušamas dviem šūviais? Policijos praktika rodo, kad sustabdyti agresorių, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotikų, neužtenka vieno pataikymo iš pistoleto, net jei tai bus 45 - to kalibro pistoletas. Daugeliu atvejų, tik du ar keli šūviai sustabdo užpuoliką. Todėl praktinis šaudymas paveldėjo taisyklę iš kovinio šaudymo, pagal kurią taikinys turi būti numuštas mažiausiai dviem šūviais. Bet tai ne visada būtina. Varžybose jūs galite rasti pratimų, kur pakanka numušti taikinį tik vienu šūvių. Vienas iš praktinio šaudymo principų - įvairovė.

          Per treniruočių ir varžybų dešimtmečius, praktiniame šaudyme susiklostė greito pataikymo į taikinius dviem šūviais, technika. Tuo pačiu metu ši technika paplito ir koviniame šaudyme - policijoje, FTB ir kitose sukarintose struktūrose. Ją vadina skirtingai: "dabl tep", "Flash", "dvigubas grel" ir t.t.

          Kai kurie pradedantys šauliai, iššovę du greitus šūvius į taikinį - su viltimi, kad bent vienas bus taiklus - dažnai būna nusivylę, neaptikę nei vieno.

          Jei jūs stebėsite patyrusius snaiperius, kurie greitai, dvigubu šūviu numuša taikinius, tai gali atrodyti, kad jis tai daro nesitaikydamas. Tai klaidinantis įspūdis. Atidžiai peržiūrėdami  vaizdo įrašą, galite pastebėti,  kad trumpu atstumu šaulys labai greitai iššauna dvigubą šūvį, kad beveik šis susilieja į vieną. Iš vidutinio atstumo (8-15 m) "pora" bus ryški. O iš tolimo nuotolio (20-30 m), tai bus du atskiri šūviai. Nors nepatyręs stebėtojas nepastebės skirtumo. Jei pažvelgsime į taikinį, beveik visuose  bus dvi tvarkingos skyles, paprastai išsidėsčiusios arti viena kitos. Kartais tarp kulkų skylių būna 1-2 cm atstumas. Šios "poros" juokais vadinamos " pelių akys", bet taip pat būna ir "tarakono". Tačiau nėra reikalo siekti tikslumo, šaudymo greičio sąskaita. Užtenka išmokti užtikrintai du kartus pataikyti į taikinio A zoną  ("alfa").  

          Norint pasiekti stabilių rezultatų ir visada užtikrintai pataikyti du kartus į taikinį, jums reikia suprasti: dvigubas šūvis - tai du taiklūs šūviai. Tai reiškia, kad šaulys visada turi matyti taikiklius, kai šaudo. Jei to nelaikyti pasiruošimo pagrindu, šaulio rezultatas bus nestabilus. Išimtį sudaro atvejai, kai atviras taikinys yra arčiau  negu 7 m . Trumpais atstumais naudojamas trečias prisitaikymo variantas. Šaulys pirmą šūvį iššauna kontroliuodamas taikiklį, o antrasis jau būna be prisitaikymo. Šį  dvigubo šūvio metodą galima taikyti po to, kai įgysite šiek tiek patirties. Amerikiečiai tokį prisitaikymo  būdą vadina "Nattegz" (jis gali būti verčiamas kaip "kalimas").
          Pasitreniravęs, šaulys pradeda stebėti kryptuko judėjimo trajektoriją šūvio metu. Laikui bėgant, šaudymo greitis didėja ir iš trumpojo nuotolio pataikymas į  taikinius tampa automatiškas. Tačiau vizualią prisitaikymo prietaisų kontrolė būtina išsaugoti. Čia atsipalaiduoti negalima. Keletą kartų mačiau, kaip patyrę šauliai, bėgdami pro taikinius, esančius 3-2 m nuo jų, atsainiai iššaudavo du greitus šūvius ir nepataikydavo.

 Pradėti mokytis dvigubo šūvio reikia nuo dviejų atskirų šūvių, nusitaikius. Praktikuotis reikia ir iš trumpu, ir iš vidutinių, ir iš didelių atstumu.

          Deja, dvigubas šūvis tuščia eiga negalimas. Todėl, kad nėra jokios pataikymo garantijos "poroje", jei nekontroliuosite pistoleto grįžimo į prisitaikymo liniją po atatrankos.

          Pradedantieji šauliai gali galvoti, kad kuo stipriau suspausi pistoleto rankeną, tuo labiau sėkmingas bus šūvis. Jei taip, tuomet  praktinio šaudymo pasaulio čempionas būtų Schwarzeneggeris. Nespauskite pistoleto rankenos visa jėga. Paprastai tai šaulį sukausto, ir pistoletas, šūvio metu, nulinks žemyn. Pistoletą būtina laikyti stipriąja ranka natūraliai, be įtampos, kaip, pavyzdžiui, plaktuką, kai kalate vinis. Silpnos rankos plaštaka turi apglėbti stipriąją. Pečiai neturėtų būti įtempti. Tiesiog laikykite ginklą ties linija "akys - taikinys." Po šūvio, pistoletas, veikiamas raumenų korseto, pats grįš į savo ankstesnę poziciją - ir jūs galėsite iššauti antrą šūvį. Negali būti įtampos tarp abiejų rankų. Laikant ginklą, rankos neturėtų tarpusavyje kovoti.

          Dvigubo šūvio treniruotėms galite naudoti tokius standartinius pratimus ir jų variantus kaip, pavyzdžiui, "Bill-Drill" (6 šūviai į vieną taikinį), "Vice - Prezidentas", "El Prezidentas".  Svarbu dvigubo šūvio mokytis judant.

          Treniruojantis, yra naudinga pažymėti laiką tarp dviejų šūvių. Šaudymo greičiui turi įtakos šaulio patirtis ir, kiek mažesniu mastu, ginklų kokybę. Šauliai, kurie yra  meistrų lygio, šaudo vidutiniškai intervalu  0,15-0,19 s. Fizinė riba yra kažkur 0,08-0,10 s.

 Neturėtumėte pernelyg susitelkti ties dvigubu šūviu. Tai tik du šūviai į taikinį. Šaulys privalo užsiimti daugeliu kitų šaudymo tobulinimo veiksmų. Tai yra ne mažiau svarbu, negu pora įspūdingų šūvių.

          Šaudymo greičių kaita.

          Praktinio šaudymo pratimuose tenka pataikyti į taikinius, esančius skirtingais atstumais. Iš vienos šaudymo pozicijos sportininkas turi numušti arčiau esančius taikinius, pakaitomis su nutolusiais taikiniais.

          Lengvus taikinius šaulys greitai numuša, dėka pirmojo ir antrojo prisitaikymo varianto. Sunkius taikinius šaulys priverstas numušti, naudodamas trečiąjį  prisitaikymo variantą, ir šaudyti tiksliau. Ir vienus, ir kitus taikinius šaulys numuša viena serija šūvių. Šaulys turi nedelsiant pereiti nuo greito šaudymo, prie pamatuoto, tikslaus, ir atvirkščiai. Ir tai daryti reikia žaibo greičiu.
Kai pataikai į  du ar tris taikinius iš nedidelio atstumo, tai įgyji vis didesnį pagreitį. Toliau seka nutolęs sunkus taikinys. Į jį norisi pataikyti kiek įmanoma greičiau. Ir tai padarius - garantuotas šūvis pro šalį. Būtina per sekundės dalį atvėsti ir taikliai iššauti. Gal būt, po to tikslaus šūvio, jums vėl teks atlikti "kulkosvaidžio" šūvių seriją. Reikės vėl  pereiti nuo pamatuoto šaudymo, prie greito. (Šaudyti reikia tiksliai, bet ne lėtai). Šaulys turi mokėti  per sekundės dalį pakeisti šaudymo tempą ir prisitaikymo būdus. To galima išmokti tik praktiniame šaudyme. Šis gebėjimas yra vadinamas "šaudymo greičių kaitos technika."

          Šaudymo greičių kaitos technika yra tobulinama naudojant specialius pratimus, kurie aprašyti sekančiame straipsnyje. Treniruodamasis, šaulys gali greitai įsisavinti šią techniką. Ginklo nukreipimo, nuo sunkaus į lengvą taikinį, laikas turi būti sumažintas iki minimumo. Tačiau nukreipimas nuo lengvo taikinio į sunkų - labiau pastebimas. Intensyvus šaudymas, CQB, veiklos taktika ...Užteks  "kietų" pavadinimų.

          Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau ir daugiau "kietų" šaudymo kursų. Tai kažkada buvo kovos menų pasaulyje - dabar atėjo šaudymo šarlatanų eilė. Būkite atsargūs.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×