Jump to content

SVD Techninis aprašymas ir vartotojo vadovas Dragunovo Snaiperio Šautuvui (SVD rus.)


Recommended Posts

post-3-0-85772400-1374521282_thumb.jpg post-3-0-46388300-1374503398_thumb.jpg

 

ĮVADAS

Techninis aprašymas ir eksploatacijos vadovas skirtas 7,62 mm DSŠ (SVD) šautuvams ir optiniams prietaisams nuolatiniam palaikymui kovinėje parengtyje.

 

Šiame straipsnyje pateiktos techninės charakteristikos ir informacija apie ginklo konstrukciją, veikimo principą bei optinį taikiklį šiam ginklui. Taip pat pagrindinės sąlygos ir taisyklės, būtinos tinkamai šautuvo su optika eksploatacijai, priežiūrai ir pilnaverčio techninių galimybių panaudojimo.

 

 Šautuvo paskirtis 

 

7.62 mm DSŠ (SVD) yra snaiperio ginklas, skirtas sunaikinti pasirodančius, judančius, atvirus ir užmaskuotus vienetinius taikinius.

 

Pagrindinės konstrukcinės šautuvo balistikos charakteristika, šoviniai ir optinių taikiklių duomenys:

 

 

 

 

post-3-0-04964700-1380538330_thumb.png

  

 

 Šaudymui iš DSŠ (SVD) naudojami šoviniai su paprastomis (plienine šerdimi), trasuojančiomis, šarvus pramušančiomis, padegamosiomis kulkomis, o taip pat snaiperinėmis kulkomis. Šautuvas skirtas šaudyti pavieniniais šūviais.

 

 

 

 

post-3-0-57741700-1380538354_thumb.png

Optinis taikiklis suteikia galimybę šaudyti naktį į infraraudonųjų spindulių šaltinį, o taip pat esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms, kai su atviru taikikliu taikiniai matomi nepakankamai aiškiai. Stebint infraraudonųjų spindulių šaltinius, infraraudonieji spinduliai praeina pro taikiklio objektyvą ir paveikia ekraną/tinklelį, esantį objektyvo plokštumoje. Infraraudonųjų spindulių veikimo vietoje objektyve atsiranda švytėjimas, kuris matomas kaip žalsvos spalvos dėmė.

 

 

 

 

 

 

post-3-0-48092200-1380538378_thumb.jpg

 

Snaiperinis optinis taikiklis komplektuojamas su užvalkalu, žiemos apšvietimo sistema ir individualiu ZIP'u. 

 

 

 

 Ginklo komplektuojamas:

 

 

 

 

post-3-0-61774800-1380538459_thumb.png

 

 

Ginklo konstrukcija ir veikimas.

 

 

 

 

 

post-3-0-18761400-1380538483_thumb.png

 

 

 

 

  DSŠ (SVD) automatinis ginklas. Pakartotinas užtaisymas vyksta panaudojant parako dujų energiją, kuri nukreipiama iš vamzdžio kanalo į dujų stūmoklį. Iššovus, parako dujos, stumiančios kulką, veržiasi pro dujų išėjimo kiaurymę, esančią vamzdžio sienelėje į dujų kamerą. Tokiu būdu dujų stūmoklis kartu su spynos rėmu atmetamas į ginklo galinę padėtį. Pasislinkus rėmui atgal, spyna atidaro vamzdžio kanalą, išmeta tūtelę iš vamzdžio dėžutės į išorę, o rėmas suspaudžia grąžinimo spyruoklę ir atlaužia dužiklį (nustato į kovinę padėtį) sekančiam šūviui. Veikiama grąžinimo mechanizmo spyruoklės į priekinę padėtį rėmas gražinamas kartu su spyna. Spyna, tuo momentu, įstumia sekantį šovinį iš dėtuvės į šovinio lizdą ir uždaro vamzdžio kanalą. Rėmas nustato kumštelį ir dužiklį sekančiam šūviui. Spynos užrakinimas vyksta pasukant ją į kairę, apgaubiant kovinėmis išpjovomis šovinio lizdą.

 

 post-3-0-94064100-1380538527_thumb.pngpost-3-0-41272600-1380538540_thumb.png

 

 

 

 

post-3-0-56587400-1380538576_thumb.pngpost-3-0-83965600-1380538576_thumb.png

Sekančiam šūviui, būtina atleisti nuleistuką ir nuspausti jį dar kartą. Atleidus nuleistuką, traukė juda į priekį, jos kabliukas užšoka už kumštelio, o paspaudus nuleistuką, traukės kabliukas pasuka kumštelį ir atskiria jį nuo kovinės parengties.

 

Dužiklis, veikiamas kovinės spyruoklės, pasisuka ant savo ašies, smogia į muštuką, o pastarasis į šovinio kapsulę. Įvyksta šūvis. Iššovus paskutinę kulką, kai spyna pasislenka atgal, dėtuvės tiektuvas pakelia spynos sulaikytoją, spyna užsikabina ir lieka galinėje padėtyje. Tai reiškia, kad baigėsi šoviniai dėtuvėje. Šautuvas turi dujų patekimo į kamerą reguliatorių, kuriuo keičiamas judančios atgal spynos mechanizmo greitis.

 

Šaudant įprastu režimu, kai ginklas dar švarus ir suteptas, reguliatorius nustatomas ant padalos 1. Ilgai šaudant be valymo ar sutepimo, ir esant labai purvinam šautuvui, gali būti šūvio vėlavimas - judančioji dalis nepilnai grįžta atgal. Tokiu atveju reguliatorius nustatomas ant padalos 2. Reguliatoriaus perjungiamas iš vienos padėties į kitą, vykdomas tūtelės briauna arba šoviniu.

 

 

 

 

 

post-3-0-91610000-1380538627_thumb.png

 

 

Į korpusą įsuktas objektyvas su apsodu ir ištraukiamu objektyvo gobtuvu, o kitame korpuso gale įstatytas okuliaro komplektas su atrama akiai. Korpuso viršuje, ant optinio taikiklio cilindrinės dalies yra rankenėlė su skale prisitaikymo kampui nustatyti. Ant rankenėlės veržlės užrašas "Viršun", "Žemyn", "STP" ir rodykles, nurodančios rankenėlių sukimosi kryptį, prisitaikymui. 

 

 

 

post-3-0-02399100-1380538648_thumb.png

 

Prisitaikymo kampo skalė turi dešimt padalų (nuo 0 iki 10). Kiekviena padala lygi 100 m. Pradedant nuo 3 padalos, rankenėlėje esančio fiksatoriaus, galima nustatyti prisitaikymo kampus kas 50 metrų.

 

Korpuso dešinėje pusėje yra rankenėlė su skale šoninei korekcijai. Cilindrinėje dalyje yra 21 padala (nuo 0 iki 10 abiem kryptimis). Brūkšneliai ir skaičiai, išsidėstę į dešinę pagal laikrodžio rodyklę nuo 0,  yra juodos spalvos, o į kairę nuo 0 - raudonos.

 

Skalės vertė lygi 0-01. Fiksatoriumi, esančiame rankenėlėje  galite nustatyti pakeitimus  0- 00, 5. Ant veržlės, tvirtinančios rankenėlės mechanizmą, yra užrašai "Kairėn", "Dešinėn", "STP" ir rodyklės, rodančios sukimosi kryptį, tikslinant prisitaikymą.

 

 

 

 

 

post-3-0-75846600-1380538738_thumb.png

 

 

Ant kampinio prisitaikymo ir šoninės korekcijos rankenėlių skalės juostelių yra 60 padalų. Viena padala lygi 0-00, 5. Padalos ant rankenėlės juostelių yra naudojamos tikslinant prisitaikymą. Korpuso lizde yra apšvietimo šaltinis. Lizdas yra uždarytas dangteliu.

 

Optinė taikiklio sistema yra skirta daiktų, objektų vaizdavimui vietovėje ir  sukuria teleskopinę sistemą. 

 

Objektyvas skirtas objekto stebėjimui. Objektų vaizdai plokštumoje yra apversti aukštyn kojom: iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Apvertimo sistema yra skirta atkurti esamą/realų vaizdą. Okuliaras naudojamas objekto stebėjimui.

 

Šviesiai oranžinis filtras yra skirtas paryškinti matomumą optiniu taikikliu debesuotu/apniukusiu paros metu. Toks filtras  pagerina vaizdo optiniame taikiklyje kontrastą.

 

Tinklelis - tai lygiagreti plokščia plokštelė. Plokštelė turi prisitaikymo kampo ir šoninės korekcijos, o taip pat atstumo nustatymo skalę.

 

 

 

 

post-3-0-82633300-1380538787_thumb.png

 

Prisitaikymo kampo skalė pavaizduota kampainių (rodyklių) pavidalu iki 1300 m nuotolio. Nustatant prisitaikymo kampo skalę, padala 10 atitiks tinklelyje 1100 m atstumą, trečia  - 1200 metrų, o ketvirta - 1300 m.

 


post-3-0-36610600-1380538814_thumb.jpgpost-3-0-72699200-1380538821_thumb.jpg                           

 

 

Optinio matomas vaizdas

 

Kairėje ir dešinėje nuo prisitaikymo žymių yra šoninių korekcijų skalė. Viena padala lygi 0-01. Šoninių korekcijų - 0-05 ir 0-10 išskirti prailgintu brūkšniu. Pakeitimas 0-10  pažymėtas skaičiumi 10. Dešinėje ir kairėje skalės dalyje yra du horizontalūs brūkšniai.
Tolimačio skalė, esanti kairėje po šoninių korekcijų, skirta nustatyti atstumą iki taikinio.
Tolimačio skalėje yra dvi linijos. Viršutinė linija (kreivė) skirta apskaičiuoti taikinio aukštį 1,7 m ir pažymėta skaičiais 2, 4, 6, 8 ir 10.

 

 Prisitaikymo tinklelio rodmenys juda dvejomis statmenai priešpriešinėmis kryptimis objektyvo plokštumoje.

 

Ginklo priežiūros priemonės

 

 

 

 

post-3-0-14642100-1380538882_thumb.png

 

Priemonės naudojamos šautuvo išardymui, surinkimui, valymui, sutepimui ir nešiojamos krepšyje/dėkle, skirtame taikikliui ir dėtuvei.

 

 

 

post-3-0-05277600-1380538901_thumb.jpg

Atrama skruostui yra naudojama šaudant šautuvu su optiniu taikikliu. Atrama skruostui tvirtinama prie šautuvo buožės fiksatoriumi.

 

Valymo strypas naudojamas vamzdžio kanalo, prisukus šepetėlį šveitimui ir sutepimui. Taip pat kitų šautuvo kiaurymių ir ertmių valymui. Strypas susideda iš trijų grandžių, sujungiamų tarpusavyje.

 

Valytuvas, skirtas vamzdžio kanalo valymui, užmaunant audinį/šluostę, sutepimui, o taip pat kitų šautuvo dalių kiaurymėms ir ertmėms.

 

Atsuktuvas naudojamas surenkant arba detaliau išardant šautuvą, dujų kameros ir vamzdelio valymui. Gali tarnauti kaip raktas, reguliuojant kryptuko padėtį. 

 

Išmušėjas taikomas ašių, fiksatorių ir kaiščių išstūmimui.

 

Įrankių futliaras (penalas) naudojamas įrankiams laikyti, šepetėliui, atsuktuvui ir išmušėjui. Įrankių futliaras - raktas naudojamas kaip valymo strypo rankena, perkišant valymo strypą pro futliare esančią kiaurymę. Naudojamas, kaip atsuktuvo rankena surenkant ir išardant ginklą, ir kaip raktas, atskiriant dujų vamzdelį. Taip pat gali būti laikiklis, keičiant įrankius ant valymo strypo (šompalo). Įrankių futliaro (penalo) dangtelis naudojamas kaip vamzdžio žiočių gobtuvas, valant vamzdį.

 

Priemonės, skirtos užtikrinti normalų taikiklio darbą ir pakeisti atskirus komponentus, jeigu atsirado trikdžių eksploatuojant.

 

Priemones sudaro: užvalkalas, apšvietimo sistema žiemą (tamsiu paros metu), šviesos filtras su apsodu, raktas, servetėlė, ​​lemputės maitinimo šaltinis (kasetėje) ir dangtelis.
Užvalkalas reikalingas tam, kad apsaugotų taikiklį nuo dulkių, lietaus, sniego, saulės spindulių ir t.t.
Žiemos apšvietimo sistema reikalinga tinkleliui apšviesti taikymosi metu, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė 0 C.

 

Šviesos filtras naudojamas esant debesuotai/apniukusiai dienai.

 

Raktas yra naudojamas varžtų užsukimui ir tinklelio apšvietimo lemputės keitimui.
Servetėlė naudojama optikos valymui. Maitinimo šaltinis, lemputė ir gaubtuvas skirti pakeisti sugedusius. 

 

Snaiperinio šautuvo naudojimo instrukcija (DSŠ)

 

 

 

Ginklo naudotojo vadovas 

 

Snaiperio šautuvas su optinis taikikliu visada turi būti tvarkingas ir paruoštas naudojimui. Būtina laiku ir sumaniai valyti ginklą ir jo mechanizmus, sutepant, tinkamai saugant, laiku atliekant techninį patikrinimą, jeigu reikia, pašalinti trikdžius.

 

Saugos priemonės

 

Prieš ruošiant šautuvą šaudymui, o taip pat prieš valymą ir sutepimą, įsitikinkite, kad jis neužtaisytas.

 

Apmokymo arba pratybų metu draudžiama šautuvo vamzdį nukreipkite ten, kur gali būti žmonės, arba naminiai gyvūnai.

 

Šaudymas uždaroje šaudykloje galimas tik esant geram vėdinimui, todėl kad šaudant išsiskiria parako dujos, kurios yra toksiškos. Baigus šaudyti, būtinai ištaisykite šautuvą, patikrinkite ar neliko lizde šovinio, paspauskite nuleistuką ir įjunkite saugiklį.

 

Snaiperinio šautuvo ir optinio taikiklio paruošimas šaudymui.

 

Paruošimas vyksta tokia tvarka:

 

a) šautuvo valymas;

 

B) išardyto šautuvo patikrinimas ir sutepimas;

 

c) surinkto šautuvo ir optikos apžiūra;

 

d) patikrinkite ginklo dalių ir mechanizmų sąveiką;

 

e) apšvietimo sistemos ir tinklelio patikrinimas;

 

f) optinės mechanikos, skirtos nustatyti kampui ir šoninei korekcijai, patikrinimas;

 

g) ekrano įjungimo ir išjungimo patikrinimas;

 

h) taikiklio ekrano pakrovimas.

 

Prieš pat šaudymą sausai nuvalykite vamzdžio kanalą (graižtvą ir dėtuvę), apžiūrėkite šovinius ir sudėkite juos į dėtuvę.

 

Norėdami pakrauti taikiklio ekraną, pasukite ekrano perjungėjo rankenėlę išilgai taikiklio, ištieskite taikiklį taip, kad visas šviesos filtro paviršius būtų apšviestas šviesos šaltinio, kuriame yra ultravioletinių spindulių.

 

Pilno pakrovimo laikas, esant dienos apšvietimui - 15 min, kai apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai arba elektros lempa 100 - 200 W, esant 20 cm atstumu - 7-10 minučių. Ekrano pakrovimas, daugiau negu nurodytas laikas, nedidina jo jautrumo.

 

Pakrautas ekranas išlaiko galimybę fiksuoti infraraudonuosius spindulius 6 -7 paras, po to turi būti vėl pakrautas. Optinio taikiklio pakrovimas suteikia galimybę dirbti 3 dienas (eksploatuojant po 8 valandas per parą).

 

Ginklo paruošimas kovinei parengčiai, veiksmų seka ruošiantis naudotis optiniu taikikliu.

 

Ginklo patikra atliekama:

 

a) gavus/paėmus snaiperio šautuvą iš saugyklos/ginklinės;

 

B) po šautuvo remonto arba dalių pakeitimo;

 

c) šaudymo metu nustatyti nukrypimai nuo vidutinio pataikymo taško (kulkų sklaida), neatitinkanti kovinio šautuvo reikalavimų.

 

Esant kovinėms sąlygoms, šautuvo patikra atliekama reguliariai, kiekvienai progai pasitaikius.

 

Norėdami atlikti patikrą, iššaukite keturis šūvius, prisitaikydami per atvirą/mechaninį taikiklį kruopščiai ir vienodai. Šaudykite į juodą stačiakampį, kurio matmenys 20 cm pločio ir 30 cm aukščio, pritvirtinto balto popieriaus prie skydo, kurio plotis 0,5 m ir aukštis 1 m. Prisitaikymo taškas - juodos spalvos stačiakampio viduryje, pagal ašinę liniją, 16 cm atstumu virš prisitaikymo taško. Pažymėkite kreida arba pieštuku normalų pataikymo tašką, šaudant atviru taikikliu. Šis taškas yra kontrolinis (KT).

 

Šaudymo nuotolis 100 m, prisitaikymas 3. Šaudymo padėtis "gulint su atrama". Norėdami patikrinti šautuvą ir jį paruošti kovai, naudojamos paprastos kulkos su plienine šerdimi.

 

Po šaudymo apžiūrėkite taikinį ir kulkų kiaurymių padėtį, nustatykite sklaidą ir vidurinio pataikymo taško vietą.

 

Šautuvo tikslumas yra normalus, kai visos keturios skyles telpa 8 cm skersmens
apskritime. Jei kulkų padarytų kiaurymių vietos tikslumas neatitinka šio reikalavimo, pakartokite šaudymą. Jei ir pakartotinai rezultatas nepatenkinamas, šautuvą nusiuskite į remonto dirbtuves.
Jei sklaida buvo normali, nustatykite vidutinį pataikymo tašką ir jo poziciją, palyginus su kontroliniu tašku.  

 

 

 

post-3-0-78275900-1380538952_thumb.png

Vidutinio taško pataikymo nustatymas:

 

1 - nuosekliu atkarpų dalinimu; 2 - esant simetriškai išsidėsčiusioms skylėms.
Šaudymas iš šautuvo yra laikomas normaliu, jeigu vidutinis pataikymo taškas sutapo su kontroliniu tašku arba nukrypo nuo jo bet kuria kryptimi ir ne daugiau kaip 5 cm.

 

Jeigu patikrinimo metu vidutinis pataikymo taškas nukrypo į bet kurią pusę nuo kontrolinio taško daugiau nei 5 cm, tada pakeiskite (sureguliuokite) kryptuko aukštį arba kryptuko korpuso šoninę padėtį.

 

Jeigu VPT yra žemiau KT, tai įsukite kryptuką, o jei aukščiau - atsukite. Jeigu VPT kairiau KT, pastumkite kryptuko korpusą į kairę, o jei dešiniau - į dešinę.

 

Perstumiant kryptuko korpusą į šoną 1 mm, įsukant (atsukant) kryptuką vienu pilnu apsisukimu, šaudant iš 100 m jis pasislenka 16 cm.

 

Patikrinti, ar teisingai pastūmėte kryptuko korpusą ir kryptuką, galima pakartotinai iššovus kontrolinį šūvį. Paruošus šautuvo tikslumą (sklaidą), seną žymę ant kryptuko korpuso reikia panaikinti, o vietoj jos pažymėti naują.

 

Ruošiant šautuvą ir optinį taikiklį šaudymui, pritvirtinkite prie šautuvo optinį taikiklį, taip pat skruosto atramą prie buožės. Sukdami rankenėlę, nustatykite  prisitaikymo kampo rankenėlę ant padalos 3, o šoninių korekcijų rankenėlę - 0. Šaudydami su optiniu taikikliu, esant tokioms pačioms sąlygoms, kaip ir patikrinant šautuvo tikslumą su atviru taikikliu. KT pažymėkite 14 cm aukštyje nuo prisitaikymo taško. Jei pataikymo rezultatas - visos keturios kulkų padarytos skylės telpa į 8 cm skersmens apskritimą, bet VPT nukrypo nuo KT daugiau nei 3 cm, tai padarykite atitinkamus pakeitimus prisitaikymo kampe ir šoninėje korekcijoje, pasukdami korekcijų rankenėles. Pasukant rankenėlę per vieną padalą, santykinai skalei ant rankenėlės atžymų juostelės, šaudant iš 100 metrų pasikeičia  VPT padėtis 5 cm. Norėdami daryti pakeitimus, vieną, pusantro karto pasukite rankenėlę, ir sukdami prisitaikymo kampo mechanizmą ranka arba šoninės korekcijos mechanizmą, nustumkite iki tinkamos padėties ir užtvirtinkite. Po pakeitimų įdiegimo, pakartokite šaudymą. Jei po pakartotino šaudymo visos keturios skyles tilpo į 8 cm skersmens apskritimą, o VPT sutapo su KT arba nukrypo nuo jo ne daugiau kaip 3 cm, - šautuvas paruoštas tiksliam šūviui. Baigus šautuvo parengimą šaudymui, duomenis užrašykite į formuliarą.

 

Nuotolio iki taikinio nustatymas atliekamas tokia tvarka:

 

a) suderinkite taikinio vaizdą su nuotolio matavimo tinklelio skalę taip, kad taikinio pagrindas būtų horizontalioje linijoje su nuotoline skale, o viršutinis taškas be tarpelio liestųsi su viršutine (punktyrine) skalės linija;

 

B) skaičiuokite pagal tolimačio skalę toje vietoje, kur liečiasi su taikiniu;

 

c) skaičius, nurodantis susilietimo tašką, parodys atstumą iki taikinio (pvz. 12 atstumas iki taikinio 400 m.).

 

 

 

 

post-3-0-89837400-1380539006_thumb.jpg

Šaudant prieblandoje ir naktį, įjunkite mikro jungiklio rankenėlę į padėtį - "įjungta". Prisitaikymo kampą ir šoninę korekciją šiuo atveju atliekame skaičiuojant fiksatoriaus spragtelėjimus nuo nulinės padėties. Tuo pačiu metu atminkite, kad prisitaikymo kampo rankenėlės fiksacija prasideda nuo 0 iki 3 ir vyksta per visą padalą, t.y. per 100 m, o toliau iki nustatymo 10 per kiekvieną padalą, t.y. kas 50 metrų. Šoninė  korekcija vyksta kas pusę padalos, t.y. kas 0-00, 5.

 

Naudojant žiemos apšvietimo sistemos sekcija 2RC63 būtina laikyti šiltoje vietoje  (marškinių kišenėje arba snaiperio aprangos viduje patogioje vietoje).

 

 

Techninės būklės diagnostika, tipiški gedimai ir būdai juos pašalinti.

 

Norėdami patikrinti ar ginklas tvarkingas, o taip pat nustatyti jo tinkamumą, reikia  periodiškai tikrinti ginklą.

 

Apžiūrėdami, įsitikinkite, kad visos šautuvo dalys savo vietoje, ar ant išorinių dalių nėra rūdžių, purvo, įbrėžimų, įpjovimų, įlenkimų, įskylimų arba kitokių pakenkimų, kurie gali sutrikdyti normalų šautuvo ir optinio taikiklio veikimą. Be to, patikrinkite tepalo, esančio ant šautuvo paviršiaus, dalių būklę, ar yra dėtuvė, aksesuarai, optinio taikiklio užvalkalai, krepšiai taikikliui ir dėtuvėms, krepšiai ZIP. Įsitikinkite, ar švarus vamzdžio kanalas. Patikrinkite dalių ir mechanizmų darbą.

 

Tikrinant dalių ir mechanizmų veikimą, įjunkite šautuvo saugiklį, atitraukite rėmą iki galo atgal ir atleiskite jį, rėmas turi likti galinėje padėtyje kartu su spynos pagrindu. Atskirkite dėtuvę, šiek tiek patraukite už rankenos rėmą atgal ir paleiskite jį. Rėmas turi greitai grįžti į priekinę padėtį. Įjunkite saugiklį ir nuspauskite nuleistuką, šis neturėtų visiškai grįžti atgal, o dužiklis turi likti atlaužtas. Išjunkite šautuvo saugiklį ir nuspauskite nuleistuką, turėtumėte išgirsite spragtelėjimą - energingą dužiklio smūgį į muštuką. Dar kartą įjunkite saugiklį ir įstatykite dėtuvę. Rėmas neturi grįžti atgal, saugiklis turi būti nurodytoje padėtyje.

 

Patikrinkite šovinių padavimą į lizdą, tūtelių (šovinių) išmetimą, užtaisykite dėtuvę mokomaisiais šoviniais, prijunkite dėtuvę prie šautuvo. Nenuspausdami dėtuvės fiksatoriaus, rankos pastangomis pabandykite įstatyti dėtuvę - dėtuvė turėtų laisvai tilpti į vamzdžio dėžutės langelį ir patikimai užsikabinti už dėtuvės sklendės. Kelis kartus užtaisykite šautuvą, tuo tarpu mokomieji šaudmenys turi būti be trikdžių įstumiami iš dėtuvės į šovinių lizdą ir energingai išmesti iš vamzdžio dėžutės į išorę.

 

Tikrinant optinį taikiklį, įsitikinkite ar objektyvas ir okuliaro lęšiai sveiki, patikrinkite, ar sklandžiai sukasi rankenėlės ir užsifiksuoja norimoje padėtyje, ar nesvyruoja rankenėlės ir ar optinis taikiklis patikimai pritvirtintos varžtu prie šautuvo. Patikrinkite apšvietimą - tam uždėkite ant objektyvo dangtelį, įjunkite jungiklį ir pažiūrėkite pro okuliarą (nesant prietaiso gedimui, tinklelis yra aiškiai matomas, jei tinklelio nesimato - pakeiskite bateriją arba lemputę). Jeigu taikiklis svyruoja ir atlenkta rankenėlė neįeina į rankenėlės išpjovą (suspauskite spyruoklę) prisukite arba atsukite tvirtinimo varžtą.

 

 Prieš šaudymą apžiūrėkite šovinius. Apžiūrėdami juos patikrinkite, ar ant tūtelių nėra rūdžių ir įlenkimų, ar kulka nesitabaluoja tūtelės žiotyse, ar nėra ant kapsulės žalių apnašu ir įtrūkimų, ar kapulė neišsikiša virš dugno paviršiaus, ar nėra tarp kovinių šovinių mokomųjų. Visus defektuotus šovinius gražinkite pardavėjui.

 

Šautuvų, optinių taikiklių, dėtuvių ir priedų gedimus būtina pašalinti nedelsiant. Jei  pašalinti gedimą neįmanoma vietoje, nusiųskite ginklą į remonto dirbtuves.

 

Kai tinkamai elgiamasi su snaiperio šautuvu, jis veikia ilgą laiką saugiai ir patikimai. Tačiau mechanizmams užsiteršus, susidėvėjus, neteisingai elgiantis su ginklu, o taip pat naudojant netinkamus šaudmenis, gali atsirasti trikdžių. Esant trikdžiams, išsiaiškinkite jų atsiradimo priežastį ir pašalinkite juos, kaip nurodyta lentelėje.

 

 

 

 

post-3-0-63798200-1380539055_thumb.png

 

 

post-3-0-08059700-1380539108_thumb.png

 

DSŠ (SVD) išardymas ir surinkimas

 

Snaiperio šautuvo išardymas gali būti pilnas ir nepilnas. Nepilnas - valymui, sutepimui ir šautuvo apžiūrai. Pilnas - valymui, esant dideliam užterštumui, sulijus arba apsnigus, pakeitus tepalus, arba po remonto. Dažnai ardyti ginklą nerekomenduojama, nes tai pagreitina dalių ir mechanizmų susidėvėjimą.

 

Ardant ar surenkat šautuvą, nenaudokite perteklinės jėgos, smūgių ir staigių judesių.
Surinkdami šautuvą, patikrinkite jo numerių atitikmenį su numeriais ant vamzdžio dėžutės.

 

Šautuvo dalinio išardymo tvarka:

 

a) atskirkite dėtuvę. Paėmę dėtuvę ranką, spustelėkite fiksatorių, stumdami dėtuvės apatinę dalį į priekį, išimkite dėtuvę. Patikrinkite, ar nėra lizde šovinio. Tam reikalui nuleiskite saugiklį žemyn, atitraukite rėmo rankeną atgal, patikrinkite lizdą ir atleiskite spynos užvedimo rankeną;

 

B) atskirkite optinį taikiklį. Pakėlę prispaudimo varžto rankenėlę, pasukite ją į akies atramos pusę, pastumkite taikiklį atgal ir atskirkite jį nuo vamzdžio dėžutės;

 

c) atskirkite nuo buožės skruosto atramą. Pasukę skruosto atramos fiksatorių žemyn, nuimkite kilpą nuo buožės apkabos kabliuko ir atskirkite skruosto atramą;

 

d) atskirkite vamzdžio dėžutės dangtelį su spynos grąžinimo mechanizmu. Pasukę dangtelio fiksatorių atgal, pakelkite į viršų užpakalinę dangtelio dalį ir nuimkite jį kartu su spynos grąžinimo mechanizmu;

 

e) išimkite rėmą su spyna. Atitraukdami rėmą atgal kiek įmanoma, pakelkite jį ir išimkite iš vamzdžio dėžutės;

 

f) atskirkite spyną nuo rėmo. Atitraukdami spyną atgal, pasukite ją taip, kad pagrindinis spynos išsikišimas išeitų iš rėmo išėmos, o tada spyną ištraukite;

 

g) išimkite dužiklio mechanizmą. Pasukę skydelį į vertikalią padėtį, nustumkite jį į dešinę ir atskirkite jį nuo vamzdžio dėžutės. Paėmę už lankelio, judesiu žemyn atskirkite nuo dužiklio (šūvio) mechanizmo;

 

h) atskirkite vamzdžio apsodus. Prispaudus žiedo fiksatorių link dujų vamzdelio iki atramos pagal laikrodžio rodyklę. Nustumkite vamzdžio apsodo žiedą link vamzdžio žiočių ir šoniniu judesiu atskirkite vamzdžio apsodą;

 

u) atskirkite dujų stūmoklį su spynos stumtuvo spyruokle. Atitraukdami spynos stumtuvą atgal, ištraukite jo priekinį galą iš dujų stūmoklio angos. Išimkite dujų stūmoklį iš dujų vamzdelio. Ištraukdami priekinį stūmoklio galą iš dujų vamzdelio, nustumkite stumtuvo spyruoklę iki jo išėjimo iš kanalo taikiklio kaladėlės. Atskirkite spynos stumtuvo spyruoklę nuo stumtuvo strypo.

 

Snaiperio ginklo surinkimas. Po dalinio išardymo, surinkimas atliekamas atvirkštine išardymui tvarka.

 

 

 

Pilnas snaiperio šautuvo išardymas:

 

Atlikite dalinį išardymą, vadovaudamiesi šio straipsnio - DSŠ (SVD) išardymas ir surinkimas dalimi.

 

 

 

 

post-3-0-71514000-1380539142_thumb.png

 

Toliau:

 

B) išardykite dėtuvę. Nustūmus fiksatoriaus užrakto išsikišimą į angą dėtuvės dangtelyje, pastumkite dangtelį į priekį. Laikydami fiksatoriaus užraktą, nuimkite nuo korpuso dangtelį. Pamažu atlaisvindami spyruoklę, išimkite ją kartu su fiksatoriaus užraktu  iš dėtuvės korpuso, atskirkite šovinių tiektuvą;

 

c) išardykite grąžinimo mechanizmą. Nuimkite priekinę grįžtamąją spyruoklę nuo kreipiančiosios įvorės. Suspauskite užpakalinę spyruoklę ir, laikydami už kreipiančiosios šerdies, ištraukite, spausdami žemyn į save. Atskirkite užpakalinę grįžtamąją spyruoklę ir kreipiančiąją šerdį nuo kreipiančiosios įvorės;

 

d) išardykite spyną. Išstumkite muštuką iš spynos angos, tuo pačiu būdu išimkite išmetėją su spyruokle;

 

e) išardykite spyną. Paspauskite sulaikiklio svirtį ir prilaikydami dužiklį atskirkite kumštelį su dužikliu, nuspauskite nuleistuką nuo kovinės padėties ir lėtai jį išimkite. Atsuktuvu atkabinkite kovinę spyruoklę nuo tvirtinimo kabliukų ir ją išimkite.

 

f) atskirkite dujų vamzdelį kartu su dujų reguliatoriumi. Pasukę reguliatorių ir suderinę jį su  dujų vamzdelio galu ir dujų vamzdelio fiksatoriumi. Raktu atsukite dujų vamzdelį, nuimkite nuo jo reguliatorių.  

 

Nuleistuko mechanizmas.

 

 

 

post-3-0-85335800-1380539179_thumb.png

Valymas ir sutepimas

 

Ginklas valomas:

 

a) rengiantis šaudyti;

 

B) po šaudymo mokomaisiais ir koviniais šaudmenimis (iš karto po šaudymo);

 

c) po pratybų lauko sąlygomis, be šaudymo - iš karto grįžus;

 

d) esant kovinėms sąlygoms ir ilgai trunkančiuose mokymuose – kasdien atokvėpio laikotarpiu ir pratybų pertraukų metu;

 

e) jeigu šautuvas ilgą laiką nebuvo naudojamas - bent kartą per savaitę.

 

Po valymo, šautuvą sutepkite. Tepalą tepkite tik ant kruopščiai nuvalyto ir sauso metalo paviršiaus iš karto po nuvalymo, išvengiant drėgmės ant metalo.

 

Ginklo valymui ir sutepimui naudojamas skystas ginklų tepalas, skirtas valyti ginklams, dalių bei mechanizmų sutepimui, esant oro temperatūrai nuo minus 50 iki plius 50 laipsnių C.

 

Ginklo valymas vyksta tokia tvarka:

 

a) paruoškite medžiagas, skirtas valymui ir sutepimui;

 

B) išardykite šautuvą;

 

c) paruoškite priemones, kurios bus naudojamos ginklo valymui; 

 

d) išvalykite vamzdžio kanalą.

 

Norėdami išvalyti vamzdžio kanalą skystu tepalu, užsukite ant valytuvo strypo/šompalo galo vamzdžio valymui skirtą šepetėlį, sumirkytu skystu tepalu. Įveskite vamzdžio valymo strypą su šepetėliu į vamzdžio kanalą, pritvirtinę įrankių (penalo) futliarą stumti šepetėlį pirmyn ir atgal vamzdžio kanalu. Ištraukite valymo strypą, užtvirkinkite ant jo gale esančios išpjovos audinio atraižą, sumirkykite šautuvu skystu tepalu ir ta pačia tvarka valykite kanalą kelis kartus. Po to atsargiai nusausinkite vamzdžio kanalą sausa audinio skiaute. Darykite tai iki audinio skiautė liks švari. Ginklą valykite tol, kol visiškai nuvalysite nuodegas ir užteršimus. Baigus valyti vamzdžio kanalo graižtvą, ta pačia tvarka išvalykite šovinių lizdą, šūvio mechanizmą, 

 

d) išvalykite dujų kamerą ir dujų vamzdelį valymo strypu arba mediniu pagaliuku, apvyniotu audeklo skiaute, įmirkyta ginkliniame tepale. Po valymo sausai iššluostykite kamerą ir dujų vamzdelį. Dar kartą nušluostykite skudurėliu ir apžiūrėkite vamzdžio kanalą, kad neliktų audinio likučių ar kitų pašalinių medžiagų,

 

e) išvalykite vamzdžio dėžutę, spynos rėmą, spyną ir dujų stūmoklį skuduru, įmirkytu skystame ginklų valymui skirtame tepale, po to sausai nuvalykite;

 

f) kitas metalines dalis nusausinkite švaria šluoste;

 

g) medines ginklo dalis nuvalykite sausu audiniu.

 

Šautuvo sutepimas vyksta tokia tvarka:

 

a) sutepkite vamzdžio kanalą valytuvu, sudrėkintu ginklų tepale;

 

B) sutepkite visas likusias metalines dalis ir šautuvo mechanizmus įmirkyta tepale audinio skiaute;

 

c) tepalą purkšite/tepkite plonu sluoksniu, nes tepalo perteklius prisideda prie dalių taršos ir gali sukelti trikdžius, šaudant;

 

d) nenaudokite tepalų medinėms dalims valyti.

 

Surinkite šautuvą ir patikrinkite jo dalių ir mechanizmų veikimą.

 

Švariu audiniu nuvalykite optinio taikiklio išorinį paviršių. Nuimkite tinklelio apšvietimo įtaiso dangtelį ir nuvalykite maitinimo elementą, korpusą ir gobtuvą. Jei užterštas lęšių arba  okuliaro paviršius, nuvalykite švaria servetėle. Objektyvo ir lęšių negalima valyti skudurėliu, kuriuo buvo valomos kitos taikiklio dalys, tepti ir liesti pirštais. Optinį taikiklį ardyti RAUDŽIAMA!

 

 

Laikymo ir transportavimo taisyklės 

 

Ginklas turėtų visada būti laikomas ištaisytas, optinis taikiklis ir dėtuvė atskirti, peilis/durklas nuimtas, dužiklis nuleistas, įjungtu saugikliu. Prisitaikymo plokštelė nustatyta ant padalos – P (pastovus).

 

Ginklas laikomas/saugomas metalinėje, rakinamoje spintoje/kambaryje - ginklinėje. Optinis taikiklis, dėtuvės, krepšiai taikikliams ir dėtuvėms, peilis/durklas makštyse, atsarginių dalių krepšys, diržas šaunamajam ginklui ir priemonėms nešioti saugomi ten pat įrengtame skyriuje. Krepšys taikikliui ir dėtuvėms, užvalkalas ir diržas turi būti laikomi švarūs ir sausi.

 

Laikinai būnant bet kokioje patalpoje, ginklas laikomas sausoje vietoje, atokiau nuo durų, krosnių ir šildymo prietaisu. Kovinėse sąlygose ginklas laikomas prie savęs, rankose.

 

Pratybose ir žygiuose, šautuvas nešamas ant diržo per petį. Diržas turėtų būti pritaikytas taip, kad šautuvas nesitrankytų į kietas, kitos įrangos dalis. Šautuvas nešamas be dėtuvės. Dėtuvės turi būti krepšyje. Transporto priemonėse ar šarvuočiuose, ginklas laikomas tarp kelių vamzdžiu į viršų. 

 

 

Saugoti optinį taikiklį nuo kritimo, staigių smūgių ir sukrėtimų, nuo drėgmės ir dulkių patekimo į optinės dalies vidų. Laikyti optinį taikiklį sausoje šildomoje patalpoje. Jeigu taikiklis yra pritvirtintas prie ginklo, tačiau nešaudoma, reikia jį pridengti užvalkalu. Šlapią taikiklį kruopščiai nuvalykite sausu audiniu, užvalkalą išdžiovinkite. Draudžiama laikyti taikiklį šalia krosnių ir laužų.

 

 

 

 

Parengė Edvardas Pavilonis

Be autoriaus leidimo kopijuoti, platinti draudžiama.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...