Jump to content
Sign in to follow this  
Vytautas Pavilonis

Pirmojo pasaulinio karo ginklai Rusijos armijoje

Recommended Posts

Jau iki 1915 metų pradžios Rusijos kariuomenėje, kariaujančioje Pirmame pasauliniame atsirado ginklų ir šaudmenų trūkumas, kurio nebuvo galima numatyti, nes to meto Rusijos karinė vadovybė tikėjosi greito ir trumpalaikio karo. Rusijos pramonė nesuspėdavo atstatinėti ginklų praradimus fronte, o gamyklos gaminti naujus ginklus paimtiems į armiją rekrūtams apginkluoti. Norėdami išspręsti šią problemą, Rusijos armija pradėjo ginkluotis imdama iš sandėlių pasenusias vienašūvius Berdan šautuvus, o dėtuviniai Mosin sistemos šautuvai išskirtinai buvo tiekiami kariaujantiems fronte.

 

Russian_Berdan_Type_II_Model_1870.jpg

 

Tačiau ginklų trūkumas vis didėjo, todėl Rusijos vyriausybė buvo priversta kreiptis pagalbos į sąjungininkus Antantės koalicijoje. Po neilgų derybų, sąjungininkai pradėjo Rusijai tiekti ginklus ir šaudmenis: JAV specialiai Rusijai gamino perdirbtus pagal trijų linijų šovinį Winchester šautuvus, kulkosvaidžius Colt-Browning, Prancūzija Rusijos kariuomenei tiekė Benjamin B. Hotchkiss ginklų gamyklos kulkosvaidžius Hotchkiss ir Chauchat (Sho-Sho), Britanija lengvuosius kulkosvaidžius Lewis, o jau per pilietinį karą baltagvardiečiams buvo tiekiami šautuvai Lee-Enfield ir šaudmenys. Rusijos armijai padėjo ir nesenai buvę priešininkai - japonai, kurie dabar jau tapo Rusijos sąjungininkais. Jie siuntė gana didelį kiekį egzotiško kalibro (6.5 mm) savo šautuvų Arisaka. Visi aukščiau išvardinti ginklai buvo plačiai naudojami Rusijos kariuomenėje 1-ojo pasaulinio karo metu, o vėliau prasidėjus (1918 metais) ir abejose konfliktuojančiose pusėse pilietinio karo metu Rusijoje.

 

Winchester M1895.

 

Winchester_1895_Musket_7.62x54_R.jpg

Veikimas: išilgai slystanti spyna, šovinių papildymas svirties Henry pagalba,

Kalibras: 7,62x54R mm, 0.30-40 Krag, 0.30-06, 0.303 British,

Bendras ilgis: 1160 mm,

Vamzdžio ilgis: 712 mm,

Svoris:                 4,1 kg,

Dėtuvės talpa:      5 šoviniai.

Winchester M1895 šautuvas buvo legendinio amerikiečių ginklų konstruktoriaus John Browning kūrinys, kurį pagaminti 1895 metais užsakė Winchester Repeating Arms Co. Priežastis kurti M1895 metų pavyzdžio šautuvą buvo ta, kad ankstesni Browning šautuvai su Benjamin Tyler Henry užtaisymo svirtimi sukurti Winchester bendrovėje 1892 ir 1894 metais netiko ilgiems, galingiems šoviniams su smailiomis kulkomis. Browning pakeitė tradicinę, tokiems šautuvams vamzdinę, į vertikaliai išsidėstančius šovinius dėtuvę, veikiančią su Henry užtaisymo svirtimi, talpinančią penkis ar šešis, gana ilgus šovinius.

Iš pradžių, šautuvai M1895 buvo sukurti pagal medžioklei skirtus .38-72 ir 0.405 WCF kalibro šaudmenis, taip pat tarnybinį to meto Amerikos šautuvo 0.30 US, taip pat žinomą kaip .30-40 Krag šovinį. Vėliau M1895 šautuvai gaminti ir pagal naująjį tarnybinį  JAV armijos šovinį 0.30-06 Springfield.

1897-98 metais JAV armija įsigijo nedidelį kiekį .30-40 kalibro "muškietų" M1895, kurie buvo naudojami per Ispanijos-Amerikos karą. Tačiau labiausiai paplitęs variantas M1895  7,62x54R kalibro šautuvas "rusiškas modelis". Iš pagamintų 426 000 M1895 nuo 1895 iki 1931 laikotarpiu šautuvų, beveik 300 000 vienetų jų buvo 1915-1917 metais pagamintų pagal "rusišką" šovinį. Šis faktas paaiškinamas, - kaip labai didelis trūkumas Mosin šautuvų, kuris susidarė Rusijoje po Pirmojo pasaulinio karo. Iš 300 tūkstančių, užsakytų Winchester kompanijoje šautuvų 1915 metais, į Rusiją buvo pristatyta nuo 291 iki 293 tūkstančių šautuvų, kurie buvo naudojami per Pirmąjį pasaulinį ir pilietinį karą. Palyginti su Mosin šautuvais, šautuvas Winchester M1895 išsiskiria šiek tiek didesne greitošauda, kur lemia Henry sistemos apkabos naudojimas, o ne išilgai slystanti-sukama spyna. Kita vertus, M1895 šautuvai buvo jautresni taršai, o užtaisymas, naudojant laikiklį Henry iš padėties gulint buvo gana nepatogus.

Šautuvo Winchester M1895 išilgai slystanti spyna juda viduje šautuvo korpuso. Spynos užraktas vyksta pleišto principu vertikaliai judant kreipiančiosiose, gale dėtuvės kanalo.

Medžioklinis Winchester M1895 šautuvas buvo gaminamas pagal įvairių kalibrų šovinius, kurių vamzdžio ilgis buvo nuo 20 iki 28 colių (508-711 mm), kariuomenėje naudojami šautuvai, paprastai buvo apie 710 mm ilgio, o taip pat buvo įrengtas durtuvų prijungimo lizdas priekiniame apsodo žiede. Taikiklis reguliuojamo diapazono su U-formos išpjova, kryptukas atviro tipo. Be to, šautuvai skirti kariuomenei turėjo būti gaminami būtinai su pasukama kilpa diržui, tuo tarpu medžiokliniams šautuvams kilpų galėjo ir nebūti.

 

Winchester Karabinas.jpg

 

1905 metų gamybos šautuvas Arisaka Type 38, Japonija.

 

Arisaka-mod.38.jpg

Kalibras: 6,5 mm,

Svoris be durtuvo ir šaudmenų: 3,9 kg,

Dėtuvės talpa: 5 šoviniai,

Greitošauda: 10 šūvių / min,

Prisitaikymo nuotolis: 2400 m,

Pradinis kulkos greitis: 770 m/s

 

Per Pirmąjį pasaulinį karą iš Japonijos į Rusiją buvo pristatyta didelis kiekis šautuvų Arisaka Type 38 (1905) ir šaudmenų jiems: šautuvai buvo naudojami šiauriniame Rusijos-Vokietijos fronto sektoriuje.

 

Šautuvas Arisaka Type 38 buvo sukurtas remiantis Rusijos-Japonijos karo 1904/1905-aisiais metais patirtimi. Šautuvo konstrukcijos pagrindą sudaro anksčiau naudoto šautuvo Arisaka Type 30 (1897 metų)  6,5 mm užtaisas su smailia kulka. Todėl pokyčiai pirmiausia palietė vamzdį, spyną, dėtuvę ir taikiklį.

Kaip ir ankstesnių modelių šautuvas Arisaka Type 38 priskiriamas dėtuviniams šautuvams su išilgai slystančia spyna, kai spynos užsklendimas įvyksta pasukant rankenėlę žemyn. Patobulintą spyną sudarė vos penkios detalės. Šautuvui buvo įrengtas šūvio mechanizmas, perspėjimo apie šūvį įtaisas, apsauga nuo atsitiktinio šūvio (saugiklis). Šovinių padavimas vyksta iš vertikaliai įrengtos dėžutės tipo dėtuvės penkiems (5) šoviniams. Šoviniai į dėtuvę sugula šachmatine tvarka, užpildant dėtuvę iš šovinių apkabos. Šautuvui pritaisytas rėminis taikiklis, graduotas iki 2400 metrų prisitaikymo nuotoliui. Kovai su durtuvais šautuvui prijungiamas durtuvas peilis, kuris žygio metu atjungiamas nuo ginklo ir įkišamas į makštis, pakabintas ant kario juosmens. Arisaka Type 38 bazėje buvo sukurtas Karabinas Type 44 (1911 metų). Juo buvo ginkluojami kavalerijos ir artilerijos dalinių kariai. Karabinas nuo šautuvo skyrėsi 300 mm trumpesniu vamzdžiu.

 

Pagrindinis Arisaka šautuvo trūkumas buvo mažos galios 6.5 mm kalibro šovinys, dėl to šis šautuvas yra mažesnio galingumo lyginant su vokišku Mauser 98, arba rusiška "trehlineyka", tačiau dėl to, kad Rusijai labai trūko šaulių ginklų, Arisaka šautuvai Rusijos kariuomenėje buvo plačiai naudojami ne tik I Pasauliniame kare, bet ir Rusijos pilietinio karo metu.

7.71 mm šautuvas Lee-Enfield Mk 3 №1  1907, Jungtinė Karalystė.

 

LeeEnfield MKIII.jpg

 

Kalibras: 0.303 British 7,7x56 R mm,

Bendras Ilgis: 1132 mm,

Vamzdžio ilgis: 640 mm,

Svoris be šovinių: 3,96 kg,

Dėtuvės talpa: 10 šovinių

Lee-Enfield buvo vienas iš geriausių šautuvų to metu pasaulyje: šį šautuvą noriai pirko skirtingose šalyse, dėl to, Lee-Enfield plačiai paplitęs visame pasaulyje. Buvo naudojamas šis ginklas, ir pilietinio karo metu Rusijoje: britų atsiusti Lee-Enfield ginklai Baltosios gvardijos apginklavimui, kurių dalį užgrobė raudonieji. Tai jiems buvo nematytas to meto ginklų gamybos technologijos stebuklas.

Pagrindinis akcentas Britų šautuvui buvo - nuimama šovinių dėtuvė, kurioje šachmatine tvarka išsidėsto 10 šovinių, taip pat spynos gale užlenkta žemyn užtaisymo rankenėlė. Spynos užraktas - su dviem kovinėmis atramomis spynos gale. Toks spynos užraktas šiek tiek sumažina darbinę spynos eigą, kuri, kartu su patogiai įrengta rankenėle ir santykinai didele dėtuvės talpa užtikrina aukštą praktinę ginklo greitošauda - apmokyti britų kariai galėjo iššauti iki 30 šūvių per minutę! Panašus rodiklis Pirmojo pasaulio karo metu sukūrė vokiečiams įspūdį, kad prieš juos naudojami kulkosvaidžiai, nors priešingoje pusėje buvo tik pėstininkų šautuvai. Pilietinio karo metu Rusijoje, baltagvardiečiai vargu ar turėjo pakankamą šaudmenų "britams" tiekimą, tikriausiai nedrįso siekti greitošaudos rekordų, tačiau vis dėlto, šis įspūdingas to meto ginklas ir jo efektyvumas pilietinio karo mūšiuose abejonių nekėlė.

 

Kulkosvaidis Hotchkiss 1909 metų pavyzdžio, Prancūzija.

 

Kulkosvaidis Hotchkiss 1909.jpg

 

Kalibras: 0.303 Britų, 7,71x56 mm (Lebel 8),

Ilgis: 1187mm,

Vamzdžio ilgis: 596 mm,

Svoris be šovinių: 12.25 kg,

Šaudymo tempas:  500 š/min,

Pradinis kulkos greitis: 739 m/s,

Prisitaikymo nuotolis: 2000 metrų,

Kovinė greitošauda: 250 š/min,

Šovinių juostos talpa: 30 šovinių.

Kai 1909 metais bendrovė Hotchkiss rinkai pristatė lengvuosius kulkosvaidžius, sveriančius 7 ir 10 kg, pagamintus remiantis jos pačios sukurto sunkiojo kulkosvaidžio pagrindu, šie ginklai iš karto sudomino Rusiją.

Valstybinis Artilerijos komiteto ginklų departamentas nusprendė išbandyti šio ginklo "sunkųjį" variantą su greitai keičiamu, aušinamu vamzdžiu. Ir nors ginklo bandymai dėl gedimo korpuse sustojo, atsižvelgiant į tai, kad kitose armijose kulkosvaidis buvo plačiai naudojamas (JAV, Japonija), Rusija nusprendė tęsti derybas dėl šios rūšies ginklų įsigijimo. Buvo išduotas įsakas pirkti 3 kulkosvaidžius. 1912 metais bendrovė pristatė kulkosvaidį oro pajėgoms su pistoleto rankena, vietoje atramos į petį, specialiu taikikliu ir sukiojamu stovu. 1914 metų liepos 23, ginklų gamybos kompanija išsiuntė Rusijos karininkų-šaulių rengimo mokyklai 4 kulkosvaidžių komplektus.

Atlikus bandymus, Rusija nusipirko Hotchkiss 1909 metų pavyzdžio kulkosvaidžių ne mažiau kaip 540 vienetų. Viso užsakymo pristatymas Rusijai buvo baigtas 1917 metų sausio mėnesį. Taip pat buvo pristatytos iš audinio pagamintos juostos šoviniams, tačiau juostos buvo tokios nepatikimos, kad teko perdaryti šovinių tiekimą į vamzdį naudojant kietą (nelanksčią) metalo juosta. Ginklas neparodė jokių specialių privalumų išskyrus, palyginus, konstrukcijos paprastumą. Šio tipo kulkosvaidis daugiausia buvo naudojamas apginkluojant tuometinę Rusijos aviaciją.

 

Sunkusis kulkosvaidis COLT-BROWNING.

 

Sunkus Kulkosvaidis Colt Browning.jpg

 

Kalibras: .30,

Bendras ilgis: 1035 mm

Svoris: 15,9 kg,

Trikojo svoris: 27,8 kg,

Šovinių padavimas: juosta,

Aušinimo sistema: oro radiatorius,

Šaudymo tempas: 480 š/min,

Pradinis kulkos greitis: 855 m/s,

Šūvio nuotolis: 1829 metrai.

Šis ginklas buvo sukurtas John Browning ir gaminamas JAV Colt bendrovėje. Tačiau jau nuo 1904 metų amerikiečiai pradeda eksportuoti kulkosvaidį Colt-Browning ir į kitas šalis.

Pirmo (Didžiojo) pasaulinio karo pradžia davė didelį postūmį kulkosvaidžių gamybos apimtims: be firmos Colt gamyklų prie kulkosvaidžių gamybos prisijungė ir MARLIN kompanijos fabrikai. Colt-Browning amerikiečiai gamino ne tik dėl savo kariuomenės poreikių. Karo metais Colt-Browning kulkosvaidžiais ginkluojasi Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos kariuomenės. Dėl ypatingo stygiaus automatinių ginklų Maxim 1910, jau 1915 metų sausio-vasario mėnesiais Rusijos karo ministerija paprašė JAV pristatyti tūkstančius kulkosvaidžių M1895 Colt-Browning. Iki metų pabaigos beveik pusė užsakymo sėkmingai gauta ir nedelsiant kulkosvaidžiai buvo išsiųsti į frontą. Apskritai, Rusijos imperijos kariuomenės karo reikmėms iš bendrovės MARLIN buvo nupirkti 12000 vienetų M1914 kulkosvaidžių, ir dar 2850 vienetų ginklų pagamintų COLT bendrovėje.

 

7.71 mm lengvasis kulkosvaidis Lewis 1915 metų pavyzdžio, Jungtinė Karalystė.

 

Lewis Kulkosvaidis 1914.jpg

 

 

Kalibras: 7.71 mm,

Dėtuvės talpa: 47 šovinių,

Svoris su pilna dėtuve: 17,8 kg,

Pradinis kulkos greitis: 775 m / s,

Prisitaikymo nuotolis: 1850 m

Šaudymo tempas: 500 š/min.

 

 

Iki 1917 metų iš JK Rusijai buvo patiekta 11.4 tūkstančiai lengvųjų kulkosvaidžių Lewis machine gun, kurie buvo priimti su gerokai didesniu entuziazmu nei anksčiau gautieji Sho-sho kulkosvaidžiai iš Prancūzijos. Lewis ginklai buvo labai patikimi: originali vamzdžio aušinimo sistema su aliuminio radiatoriumi, nors kulkosvaidis svėrė daugiau, bet užtai galėjo iššauti iki 1 tūkstančio šūvių per minutę neperkaistant vamzdžiui.

Lewis kulkosvaidis Rusijos imperijos  kariuomenėje buvo ypač populiarus: šie ginklai buvo plačiai naudojami ne tik 1-ojo pasaulinio karo metu, bet ir iš karto po jo prasidėjusiame Rusijos pilietiniame kare. Lewis buvo naudojamas abiejų kariaujančių pusių - tiek raudonųjų, tiek baltagvardiečių. Pilietinio karo ir britų intervencijos metu Baltųjų armija gavo papildomai tam tikrą Lewis kulkosvaidžių kiekį, kurie po Baltųjų pralaimėjimo atiteko Raudonajai armijai. Šie ginklai, Raudonosios armijos buvo naudojami iki Antrojo pasaulinio karo pradžios ir partizaniniame kare prieš nacius.

 

Lengvasis kulkosvaidis Chauchat (Sho-Sho) 1915 metų pavyzdžio, Prancūzija.

 

Kulkosvaidis Chauchat-2.jpg

 

Kalibras: 8 mm,

Bendras ilgis: 1143 mm,

Vamzdžio ilgis: 470 mm,

Svoris: 8.6 kg,

Šaudymo tempas: 250 š/min,

Pradinis kulkos greitis: 700 m/s,

Dėtuvės talpa: 20 šovinių.

Jau pirmieji karo metai parodė, kad Rusijos imperijos pramonė negalėjo visiškai kompensuoti ginklų ir šaudmenų praradimo mūšio lauke. Rusijoje prasidėjo vadinamasis "šautuvų alkis", kuris iš tikrųjų paveikė ne tik šaulių ginklų trūkumą, bet ir kitų tipų šaunamųjų ginklų stygių. Todėl Rusijos vadovybė džiugiai priimdavo pagalbą iš savo sąjungininkų, tikrai nekreipdami dėmesį į ginklų konstrukcinius trūkumus. Visų pirma, Rusija priėmė ginkluotėn Prancūzijoje pagamintus kulkosvaidžius Sho-sho, kurie buvo žinomi dėl savo nepatikimumo ir kaprizingo charakterio. Iš viso Prancūzija Rusijai atsiuntė 6200 šių kulkosvaidžių: kariams, žinoma, nepatiko nuolat streikuojantis "prancūzas", todėl atvirai grasino išprievartauti "Shosho motiną“, skirdami pirmenybę sunkesniems, bet labai patikimiems, Madsen, Lewis ir Maxim kulkosvaidžiams.

 

Sunkusis kulkosvaidis Maxim 1910

 

Maxim 1910 russ.jpg

 

Kalibras:                             - 7.62x54R,

Svoris be vandens ir vežimėlio su skydu: - 20 kg (+ 4 kg vanduo + 43 kg vežimėlis),

Bendras Ilgis:                     - 1070 mm,

Vamzdžio ilgis:             - 720 mm,

Šovinių padavimas:    - juosta, 100 arba 250 šovinių,

Šaudymo sparta:         - 600  š/min.

 

Pirmasis kulkosvaidis buvo sukurtas 19-ojo amžiaus devintajame dešimtmetyje. Garsiausiu, šio tipo ginklu buvo laikomas amerikietiškos kilmės britų konstruktoriaus, sero Hiram Maxim sistemos suprojektuotas kulkosvaidis - Maxim. Šis ginklas buvo kuriamas tada, kai šoviniams gaminti dar buvo naudojamas dūminis parakas. Kulkosvaidžio sistema nustatė pagrindinius principus konstruojant kulkosvaidžius toli į priekį: ateinantiems šešiasdešimt - aštuoniasdešimt metų. Šie ginklo automatizavimo principai sukurti naudoti paslankų vamzdį, kuris veikia naudojant masyvaus vamzdžio trumpos eigos atatrankos energiją. Aušinamas vandeniu vamzdis užtikrina didelę šaudymo spartą ir intensyvumą. O šovinių padavimas į šūvio mechanizmą vyksta iš metalinės šovinių juostos.

Maksim kulkosvaidžio spynos uždarymo pagrindu tapo šautuvo Winchester M1866 veikimo-alkūninio švaistiklio svirtis, standžiai blokuojanti/uždaranti spyną mirties taško padėtyje.

Iš Didžiosios Britanijos bendrovės VICKERS Rusijos imperija įsigijo licenciją gaminti kulkosvaidžius Maxim, o šių ginklų gamyba buvo pradėta imperatoriškoje Tulos ginklų gamykloje Rusijoje. 1910 metų modelio Maxim, o ir vėlesniais metais patobulintų, 1910/30 kulkosvaidžių gamyba Sovietų Sąjungoje, tęsėsi iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tai buvo pagrindinis sunkusis kulkosvaidis Rusijos kariuomenės ginkluotėje abiejų pasaulinių karų metu. Ginklas buvo pakankamai sudėtingas gaminti ir prižiūrėti, tačiau patvarus ir patikimas (jeigu buvo tinkamai prižiūrimas).

 

Parengė:

Vytautas

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×